Strona główna Adwokaci Informacje i dokumenty

Informacje i dokumenty

Wykaz dokumentów dla starających się o wpis na listę adwokatów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy do wpisu na listę adwokatów - 2011-08-10

Załączniki:

Formularz rozpoczęcia wykonywania zawodu Adwokata.

Załączniki:

Formularz zmian danych adwokata

Załączniki:

Deklaracja gotowości udzielenia oskarżonym pomocy prawnej z urzędu

Załączniki:

Kodeks etyki adwokackiej

Załączniki:

Prawo o adwokaturze

Załączniki:

Regulamin korzystania ze znaku „Adwokatura Polska”

Załączniki:

Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Załączniki:

Regulamin wykonywania zawodu w kancelarii indywidualnej i spółkach

Załączniki:

Regulamin odbywania aplikacji

Załączniki: