Strona główna Aktualności Cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i...

Aktualności

Cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

 

Szanowni Państwo!

 

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

 

Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz     odpowiedzialność za naruszenie ustawy”

 

Wykładowca: Grzegorz Matejczuk - adwokat , posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, Adw. Grzegorz Matejczuk jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych, w tym: Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2020-2021, współautor, Must Read Media; Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (wg nowej ustawy Pzp), 2020, współautor, Must Read Media; Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych, 2018, Presscom; Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, 2013, EWSPA; Liczne artykuły w czasopismach branżowych (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Przetargi Publiczne, Zamówienia Publiczne w Praktyce)..

 

Czas trwania: 180 min.

 

Szkolenie odbędzie  się w dniu 30.11.2022 r.

 

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

 

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-podmioty-zobowiazane-do-stosowania-ustawy-pzp-system-kontroli-oraz-odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ustawy,2679.html 

 

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

adw. Bartłomiej Mużyło

adw. Joanna Oświecińska

adw. Grzegorz Kopeć

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej 

Piątek, 25 Listopada 2022

PowrótPowrótPowrót