Strona główna Aktualności UKRAINIE Adwokaci - Advocates for Ukraine

Aktualności

pray-for-ukraine-peace-praying-instagram-post-1.png

UKRAINIE Adwokaci - Advocates for Ukraine

 

Sztab ORA Kraków 

 

Adres e-mail: sztabkryzysowy@adwokatura.krakow.pl

 

 

POMOC PRAWNA 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2022 roku punkt pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy przy ul. Batorego 17, 31-135 Kraków zawiesza swoją działalność.

 

Пані та панове,

 

Повідомляємо, що з 29 квітня 2022 року пункт правової допомоги для громадян України за адресою вул. Batorego 17, 31-135 Kraków припиняє свою діяльність.

 

>>  lista Kancelarii <<

 

link Kancelari udzielajacych pomocy prawnej za granicą: 

посилання Юридичних фірм, які надають юридичну допомогу за кордоном:

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Ukraine/EN_Ukraine_20220331_Legal-assistance-list-of-contacts.pdf

 

---------------------------------

 

Szanowni Państwo

Adwokaci i Aplikanci

 

Krakowska Izba Adwokacka nie pozostaje obojętna na potrzeby naszych sąsiadów -  w obliczu trwającej wojny na Ukrainie.

 Włączamy się do organizowanej na terenie całego Krakowa i Polski zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy.

 

Potrzebne są koce termiczne, ciepłe ubrania,  środki czystości, żywność o przedłużonej dacie, środki opatrunkowe, artykułu higieniczne i pielęgnacyjne, pampersy, artykuły dziecięce.

 

Dary można przynosić do siedziby Krakowskiej Izby Adwokackiej, ul. Batorego 17  w Krakowie – w godzinach pracy biura 8:00-16:00.

 

Wszystkich  Członków Izby, którzy dokonali zgłoszenia niesienia pomocy prawnej informujemy, iż lista zostanie upubliczniona na stronie Rady a osoby potrzebujące pomocy będą zgłaszać się bezpośrednio do Państwa. Dodatkowo – można udzielać pomocy przy Batorego 17 (godz. 9-17) – jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość – proszę o pilne zgłaszanie się bezpośrednio na sztabkryzysowy@adwokatura.krakow.pl.

 

Jeśli możecie Państwo pełnić dyżury  w organizacjach pozarządowych i fundacjach także prosimy o takie zgłoszenia – stworzymy osobną listę która zostanie przekazana tym organizacjom.

 

Zwracamy się także do wszystkich Państwa, którzy mają możliwość udzielenia schronienia i/bądź przyjęcia pod swój dach adwokatów wraz z rodzinami z Ukrainy, Prosimy zgłaszać swój akces w załączonej do niniejszej wiadomości ankiecie.

 

>>> ZGŁOSZENIA<<<

 

Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj udzielonej pomocy!

 

DZIĘKUJEMY!

 

Informujemy, nadto że nie ma już miejsc na szkolenie organizowane przez NRA – nie mniej jednak szkolenie zostanie nagrane i przekażemy je Państwu w najbliższym możliwym terminie.

 

----------------------------------

POMOC W TARNOWIE

Drodzy Koledzy i Koleżanki

w Kancelarii adw. Sylwii Warchoł-Konieczna w Tarnowie utworzono punkt zbiórki w ramach koleżeńskiej zbiórki darów na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy organizowanej przez ORA w Krakowie,

 

Prosimy o zbiórkę:

     * dziecięcych ubrań- bielizna, koszulki, kurtki oraz obuwie

     * środków czystości

     * środków higienicznych (pampersy, papier toaletowy, pasty do zębów, szczoteczki, szampony, mydło, mokre chusteczki)

     * środków opatrunkowych (bandaże, plastry, gazy)

     * ręczniki, prześcieradła, koce, śpiwory

     * leki przeciwbólowe

     * żywność: kasza, makarony, konserwy, czekolady, woda

     * artykuły papiernicze (kolorowanki, kredki, książeczki)

 

Zbiórka ww. rzeczy będzie prowadzona w Kancelarii adw. Sylwii Warchoł-Koniecznej ul. Konarskiego 9, w godzinach 8-16, do dnia 3 marca 2022r.

 

---------------------------------- 

Dyżury prawne dla Ukraińców - Koalicja Otwarty Kraków

 

Koalicja Otwarty Kraków organizuje dyżury prawne dla Ukraińców w Krakowie. Dyżury będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18 w pomieszczeniu Rady Krakowskiej Seniorów, tuż obok Centrum Wielokulturowego w Krakowie, na ul. Daszyńskiego 19. Podczas dyżurów do dyspozycji prawnika będzie tłumacz języka ukraińskiego (względnie rosyjskiego). Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych prawników oraz tłumaczy - uwaga działamy na zasadach pro bono! Do osób, które podadzą mejle skierujemy propozycję konkretnych terminów, najpilniejszy jest okres tygodnia od 1 do 4 marca! W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć -przybyslawska@pomocprawna.org

 

>>ZGŁOSZENIA<<

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
w zw. z organizacją
SZTABY KRYZYSOWEGO POMOCY UKRAINIE

Administrator danych osobowych

Krakowska Izba Adwokacka z siedzibą w Krakowie, NIP: 676-12-88-578

Dane kontaktowe administratora

·adres pocztowy: ul. Batorego 17, 31-135 Kraków

·nr tel.: +48 728 871 909

·e-mail: sztabkryzysowy@adwokatura.krakow.pl

Kategorie danych osobowych

·dane identyfikacyjne takie jak, lecz nie wyłącznie: imię i nazwisko, numer i seria paszportu/dokumentu tożsamości,

·dane kontaktowe takie jak, lecz nie wyłącznie: numer telefonu, adres e-mail

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia adwokatom oraz aplikantom adwokackim Krakowskiej Izby Adwokackiej udziału w akcji świadczenia pomocy prawnej dla uchodźców w ramach Sztabu Kryzysowego Pomocy Ukrainie – co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

·tłumacze ad hoc

·podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;

·podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;

·podmioty współpracujące z administratorem w ramach Sztaby Kryzysowego.

Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Google LLC.

 

Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO. W związku z powyższym przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się w oparciu o standardowe klauzule umowne – administrator przekazuje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, które zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowiązują trzy decyzje Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych: (i) decyzja 2001/497/WE; (ii) decyzja 2004/915/WE; (iii) decyzja 2010/87/UE. W przypadku umów zawartych po 27 września 2021 r., zastosowanie mają standardowe klauzule umowne wskazane w decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.

 

Treść wszystkich decyzji jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji prowadzonej przez Sztab Kryzysowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

·dostępu do danych osobowych;

·sprostowania i usunięcia danych osobowych;

·ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - usunąć

·przenoszenia danych;

·wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zatuomatyzowane podajmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 Film szkoleniowy dla adwokatów ukraińskich

 

film szkoleniowy dla ukraińskich adwokatów zamierzających rozpocząć praktykę w Polsce w oparciu o ustawę o prawnikach zagranicznych. Prelegentką szkolenia jest prawnik zagraniczny Pani Iryna Myzyna. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pv9CZBfO7vw

 

Załączniki:

Poniedziałek, 28 Lutego 2022

PowrótPowrótPowrót