Strona główna Aktualności

Aktualności

X edycja konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska

X edycja konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska

  Link do strony ze szczegółami: https://bit.ly/3hWOlBl
Poniedziałek, 26 Lipca 2021 WięcejWięcejWięcej
Komunikat dot. „Portalu Informacyjnego”

Komunikat dot. „Portalu Informacyjnego”

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   W czwartek wraz z sekretarzem ORA spotkaliśmy się z Prezes Sądu Apelacyjnego, Panią Sędzią Katarzyną Wysokińską-Walenciak oraz z Panem Sędzią Sądu Apelacyjnego Pawłem Ryglem. Było to jedno ze spotkań związanych z problemami w doręczeniach pism sądowych przy wykorzystaniu „Portalu Informacyjnego”. Konkluzje tej i innych rozmów nie są budujące. Każdy wydział każdego szczebla sądów prezentuje indywidualną praktykę w zakresie doręczeń - a zatem może doręczać pisma elektronicznie lub odstąpić od wykorzystania tej drogi. Decyzja należy do przewodniczącego danego składu orzekającego.  Poprosiliśmy o ujednolicenie praktyki, choćby w drodze uzgodnień pomiędzy Prezesami sądów i Przewodniczącymi wydziałów, w tym wyraźne wskazywanie w adnotacji pism, w jaki sposób przewidywane jest ich doręczanie. To jeden z elementów tworzących niepewność co do doręczeń.  Nie mamy wątpliwości, że Portal Informacyjny nie zniknie jako narzędzie doręczeń. Zmiany legislacyjne i informatyczne są przedmiotem prac Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym działań Pana Prezesa NRA Mec. Przemysława Rosatiego.  Rady adwokackie mogą natomiast sygnalizować fundamentalne nieprawidłowości w korzystaniu z portalu. Prosimy Państwa Koleżanki i Kolegów o ich odnotowywanie.     adw. Aleksander Gut Dziekan ORA w Krakowie
Piątek, 16 Lipca 2021 WięcejWięcejWięcej
Stanowisko SSA odnośnie nowelizacji kpc w zakresie doręczeń

Stanowisko SSA odnośnie nowelizacji kpc w zakresie doręczeń

  Szanowni Państwo,   prezentujemy Stanowisko Sędziów Sądu Apelacyjnego pp Barbary Baran, Agaty Pyjas – Luty, Pawła Rygla Kraków z dnia  9 lipca 2021 r. dotyczące zmian w procedurze cywilnej odnośnie m.in. doręczeń będące analizą prawną i apelem do autorów wprowadzonej nowelizacji.   z poważaniem adw. Aleksander Gut Dziekan ORA  
Środa, 14 Lipca 2021 WięcejWięcejWięcej
    1  2  3  4  5