EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W 2018 ROKU - INFORMACJE OGÓLNE

29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00
czytaj więcejczytaj więcejczytaj więcej

„Po(d)słuchaj adwokata” - projekt edukacyjny Krakowskiej Izby Adwokackiej

czytaj więcejczytaj więcejczytaj więcej
1 2 3

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1

2

3

4

5

6

  • Wycieczka Wilno - Troki
    Serdecznie zapraszam adwokatów z osobami bliskimi z Państwa Izby na wycieczkę na Litwę: Wilno-Troki, zgłoszenia można składać w Biurze ORA w Kielcach ul. św. Leonarda 1/30; tel. 41/34 417 56, ewentualnie przesłać mailem na adres: ora.kielce@adwokatura.pl  do dnia 12 maja 2018 roku . Poniżej zaproszenie na wycieczkę wraz z programem (także w formacie PDF) Zaproszenie Wilno - Troki 2018. pdf   Serdecznie zapraszam, Adw. Jerzy Zięba

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

  • EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W 2018 ROKU - INFORMACJE OGÓLNE
    Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie   Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się w sobotę, w dniu 29 września 2018 roku, w sali „Kraków 1”, Hotelu Double Tree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center, ul. Dąbska 5 w Krakowie (poziom -1).   Szczegóły lokalizacji sali egzaminacyjnej znajdują się pod linkiem:   http://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/doubletree-by-hilton-krakow-hotel-and-convention-center/   Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu osobistego lub stwierdzającego tożsamość innego dokumentu ze zdjęciem i przybycie o godz. 9.30 , o której to godzinie Komisja Egzaminacyjna rozpocznie rejestrację kandydatów. Egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 . Zgłoszenie się po tej godzinie traktowane będzie jako rezygnacja z egzaminu.     -------------------------------------------------------------- EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ  W 2018 ROKU   INFORMACJE OGÓLNE   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, iż w związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 z późn. zm.), wyznaczono termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień  29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00 , zgłoszenia na egzamin wstępny przyjmowane będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przy ul. Batorego 17,  począwszy od dnia 3 lipca 2017 roku .   Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu  15 sierpnia 2018 r.  Termin ten nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi  1050 zł  (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2018 r."   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusz osobowy, życiorys, kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, (UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji). 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.   Dodatkowo wobec wejścia w życia przepisów dotyczących  RODO  uprasza się kandydatów do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia dotyczącego zakresu zasad przetwarzania danych osobowych w ramach egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2018 roku, który zostanie przeprowadzony dla Kandydatów na obszarze  właściwości Krakowskiej Izby Adwokackiej.   Jednocześnie informujemy, iż wnioski będą przyjmowane przez biuro Krakowskiej Izby Adwokackiej w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Wnioski składane przez kandydatów bezpośrednio do biura ORA w Krakowie  winny być kompletne .     do pobrania:   >>> wniosek o dopuszczenie do egzaminu >>> kwestionariusz osobowy >>> oświadczenie RODO 

30

www.PomocAdwokata.com

www.PomocAdwokata.com

Jak w poszczególnych sprawach pomocy może udzielić Adwokat.

Multimedia

Multimedia

Filmy tworzone oraz współtworzone przez Krakowską Izbę Adwokacką.

IDEA

IDEA

Zarejestrowane w formie audiowizualnej spotkania z wybitnymi prawnikami.

100 na 100 lecie

100 na 100 lecie

Jubileusz 100-lecia Adwokatury. Szansa czy jeszcze jedna niepotrzebna rocznica?

football-3471402_960_720.jpg

VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

  Szanowni Państwo,   Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej („Turniej”).   Komunikat Formularz Regulamin
42494163_1106101182880815_1807416577113456640_n.jpg

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte na wspólnym posiedzeniu w Krakowie w dniu 21 września 2018 r.

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte na wspólnym posiedzeniu w Krakowie  w dniu 21 września 2018 r. 1/ Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie z satysfakcją przyjęły inicjatywę Adwokatury Polskiej opracowania własnego projektu ustawy o zasadach...

Sprawdzian dla tysięcy prawników

Kandydaci na wszystkie aplikacje w całym kraju podejdą do testu tego samego dnia.

Wiceszef "Palestry" straci funkcję?

Postępowanie dyscyplinarne to niejedyne reperkusje, na które narażają się adwokaci aspirujący do SN.

Polecamy

Adwokatura Polska
Palestra
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokat
Centrum mediacyjne
iDeA
Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów
Młoda palestra
PREV NEXT