Strona główna Aktualności komunikat w sprawie PALESTRY

Aktualności

komunikat w sprawie PALESTRY

 

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wprowadziła od stycznia 2022 roku konieczność dokonania wyboru w Systemie Obsługi Adwokatury (SOA) – odpowiedniej wersji otrzymywania przez Adwokatów Palestry (papierowa bądź elektroniczna). Do dnia 21 stycznia 2022 roku została udostępniona dla Państwa możliwość uzupełnienia tych danych w Panelu Adwokata samodzielnie.

Po tym terminie Redakcja Palestry będzie korzystać z danych zgromadzonych w systemie SOA, a ewentualna modyfikacja będzie możliwa jedynie przez zgłoszenie w Izbie Adwokackiej.

 

Zachęcamy zatem Państwa do zalogowania do Panelu Adwokata (Moduł Palestra) i sprawdzenia czy wskazany tam adres mailowy lub korespondencyjny do wysyłki Palestry (instrukcja poniżej) jest właściwy.

 

Niezależnie od powyższego Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie prosi o pisemne zawiadamianie o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej przez Państwa działalności poprzez formularz zmian dostępny na stronie internetowej Rady w zakładce ADWOKACI-DOKUMENTY (można go składać osobiście lub drogą elektroniczną – skan z podpisem).

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z zalogowaniem proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną w Krakowskiej Izbie Adwokackiej za System SOA, Krajowy Rejestr Adwokatów – z Panią Beatą Rewilak z Referatu Osobowego.

Dane do kontaktu: beata.rewilak@adwokatura.krakow.pl tel. kom. 731 117 006

 

INSTRUKCJA 

Panel adwokata

Każda z osób wpisana w e-SOA jeżeli posiada PESEL (w przypadku prawnika zagranicznego datę i miejsce urodzenia) posiada konto w Panelu Adwokata. Aby otrzymać hasło musi przejść następującą procedurę:

 1. Przejść pod adres https://panel.e-soa.pl
 2. W przypadku konieczności przejścia procedury pierwszego logowania wybrać przycisk dostępny na dole strony Pierwsze logowanie

 1. Po wybraniu typu konta i uzupełnieniu formularza następuje walidacja czy dana osoba widnieje w e-SOA.
  1. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres wpisany przed chwilą w formularzu zawierającą link do potwierdzenia pierwszego logowania.
  2. W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik widzi stosowny komunikat z prośbą o sprawdzenie wpisywanych danych lub kontakt z właściwą ORA.
 2. Po pozytywnej walidacji i potwierdzeniu pierwszego logowania w wiadomości e-mail użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z hasłem do zalogowania się do Panelu.

 

Uzupełnienie sposobu otrzymywania Palestry w Panelu Adwokata

 1. Po zalogowaniu się do Panelu w górnym menu należy pod pozycją menu KONTO wybrać moduł Palestra.
 2. Jeżeli wyświetlony sposób wysyłki Palestry nie jest właściwy lub wpisane dane są nieprawidłowe należy wybrać przycisk  Modyfikuj dane.
 3. Po odpowiednim wskazaniu sposobu wysyłki Palestry - forma papierowa, elektroniczna lub brak Palestry (co oznacza nieotrzymywanie Palestry) należy wybrać widniejący w systemie adres lub wprowadzić całkowicie nowy i zatwierdzić zmiany.
  1. W przypadku wybrania formy elektronicznej i wprowadzeniu nowego adresu e-mail należy dodatkowo wskazać, czy e-mail powinien być widoczny lub niewidoczny. Widoczny oznacza, że dany adres e-mail będzie wyświetlał się w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Środa, 12 Stycznia 2022

PowrótPowrótPowrót