Strona główna Aktualności

Aktualności

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza na szkolenie: "Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami"

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza na szkolenie: "Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami"

  Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich.                       „Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami”     Wykładowca: adw. Agnieszka Staszków-Bularz - Jest certyfikowanym mediatorem w sprawach cywilnych i rodzinnych. Angażuje się w działalność pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którego była pomysłodawcą. Aktywna uczestniczka prac samorządowych i koordynator wielu projektów z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Fundacją Human DOC jako koordynator i ekspert w zespole tworzącym program dla przyszłych prawników o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestniczka licznych konferencji i edukator z zakresu zagadnień dotyczących osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. powołana została do prac w Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. została nagrodzona w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek w kategorii „Życie zawodowe”. W 2018 r. zdobyła wyróżnienie w konkursie „Kobieta Adwokatury 2017” przyznawanym  przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.                Czas trwania: 90 min.               Szkolenie odbędzie  się w dniu 07.12.2022 r. w godz. 18.00-19.30   Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.   Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym w dniu wykładu.   >>REJESTRACJA<<                Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego  https://palestra.pl/pl/e-palestra     Z wyrazami szacunku    adw. Katarzyna Golusińska Przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Grzegorz Kopeć Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej  
Poniedziałek, 5 Grudnia 2022 WięcejWięcejWięcej
Cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

Cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

  Szanowni Państwo!     Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.   „ Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz     odpowiedzialność za naruszenie ustawy”   Wykładowca: Grzegorz Matejczuk - adwokat , posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, Adw. Grzegorz Matejczuk jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych, w tym: Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2020-2021, współautor, Must Read Media; Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (wg nowej ustawy Pzp), 2020, współautor, Must Read Media; Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych, 2018, Presscom; Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, 2013, EWSPA; Liczne artykuły w czasopismach branżowych (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Przetargi Publiczne, Zamówienia Publiczne w Praktyce)..   Czas trwania: 180 min.   Szkolenie odbędzie  się w dniu 30.11.2022 r.   Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.     Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-podmioty-zobowiazane-do-stosowania-ustawy-pzp-system-kontroli-oraz-odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ustawy,2679.html     Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/       Z wyrazami szacunku   adw. Bartłomiej Mużyło adw. Joanna Oświecińska adw. Grzegorz Kopeć Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej 
Piątek, 25 Listopada 2022 WięcejWięcejWięcej
Prośba o udział w ankiecie

Prośba o udział w ankiecie

  Szanowni Państwo,   jestem doktorantem i asystentem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przygotowuję obecnie rozprawę doktorską pt. „Orzekanie kasatoryjne w sądzie odwoławczym w kontekście zasady fair trial”.   Wśród badań empirycznych przewidzianych w ramach rozprawy doktorskiej przygotowałem krótką ankietę online, którą chciałbym skierować do jak największej liczby adwokatów w Polsce.   https://forms.gle/B9Kn3KFP11umfKur6   Ankiety są całkowicie anonimowe. Ich wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia badań naukowych w ramach rozprawy doktorskiej. Udzielone odpowiedzi pozwolą na zbadanie nierozstrzygniętej do tej pory kwestii dotyczącej tego, w jakim zakresie orzekanie kasatoryjne przez sąd odwoławczy w sprawach karnych pozwala na określenie polskiego nowego modelu postępowania odwoławczego mianem rzetelnego. Dzięki udziałowi adwokatów w badaniu możliwe będzie poznanie praktycznych aspektów analizowanego problemu. Doświadczenie adwokatów stanowi dla mnie niezwykle cenne źródło wiedzy, dlatego też bardzo ważne jest dla mnie poznanie ich opinii.   Z kolei do osób wypełniających ankietę kieruję serdeczną prośbę o uzupełnienie ankiety do dnia 31 grudnia 2022 r.   Serdecznie dziękuję za wsparcie, poświęcony czas i okazaną pomoc.   Łączę wyrazy szacunku Marcin Sowała Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Poniedziałek, 21 Listopada 2022 WięcejWięcejWięcej
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Prokuratury Regionalnej w Krakowie przez okres 1 roku

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Prokuratury Regionalnej w Krakowie przez okres 1 roku

  Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Prokuratury Regionalnej w Krakowie przez okres 1 roku”  
Piątek, 18 Listopada 2022 WięcejWięcejWięcej
1  2  3  4  5