Strona główna Aktualności III Łódzkie Forum Mediacji.

Aktualności

III Łódzkie Forum Mediacji.

 

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi serdecznie zaprasza na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo - biznesowej III Łódzkie Forum Mediacji. 

 

Tegoroczny temat przewodni to „Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem”.

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 – 15:10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14). Udział w Forum jest bezpłatny i wiąże się z przyznaniem 5 punktów szkoleniowych.

 

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

 

Zapraszając adwokatów i aplikantów adwokackich zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej do uczestnictwa w III Forum Mediacji pragniemy wyrazić przekonanie, iż to od ich zaangażowania i pełnego zrozumienia istoty mediacji, w dużej mierze zależy upowszechniania idei polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów w Polsce.

 

Adwokaci i aplikanci, doskonale przygotowani do obrony praw i interesów swoich klientów w warunkach kontradyktoryjnego postępowania sądowego, mają możliwość odegrania także niezwykle istotnej roli w toku mediacji. Uczestnictwo w konferencji III Łódzkie Forum Mediacji jest niezwykle cenną okazją do pogłębienia przez adwokatów wiedzy, jak wielką rolę mogą odegrać dla rozwoju instytucji mediacji.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Mediacja w administracji.

Dokładny program Konferencji oraz biogramy prelegentów znajdują się w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 19 kwietnia 2019 r. poprzez rejestrację na https://3lodzkieforummediacji.evenea.pl/.

 

W sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji na wszystkie Państwa pytania udzielą odpowiedzi

 

adw. Katarzyna Fulko (katarzyna.fulko@adwokatura.pl)

oraz

adw. Dariusz Wojnar (dariusz.wojnar@adwokatura.pl).

 

Program Konferencji - III Forum Mediacji.pdf

Biogramy Prelegentów.pdf

 

Łączę wyrazy szacunku

adw. Katarzyna Fulko 

Przewodnicząca Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Piątek, 12 Kwietnia 2019

PowrótPowrótPowrót