Strona główna Aktualności

Aktualności

III Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce Togavolleyball Kraków 2017

III Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce Togavolleyball Kraków 2017

III Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce Togavolleyball Kraków 2017 odbędą się 24-26 listopada w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich KOLNA w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej który zapowiedział swoją obecność na turnieju oraz ufundował puchary dla najlepszych drużyn kobiecych i męskich.   Pomysłodawcą wydarzenia jest adw. Aurelia Koksztys-Łuć, a dzięki przewodniczącemu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, dziekanowi Stanisławowi Estreichowi, jest to jedna z ogólnopolskich imprez sportowo-integracyjnych organizowanych przez tę Komisję.    Organizacją całego wydarzenia zajmują się adw. Bartosz Łuć i adw. Aurelia Koksztys-Łuć. Koszty pobytu, wyżywienia oraz udziału w imprezach integracyjnych finansują uczestnicy, natomiast turniej siatkarski wspierają finansowo Naczelna Rada Adwokacka oraz gospodarze turnieju – Krakowska Izba Adwokacka.   Koszt pełnego udziału w turnieju od dnia 24 listopada 2017 r. od kolacji, do dnia 26 listopada 2017 r. do śniadania, wraz z wyżywieniem, udziałem w uroczystej kolacji i dwoma noclegami wynosi 500,00 zł od uczestnika.   Koszt udziału wyłącznie w turnieju w dniu 25 listopada 2017 r. (z obiadem i uroczystą kolacją) wynosi 230,00 zł, a jeżeli uczestnik chce skorzystać z noclegu i śniadania w nocy z dnia 25 na 26 listopada 2017 r., łączny koszt w tym wypadku to kwota 310,00 zł.   Warunkiem udziału w turnieju jest zgłoszenie się do udziału do dnia 25 października 2017 r. oraz przedstawienie potwierdzenia wpłaty zaliczki 200 zł (niezależnie od zakresu udziału) na rachunek Hotelu Kolna. Dopłata winna nastąpić najpóźniej w dniu 24 listopada 2017 r. Po dniu 25 października 2017 r. pełny udział w turnieju (z noclegami) wymaga potwierdzenia ze strony hotelu. Ostateczny termin zgłaszania drużyn i zawodników do udziału w turnieju upływa w dniu 14 listopada 2017 r.   Zgłoszenia składa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.togavolleyball.pl  na którym znajdują się wszystkie informacje o turnieju.    adw. Bartosz Łuć Członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA
Piątek, 10 Listopada 2017 WięcejWięcejWięcej
VI Kongres Prawa Medycznego

VI Kongres Prawa Medycznego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,     trwająca reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce determinuje liczne zmiany w przepisach prawa medycznego. Organizowany już po raz szósty Kongres Prawa Medycznego, który w tym roku odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-8 grudnia 2017 roku, będzie bez wątpienia okazją do praktycznego przybliżenia środowisku medycznemu oraz prawniczemu aktualnych zmian w prawie medycznym.   W gronie wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet jest najlepszą gwarancją wysokiego poziomu planowanego wydarzenia. Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznego kongresu znajdują się m.in. problematyka ubezpieczeń społecznych personelu medycznego w świetle aktualnego orzecznictwa, nowości w problematyce praw pacjenta, prawne konsekwencje przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony dany osobowych dla placówek medycznych, finansowanie nadwykonań świadczeń zdrowotnych przez placówki znajdujące się w sieci szpitali.   Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI  Kongresie Prawa Medycznego. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tej konferencji będzie dla państwa niezwykle przydatne w codziennej praktyce.     Z poważaniem, Jolanta Orłowska-Heitzman Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego     Rejestracja   W programie między innymi:   Składki na ubezpieczenie społeczne od "podwójnych" umów cywilnoprawnych lekarzy - aktualny stan orzecznictwa prof. dr hab. Zdzisław Kubot   Udostępnianie dokumentacji medycznej - przegląd zmian prawa i orzecznictwo dr n. prawn. Tamara Zimna   Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych w razie doznania przez osobę bliską poważnego uszczerbku na zdrowiu - przegląd najnowszego orzecznictwa dr hab. Monika Wałachowska   Ochrona praw pacjentów małoletnich dr Błażej Kmieciak   Odpowiedzialność za powikłania poszczepienne w wybranych pastwach EU dr h ab. Monika Urbaniak   Aktualne problemy w ochronie zdrowia w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek   Odpowiedzialność  za błędy medyczne lekarzy rezydentów mec. Joanna Wielgolawska   Mediacja w zarządzaniu zdarzeniami medycznymi - realna szansa czy utopijna idea? mec. Patrycja Janus   Prawo pacjenta do informacji a świadomy udział pacjenta w procesie diagnostyczno-leczniczym mec. Piotr Zieliński   Konsekwencje RODO dla placówek ochrony zdrowia mec. dr Paweł  Litwiński   Konsekwencje ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta a roszczenia pacjenta z tytułu błędu medycznego mec. Jolanta Budzowska   Zdarzenie niepożądane a wykroczenia zawodowe pielęgniarki i położnej dr Grażyna Rogala-Pawelczyk
Środa, 8 Listopada 2017 WięcejWięcejWięcej
13 edycja Biegu Narciarskiego o Puchar im. adwokata Ryszarda Porzyckiego

13 edycja Biegu Narciarskiego o Puchar im. adwokata Ryszarda Porzyckiego

Entuzjastów i Mistrzów zachęcać nie trzeba - Jakuszyce to narciarska rewelacja. Przekonać trzeba tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ŻE BIEGANIE NA NARTACH JEST JEDNYM Z NAJWSPANIALSZYCH SPOSOBÓW ZIMOWEJ TURYSTYKI, REKREACJI, ODPOCZYNKU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, KONTAKTU Z NATURĄ i SPORTEM DLA KAŻDEGO – ŁATWYM, NIE URAZOWYM, ZNAKOMICIE POPRAWIAJĄCYM KONDYCJĘ i SAMOPOCZUCIE. Przyjedźcie, zabierzcie bliskich, pomożemy Wam wybrać sprzęt, nauczymy podstaw techniki, wyswatamy Was z narciarstwem biegowym.  To, że   biegowe nie oznacza, że trzeba biegać - można też chodzić, najważniejsze by się ruszać.            TERMIN      4 – 7 stycznia 2018 r.          MIEJSCE    Jakuszyce  Hotel BIATHLON Sport & Spa          KOSZT        490 zł/osoba;  270/dziecko do lat 10, do lat 3 bez opłat          WPISOWE   60 zł  (sam udział w zawodach dla osób spoza uczestników  weekendu)   4.01.2018, czwartek -  od 16.00 przyjazd, 19.00 – 21.00 kolacja, toast noworoczny 5.01.2018, piątek -  od 8.00 do 9.00 śniadanie                              10.00 – wyjście na narty w grupach z instruktorami                              16.00 – 18.00 obiad                              18.00 – Ewolucja przepisów o zwalczaniu niedozwolonego dopingu. (prawo sportowe, prawo karne) Michał Rynkowski Polska Agencja Antydopingowa, adw. dr Renata Kopczyk, adw. Ludwik Żukowski                              20.00  - opcjonalna wyprawa „na piwo do Harachowa” lub na mecz czeskiej ligi hokeja do Liberca                                                               6.01.2018 sobota – od 8.00 do 9.00 śniadanie 11.00 start do biegu memoriałowego Polana Jakuszycka - technika DOWOLNA                                  15.00 – 16.00 obiad                                  17.00 – Konferencja prawa sportowego.                                  19.00 – Uroczysta Kolacja Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu współorganizatora weekendu                                                                            7.01.2018 niedziela - od 8.00 śniadanie.                                    do 11.00 opuszczamy pokoje , wcześniej pożegnania.                                        TERMIN ZGŁOSZEŃ – 30.11.2017 pocztą elektroniczną na dwa adresy: kontakt@jakuszyce-biathlon.pl i andrzej.wosinski@adwokatura.pl wraz z wpłatą 490 zł od osoby/270 zł dziecko do 10 lat/ (obejmującą, pobyt, dwa posiłki dziennie, start w zawodach, udział w uroczystej kolacji, wszystkie zajęcia) na rachunek - Hotel BIATHLON Sport & Spa, Jakuszyce ; 58-580 Szklarska Poręba; PKO BP 30 1020 2124 0000 8402 0181  7667   UWAGA !  zapisy i informacje także na www.memorial-porzyckiego.pl   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     ORGANIZATOR Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelna Rada Adwokacka
Wtorek, 7 Listopada 2017 WięcejWięcejWięcej
Pomoc prawna dla cudzoziemców

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy Członkowie Krakowskiej Izby Adwokackiej     W związku z pismem Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców Pana Rafała Rogali oraz regulacją ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1607), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie Koleżanek i Kolegów zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej cudzoziemcom.   Lista adwokatów winna zostać sporządzona przez Okręgową Radę Adwokacką  i przekazana Szefowi Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada bieżącego roku.   W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się zainteresowanych do dnia 17 listopada 2017 roku za pośrednictwem poczty mailowej bądź osobiście w Biurze ORA (imię nazwisko, adres kancelarii, adres e-mail, numer telefonu).   Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków jakie nakłada na adwokata świadczącego pomoc prawną cudzoziemcom oraz wysokość honorarium za poszczególne, wykonane czynności reguluje Rozdział 4 a, art. od 69c – do 69m w/w ustawy.       Z poważaniem adw. Aleksander Gut Sekretarz ORA
Poniedziałek, 6 Listopada 2017 WięcejWięcejWięcej
Wieczór autorski poety Adama Zagajewskiego - 8.11.2017, godz. 19.30. - Klub Adwokatów

Wieczór autorski poety Adama Zagajewskiego - 8.11.2017, godz. 19.30. - Klub Adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na wieczór autorski poety Adama Zagajewskiego który odbędzie się w Klubie Adwokackim w Krakowie im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 19:30. Po spotkaniu odbędzie się koncert dedykowany przez Naczelną Radę Adwokacką - Poecie, w którym wystąpią:   Mariola Cieniawa – fortepian, Paulina Maciołek – sopran, Robert Kabara – skrzypce. Rozmowę z Poetą poprowadzi prof. Bogdan Tosza - Dyrektor Filharmonii Krakowskiej.         Adam Zagajewski - urodzony w 1945 roku we Lwowie poeta i eseista. Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat mieszkał na Zachodzie, we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zajęcia na uniwersytetach w Houston i w Chicago. Ostatnio wydał tom szkiców „Poezja dla początkujących” (Zeszyty Literackie). W październiku 2017 odebrał w Hiszpanii Nagrodę Księżniczki Asturii.
Poniedziałek, 6 Listopada 2017 WięcejWięcejWięcej
Krakowska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Krakowska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Krakowska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym   Adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, podpisał w dniu 28 października br. w Zakopanem w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej umowę partnerską z TOPR w zakresie wsparcia prawnego organizacji pozarządowej.   Delegację Krakowskiej Izby Adwokackiej podczas wyjazdu do Zakopanego reprezentował – obok Dziekana – adw. Dariusz Gradzi, członek ORA w Krakowie, zaś ze strony Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Jan Krzysztof, Naczelnik, członek Zarządu oraz Pan Czesław Ślimak, Wiceprezes Zarządu TOPR.   Uroczyste podpisanie umowy przypadło na dzień 28 października 2017 roku i było połączone z obchodami Dnia Ratownika TOPR - dokładnie w 108 rocznicę założenia Organizacji. Szeregi TOPR zasiliło 7 nowych ratowników, w tym druga w historii kobieta.   Przedmiotem wsparcia ze strony KIA będzie nieodpłatne udzielanie TOPR pomocy prawnej w postaci udzielania porad prawnych i sporządzenie opinii w sprawach związanych z działalnością TOPR.
Wtorek, 31 Października 2017 WięcejWięcejWięcej
    127  128  129  130  131