Strona główna Aktualności Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji...

Aktualności

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE  PRZEWODNICZACEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  NR  1 DO  PRZEPROWADZENIA  EGZAMINU  ADWOKACKIEGO Z  SIEDZIBĄ  W  KRAKOWIE Stosownie do treści § 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. poz. 1666, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1685, z późn. zm.), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.   Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji: - procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik; - 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); - system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10 - zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1]; - 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; - wolny port USB;  - konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2]; - odinstalowany program antywirusowy; - wyłączony wygaszacz ekranu; - opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3]; - zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; - wyłączone aktualizacje automatyczne   Uwagi:  - Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych. - Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. - Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.   * Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.   W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy: - Pobrać plik DEMO.zip - Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera - Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP   W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl   [1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. [2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy” [3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.   Załączniki: DEMO.zip Instrukcja użytkownika – Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.4. pdf Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego Oświadczenie o akceptacji warunków związanych w uzyciem własnego sprzętu komputerowego      Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 do przeprowadzenie agzaminu adwokackiego   SSA Krzysztof Sobierajski    

Wtorek, 26 Stycznia 2016

PowrótPowrótPowrót