Strona główna Aktualności Mediacje dla adwokata - Oferta studiów...

Aktualności

Mediacje dla adwokata - Oferta studiów podyplomowych

 

Mediacje dla adwokata

Oferta studiów podyplomowych

 

Trwają ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” z preferencyjnymi warunkami dla adwokatów.

 

Adwokaci – na podstawie umowy o współpracy, zawartej między Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a Wyższą Szkołą Bankową, korzystają ze specjalnego rabatu w wysokości 15 procent. Fakt zniżki należy podać przy składaniu na uczelni dokumentów rekrutacyjnych.

 

Zapisy trwają do 16-20 września. Warto zapisać się jak najwcześniej. Pierwszej płatności słuchacze dokonują w październiku, przy rozpoczęciu zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej.

 

 

Kierunek „Mediacje sądowe i pozasądowe”, II semestry

Wyższa Szkoła Bankowa

9 miesięcy nauki, 11 zjazdów, 176 godz.

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Opole.

 

https://www.wsb.pl/opole/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/mediacje-sadowe-i-pozasadowe

 

Studia są także prowadzone w Wrocławiu i Warszawie

 

https://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/mediacje-sadowe-i-pozasadowe

 

https://www.wsb.pl/warszawa/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/mediacje-sadowe-i-pozasadowe

 

Dlaczego studia z mediacji sądowych i pozasądowych mogą okazać się przydatne w pracy adwokata?

 

 • Przede wszystkim uczą poprawy komunikacji interpersonalnej, kontrolowania emocji, zmiany własnych postaw w relacji z drugą osobą w trudnych
  i konfliktowych sytuacjach, a z takimi adwokaci stykają się na każdym kroku.

 

 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz kontrolowania emocji to cechy wyróżniające osoby posiadające kwalifikacje z mediacji sądowych i pozasądowych na rynku pracy.

 

 • Dzięki znajomości psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów
  i wielu godzinom praktyk absolwenci są znakomicie przygotowani do konstruktywnego zarządzania konfliktem w każdym środowisku zawodowym
  i społecznym.

 

W programie studiów zawarte są moduły z mediacji rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych, co oznacza możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Zajęcia są prowadzone przez praktyków - czynnych mediatorów z wykształceniem prawniczym i psychologicznym. Wśród wykładowców są mediatorzy wykonujący zawód adwokata. Nadzór merytoryczny nad programem kształcenia sprawuje Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zajęcia są prowadzone w formule warsztatowej, głównie w formie ćwiczeń i symulacji mediacji. Oferta jest nowością we Wrocławiu i w Warszawie, natomiast w Opolu studia podyplomowe w zaproponowanym kształcie są prowadzone od dwóch lat i okazały się ogromnym sukcesem. W każdym roczniku ponad 30 procent słuchaczy stanowią prawnicy.

Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora poprzez możliwość uzyskania wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, jak również do prowadzenia szkoleń z mediacji i negocjacji, wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe).

Duży akcent położony został na mediacje rodzinne oraz cywilne i gospodarcze, a te są najbliższe profesji adwokata, którą można łączyć z prowadzeniem mediacji w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej.

 Studia podyplomowe z mediacji dają adwokatom duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Ewa Kosowska-Korniak, czynny mediator, dr prawa, trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Wyższa Szkoła Bankowa jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce, mającą dobrą markę, dbającą o jakość kształcenia i cieszącą się wysoką oceną wśród absolwentów.

 

Inteligencja emocjonalna w pracy adwokata

Oferta studiów podyplomowych z rabatem 15 proc. dla radców prawnych

 

Kierunek „Inteligencja Emocjonalna w Biznesie”, obejmujący pełen kurs Dialogu Motywującego, prowadzony we współpracy z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego, przez ich trenerów.

9 miesięcy nauki, 11 zjazdów, 176 godz. II semestry, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

https://www.wsb.pl/opole/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/inteligencja-emocjonalna-w-biznesie

 

Dlaczego studia „Inteligencja Emocjonalna w Biznesie” mogą okazać się przydatne w pracy adwokata?

 

Zapotrzebowanie na nowoczesne kompetencje, takie jak: komunikacja, samoświadomość, motywacja, kontrola emocji w ciągu najbliższych 5 lat będzie do sześciu razy większe. Warto je rozwijać już dziś.

Inteligencja emocjonalna staje się kluczową kompetencją na wszystkich stanowiskach, nieodzowną w realizacji celów, związanych z pracą nad sobą i wspieraniu innych. Efekty pracy radcy prawnego w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie.

Dzięki studiom adwokaci otrzymają do rąk doskonałe narzędzie – Dialog Motywujący.

Zajęcia będą prowadzić certyfikowani trenerzy Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, opieka merytoryczna Dominik i Monika  Meinhart-Burzyńscy. Studia będą prowadzone w małych grupach, gwarantujących warsztatowy charakter zajęć.

 1. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego. Podstawy teoretyczne. Duch Dialogu Motywującego (16 h)
 2. Podstawowe narzędzia stosowane w Dialogu Motywującym. Udzielanie informacji WDW. Procesy w DM (16 h)
 3. Język podtrzymania i niezgody oraz język zmiany w Dialogu Motywującym. Proces angażowania (16 h)

Program studiów został wzbogacony o trening kompetencji miękkich, trening kompetencji liderskich oraz innych kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej.

 

DODATKOWO W CENIE STUDIÓW słuchacze otrzymają:;

 • Certyfikat Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, zaświadczający o ukończeniu 48-godzinnego kursu Dialogu Motywującego
 • Możliwość odpłatnego przeprowadzenia na preferencyjnych warunkach superwizji ćwiczeniowej z Dialogu Motywującego po zakończeniu kursu
 • Warsztatowy charakter zajęć, w małych grupach ćwiczeniowych (liczba uczestników studiów limitowana), prowadzony przez doświadczonych praktyków
 • Możliwość przeprowadzenia jednych dwudniowych zajęć warsztatowych w formule wyjazdowej, w gospodarstwie agroturystycznym, co sprzyja poznaniu siebie i grupy
 • Pakiet własnych nagrań z występów publicznych i ćwiczeń praktycznych, odbywanych w czasie zajęć

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Ewa Kosowska-Korniak.

Wtorek, 15 Września 2020

PowrótPowrótPowrót