Strona główna Adwokaci Karty sportowe

Karty sportowe

 

 

DWUETAPOWA REJESTRACJA DO PROGRAMU ⇓⇓⇓

 

1). Aby rozpocząć udział w programie od każdego 1 dnia kolejnego miesiąca należy wysłać informację z niezbędnymi danymi na podany adres email (szczegóły dot. zgłoszenia poniżej⇓). Po weryfikacji przez Izbę Państwa dane zgłoszeniowe zostają przesłane do Vanity Style. Proszę jednak pamiętać, aby zgłoszenia dokonać do każdego 10 dnia miesiąca.( 10-ty to termin w którym ORA Kraków zamyka listę na dany miesiąc i przesyła ją do Vanity)

 

2). Na wskazany przez wypełniającego adres e-mail zostanie wysłany indywidualny link rejestracyjny przez Firmę VanityStyle, który należy uruchomić zgodnie z przesłaną instrukcją ( nie jest to e-mail wysyłany automatycznie – maile są wysyłane po 10-tym każdego miesiąca) *. Tylko ta rejestracja i opłata karty w terminie do 20-go każdego miesiąca gwarantuje, że karta zostanie aktywowana.

 

Odbiór kart ma miejsce w Sekretariacie ORA w Krakowie (parter, dziennik podawczy) w godzinach pracy Izby.

 

Karta jest aktywowana zawsze od 1 dnia miesiąca.

 

⇒ SPOSÓB ZGŁOSZENIA!

W celu przystąpienia do programu KART SPORTOWYCH prosimy o przesłanie niezbędnych danych na adres e-mail: joanna.sarga@adwokatura.krakow.pl

1). Imię

2). Nazwisko

3). Adres e-mail

4). Wybór karty sportowej: 
        a). FitSport
        b). FitProfit 

W przypadku podania niekompletnych danych, zgłoszenie uznaje się za nieważne!!

 

Ceny szczegółowe (także dla dzieci i osób towarzyszących) podane zostaną na wcześniejszą prośbę na adres mailowy.

 

>> Regulamin <<

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, ul. Batorego 17. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału w programach Fit Profit lub FitSport organizowanych przez VanityStyle Sp. z o.o. (podstawa przetwarzania danych to art. 6 ust 1 pkt b) RODO – które jest niezbędne do wykonania umowy). Państwa dane zostaną przekazane VanityStyle Sp. z o.o. w celu umożliwienia Państwu rejestracji elektronicznej na platformie operatora ww. programów.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wzięcia udziału w ww. programach, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ew. roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w programach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem ora@adwokatura.krakow.pl

 

* z powyższych zgłoszeń tworzy się automatycznie lista uczestników przekazana do VanityStyle.

 

----------------------------------------------------------

Po przesłaniu powyższych danych osobowych Administratorem Twoich danych będzie VanityStyle Sp. z o. o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji zadania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20, 01-230 Warszawa.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email iod@vanitystyle.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, Pracownicy i Współpracownicy VanityStyle Sp. z o. o., podmioty prowadzące audyt oraz organy publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych


Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod linkiem: http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.
vanity.png