Strona główna Aktualności

Aktualności

Zgromadzenie 13 kwietnia 2013 roku

Zgromadzenie 13 kwietnia 2013 roku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Krakowskiej Izby Adwokackiej wykonujacy zawód  oraz Delegaci na Zgromadzenie Adwokatów nie wykonujących zawodu   w załączeniu zawiadomienie o zwołanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzenia Izby, wraz z instrukcją do elektronicznej rejestracji i głosowania, które odbędzie się w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie – w sobotę, w dniu 13 kwietnia 2013 roku o godz. 9.30. Zawiadomienie z dołączonymi do niego sprawozdaniami z działalności organów Izby zostało do Państwa wysłane pocztą. Zawiadomienie o Zgromadzeniu >>> Instrukcja elektronicznego głosowania >>> Z  poważaniem Adw. Grzegorz Eliasz   Sekretarz ORA    
Wtorek, 2 Kwietnia 2013 WięcejWięcejWięcej
Doskonalenie zawodowe adwokatów - komunikat

Doskonalenie zawodowe adwokatów - komunikat

Doskonalenie zawodowe - komunikat
Wtorek, 2 Kwietnia 2013 WięcejWięcejWięcej
Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013

Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013

  Redakcja „Palestry” oraz Naczelna Rada Adwokacka patronują przedsięwzięciu p.n. Polski Kongres Prawa, realizowanemu przez  Instytut Zaawansowanych Studiów Prawnych im. prof. Maurycego Allerhanda (Instytut Allerhanda – www.allerhand.pl ). W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Warszawie, w hotelu „Polonia” odbędzie się Kongres Prawa Podatkowego 2013. Kongres jest jednym z cyklu Wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda, poświęconych dziedzinom prawa szczególnie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarczego. Propozycja merytoryczna oraz staranny dobór prelegentów Kongresu Podatkowego zapowiadają analizę najbardziej aktualnych i kontrowersyjnych zagadnień prawa podatkowego ujętą z różnych perspektyw, a także interesującąwymianę poglądów i dynamiczną dyskusję. Przedmiotem obrad Kongresu będą zagadnienia dotyczące: · oceny zmian w podatku VAT, · opodatkowania transakcji finansowych (niedostateczna kapitalizacja, cash pooling, hedging), · cen transferowych i międzynarodowego prawa podatkowego, · optymalizacji podatkowej, · oceny planów MF objęcia podatkiem CIT spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Szczegóły dotyczące programu i Prelegentów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Kongresu: www.tax.allerhand.pl Strona internetowa umożliwia również rejestrację na Kongres. http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-podatkowego-2013-2/rejestracja/ Osoby, które zarejestrują się do 21 marca poniosą niższe koszty uczestnictwa w Kongresie http://www.kongresy.allerhand.pl/wp-content/uploads/2013/01/Koszty-uczestnictwa-tax5.pdf   Program kongresu   z poważaniem Łukasz Tkacz Dyrektor Biura NRA  
Środa, 27 Marca 2013 WięcejWięcejWięcej
XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie

XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie

  Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA serdecznie zapraszają wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w XXXV Mistrzostwach Polski Adwokatów w Tenisie, które zostaną rozegrane w dniach 30 maja – 2 czerwca 2013 roku w Gdyni na kortach Klubu Tenisowego ARKA przy ul. Ejsmonda 3   ZGŁOSZENIA Zgłoszenia prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 10 maja 2010 r. na adres: Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk, adres e-mailowy: ora@adwokatura.gdansk.pl lub faxem na numer 58 305 10 79. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej pod adresem: www.adwokatura.gdańsk.pl WPISOWE adwokaci ( 400 zł ) aplikanci adwokaccy (300 zł) osoby towarzyszące uczestniczące w imprezach Mistrzostw (250 zł.) Wpisowe prosimy uiścić przelewem na rachunek bankowy Pomorskiej Izby Adwokackiej nr 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767 z dopiskiem "XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2013 r. (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osób, których przelew dotyczy. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest uiszczenie wpisowego w zakreślonym wyżej terminie. ZAKWATEROWANIE Hotel Nadmorski (odległość od kortów 40 m) 81-409 Gdynia ul. Ejsmonda 2 tel. 58 667 77 77, 58 667 51 89 e-mail: hotel@nadmorski.pl (cena pokoju dwuosobowego – 360,- zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 31 marca br) www.nadmorski.pl Hotel Dom Marynarza (odległość od kortów 400 m) 81-406 Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 1, tel. 58 622 00 25, 58 622 00 26 fax. 58 622 00 27 e-mail: hotel@dommarynarza.pl (cena pokoju dwuosobowego – 220,80 zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 30 kwietnia br.) www.dommarynarza.pl Hotel Różany Gaj (odległość od kortów 1 km) 81-376 Gdynia ul. Józefa Korzeniowskiego 19 D tel. 58 719 55 55 fax.: +48 58 719 55 50 e-mail: recepcja@rozanygaj.pl (cena pokoju dwuosobowego – 380,- zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 31 marca br) www.rozanygaj.pl Rezerwacji prosimy dokonywać we własnym zakresie na hasło "Mistrzostwa Adwokatów w Tenisie". Wskazane hotele zapewniają stawki zakwaterowania z bonifikatą dla uczestników turnieju. Organizatorzy zwracają uwagę na bardzo atrakcyjne ceny w stosunku do standardu i położenia szczególnie Hoteli Nadmorskiego i Różanego Gaju i w związku z tym istnieje konieczność zachowania terminu rezerwacji. W formularzu zgłoszeniowym prosimy zaznaczyć, w którym hotelu i ile osób będzie zakwaterowanych.   WSTĘPNY PROGRAM MISTRZOSTW 29 maja 2013 r. (środa):  od godz. 14.00 - przyjazd uczestników do hoteli, do godz. 21.00  weryfikacja list uczestników w Restauracji Klubu Tenisowego ARKA 30 maja 2013 r. (czwartek) godz. 8.30 - 9.00 - losowanie gier na kortach KT „ARKA” godz. 9.15 - 9.55 - uroczyste otwarcie Mistrzostw (obecność uczestników w stroju sportowym obowiązkowa) godz. 10.00 - 19.30 - gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach godz. 20.00 – Pierwszy Festiwal Piosenki Naprawdę Profesjonalnej w Operze Leśnej w Sopocie. 31 czerwca 2013 r.(piątek): godz. 9.00 - 19.00  - dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe godz. 20.00 -  kolacja i spacer jodowy* - ul. Boh. Monte Casino  w Sopocie *najwyższe stężenie jodu na „Monciaku” występuje w godz. 3.30 – 5.15 1 czerwca 2013 r.(sobota): godz. 9.00 - 18.30 gry półfinałowe i finały w poszczególnych kategoriach godz.20.30 Zakończenie Mistrzostw połączone z Bankietem w Hotelu Nadmorskim. 2 czerwca 2013 r.(niedziela): do godz. 12.00 - wyjazd uczestników. W czasie całego turnieju dla uczestników i gości na kortach w godzinach od 13.00 – 17.00 serwowane będą dania z grilla i napoje. UWAGA: Uczestnikami zawodów mogą być adwokaci, aplikanci adwokaccy (również przystępujący do egzaminu adwokackiego w 2013 r.) oraz goście w kategorii VIP. Piłki do gier zapewnia organizator. W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z: adw. Januszem Kruczkiem tel. 58 301 00 35 e-mail kancelaria@glanc-kruczek.pl lub adw. Barbarą Ratnicką – Kiczka tel. 603 923 350 e-mail fiducja@wp.pl   Informacje i zasady rozgrywek   Formularz zgłoszenia   Serdecznie zapraszamy adw. Jerzy Glanc Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Stanisław Estraich Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA
Środa, 27 Marca 2013 WięcejWięcejWięcej
Zebranie Adwokatów nie wykonujących zawodu

Zebranie Adwokatów nie wykonujących zawodu

  WYBRANO DELEGATÓW NA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZGROMADZENIE IZBY     W dniu 13 marca 2013 r. w Klubie Adwokatów odbyło się zwołane na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze Zebranie Adwokatów nie wykonujących zawodu, w celu wyboru swoich Delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej, które przeprowadzone zostanie w dniu 13 kwietnia 2013 roku.             Zebranie otworzył adw. Jan Kuklewicz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, który poinformował o pracach Rady w upływającej kadencji, o aktualnych wyzwaniach stojących przed Adwokaturą, jak i o finalizowanym projekcie nowej ustawy Prawo o adwokaturze, której 30-lecie obowiązywania i funkcjonowania, co przypomniano, obchodziliśmy w roku ubiegłym.   Po wyborze Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad w osobach adw. Lecha Ławrowskiego i adw. Andrzeja Krzyżowskiego Zebrani w oparciu o Regulamin NRA w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów nie wykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich dokonali wyboru 12 Delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Izby. Ich nazwiska prezentujemy w kolejności alfabetycznej :   adw. Beata Czekaj, adw. Alicja Czerwińska-Morańska, adw. Magdalena Makieła, adw. Maria Agata Makowska, adw. Stefan Płażek, adw. Marian Sadowski, adw. Magdalena Sarnecka, adw. Janusz Satora, adw. Krystyna Sieniawska, adw. dr Zbigniew Stańczewski, adw. prof. Janusz Szwaja, adw. Jacek Żuławski.     Adam Walkowski Dyrektor Biura ORA        
Czwartek, 14 Marca 2013 WięcejWięcejWięcej
    200  201  202  203  204