Strona główna Aktualności komunikat dot. wymiany legitymacji adwokackich

Aktualności

important-1705212_1920.png

komunikat dot. wymiany legitymacji adwokackich

 

Szanowni Państwo

Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

W nawiązaniu do komunikatu dot. wymiany legitymacji adwokackich uprzejmie informuję, że konieczna jest wymiana legitymacji, które w swojej treści określają datę ważności (oczywiście o ile data ta minęła).

 

Posiadacze legitymacji innego rodzaju nie są obowiązani do ich wymiany.

 

Powyższe wynika z niedawnej uchwały NRA z dnia 6 października br. o treści: >> „Działając na podstawie (przepisy pominięto) zmienia się treść Uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie legitymacji adwokackich w ten sposób, że: „§ 12 otrzymuje brzmienie: „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”. <<

 

Przed dniem 5 października 2020 roku uchwały wydawane przez NRA przewidywały dziesięcioletni termin ważności legitymacji adwokackich. Ostatnia uchwała usuwa niedogodności wynikające z poprzednich uregulowań. 

W obiegu występowały cztery rodzaje legitymacji:

  • najstarsze: bez daty wydania i bez układu elektronicznego (chipa),
  • noszące datę wydania i z nieaktywnym chipem,
  • noszące datę wydania oraz datę ważności i z nieaktywnym chipem,
  • najnowsze - noszące datę wydania oraz datę ważności, wyposażone w aktywny chip.

 

W przypadku legitymacji wydanych w 2010 roku lub wcześniej (w których nie określono daty ważności) i jakichkolwiek problemów z ich użytkowaniem (np.: przy wejściu do aresztu) prosimy o posługiwanie się informacją o uchwale Prezydium NRA z dnia 6 października 2020 roku. Biuro ORA jest też przygotowane by natychmiast wystawić i przesłać skan stosownego imiennego zaświadczenia.

 

Okręgowa Rada Adwokacka powiadomiła o powyższym stosowne organy i instytucje.

Dodatkowo informuję, iż Marsh Services Sp. z o.o będzie w tym roku wysyłać Państwu polisy ubezpieczeniowe mailowo.

 

z poważaniem

adw. Aleksander Gut

Dziekan ORA

Poniedziałek, 14 Grudnia 2020

PowrótPowrótPowrót