Strona główna Aktualności

Aktualności

Klub Filmowy Adwokatów

Klub Filmowy Adwokatów

Z inicjatywy Komisji ds. Kontaktów z Mediami i Wizerunku powstał przy ORA w Krakowie  Klub Filmowy Adwokatów, pod roboczym  na razie tytułem” Kino z Temidą”. Inauguracja działalności  Klubu  odbyła się w dniu  28 stycznia 2016 r. w Kinie ARS, który stanowić będzie stałe miejsce spotkań członków Klubu.  Ambicją  pomysłodawców jest aby że wspólne obcowanie z tą dziedziną sztuki jakim jest film  było  cennym wkładem w podtrzymanie rozwoju i życia kulturalnego członków Palestry. Intencją Klubu  jest również  popularyzacja kina wartościowego, niezależnie od aktualnych trendów i daty powstania filmu a każdy seans poprzedzony będzie prelekcją filmoznawcy, który poszerzy horyzont wiedzy w zakresie środków użytych przez twórców dzieła, kontekstu powstania filmu, nie zapominając o ciekawostkach związanych z jego twórcami. Podczas pierwszego spotkania  odbyła się projekcja   filmu pt. „Nienawiść” z 1995 r., zdobywca trzech Cezarów  oraz Złotej Palmy w Cannes dla najlepszego reżysera (Mathieu Kassovitz). Opowiadał on historię trzech przyjaciół, reprezentujących różne mniejszości etniczne zamieszkujące przedmieścia współczesnego Paryża, których  życie ulega zmianie po zamieszkach, które wybuchły w Paryżu po tym, jak policjanci brutalnie pobili podczas przesłuchania chłopaka arabskiego pochodzenia. Po projekcji zebrani w sali kina ARS adwokaci i aplikanci w ciekawej dyskusji  mogli podzielić się swoimi refleksjami związanymi z zaprezentowanym filmem. Kolejny seans już w lutym.  
Poniedziałek, 1 Lutego 2016 WięcejWięcejWięcej
wniosek ORA Wrocław do Prezydium NRA o przyznanie adw. Henrykowi Rossie odznaczenia „Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym”

wniosek ORA Wrocław do Prezydium NRA o przyznanie adw. Henrykowi Rossie odznaczenia „Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym”

Drogie Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, Informuję, że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r., Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu jednogłośnie uchwaliła o wystąpieniu do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie o przyznanie naszemu wybitnemu i zasłużonemu Koledze adw. Henrykowi Rossie, byłemu Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i byłemu Senatorowi RP najwyższego odznaczenia” Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym„. Jest to najwyższe wyróżnienie Palestry, przyznawane wyłącznie na Krajowym Zjeździe Adwokatury od 2007 r.  w limitowanej liczbie, nie więcej niż 5 odznaczeń raz na 3 lata. Dotychczas takie wyróżnienie nie zostało przyznane żadnemu adwokatowi z naszego regionu. Wraz z Wicedziekanem Sławomirem Krzesiem wystąpiliśmy do wielu wybitnych osób i instytucji o poparcie naszego wniosku. Andrzej Grabiński, adwokat Dziekan ORA we Wrocławiu  
Poniedziałek, 1 Lutego 2016 WięcejWięcejWięcej
MEDIA - KULTURA - DIALOG ogólnopolska konferencja naukowa

MEDIA - KULTURA - DIALOG ogólnopolska konferencja naukowa

Szanowni Państwo, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie i Akademia Ignatianum zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą pamięci abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego w 5. rocznicę śmierci „Media-Kultura-Dialog". Wydarzeniu patronuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Program konferencji>>> Plakat>>>
Czwartek, 28 Stycznia 2016 WięcejWięcejWięcej
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE  PRZEWODNICZACEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  NR  1 DO  PRZEPROWADZENIA  EGZAMINU  ADWOKACKIEGO Z  SIEDZIBĄ  W  KRAKOWIE Stosownie do treści § 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. poz. 1666, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1685, z późn. zm.), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.   Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji: - procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik; - 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); - system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10 - zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 [1] ; - 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; - wolny port USB;  - konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera [2] ; - odinstalowany program antywirusowy; - wyłączony wygaszacz ekranu; - opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność” [3] ; - zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; - wyłączone aktualizacje automatyczne   Uwagi:  - Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych. - Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. - Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.   * Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.   W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy: - Pobrać plik DEMO.zip - Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera - Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP   W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt:  egzamin.prawniczy@ms.gov.pl   [1]  Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. [2]  Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy” [3]  Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.   Załączniki: DEMO.zip Instrukcja użytkownika – Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.4. pdf Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego Oświadczenie o akceptacji warunków związanych w uzyciem własnego sprzętu komputerowego       Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Nr 1 do przeprowadzenie agzaminu adwokackiego   SSA Krzysztof Sobierajski    
Wtorek, 26 Stycznia 2016 WięcejWięcejWięcej
Uruchomienie strony pomocadwokata.com

Uruchomienie strony pomocadwokata.com

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Krakowskiej Izby Adwokackiej                W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, pragnę poinformować, iż staraniem Komisji ds. Kontaktów z Mediami i Wizerunku krakowskiej Adwokatury pod adresem www.pomocadwokata.com uruchomiona została nowa  strona internetowa naszej Izby. Założeniem pomysłodawców było aby strona ta, która skierowana jest do naszych potencjonalnych klientów stanowiła istotny element promocji usług świadczonych przez adwokatów i aby z czasem stała się „stroną pierwszego wyboru” dla wszystkich szukających pomocy prawnej. Uruchomienie strony internetowej połączone zostało z akcją promocyjną, polegającą na umieszczeniu w sądach na terenie naszej Izby i urzędach publicznych standów z plakatami i ulotkami promujących adwokatów i ich usługi. Mam pełną świadomość, iż  działania te to zaledwie „kropla w morzu” naszych adwokackich potrzeb w zakresie promocji ale równocześnie jestem przekonany że w myśl zasady, iż „kropla drąży skałę” - wykazując konsekwencję i podejmując różnorodność działań  osiągniemy w przyszłości oczekiwany cel. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie swoich uwag, spostrzeżeń i propozycji odnośnie innych działań na rzecz budowania adwokackiego wizerunku i promowania naszych usług. Propozycje mogą dotyczyć również samej strony, która tak została zaprojektowana aby możliwa była jej ciągła rozbudowa. Chciałbym również podziękować tym wszystkim adwokatom z całej Polski, którzy przekazali mi swoje cenne i życzliwe uwagi w trakcie prac związanych z tworzeniem strony www.pomocadwokata.com   Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras
Poniedziałek, 25 Stycznia 2016 WięcejWięcejWięcej
Zaproszenie na staż prawników w Niemczech

Zaproszenie na staż prawników w Niemczech

Wzorem lat ubiegłych Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ-Stiftung) przy współpracy z Niemiecką Naczelną Radą Adwokacką oraz Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich organizują staż dla prawników. Program stażowy kierowany jest do młodych prawników (max. 35-letnich), aktywnych zawodowo w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, która może zostać zweryfikowana w wyniku przeprowadzonego testu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż program nie jest adresowany do: §  prawników, którzy pracują dla niemieckiej kancelarii prawniczej w Polsce, kancelarii, która została ustanowiona jako oddział niemieckiej kancelarii w Polsce §  prawników, którzy pracują dla kancelarii prawniczej, która posiada oddziały w Niemczech §  prawników, którzy pracują dla kancelarii prawniczej, która jest partnerem kancelarii z siedzibą w Niemczech   Dla polskiego prawnika przewidziano jedno miejsce w programie. W zależności od liczby aplikacji oraz ilości miejsc w programie może zostać przyznane drugie miejsce. Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem oraz przejazdem z  Konigswinter na miejsce stażu. Przewidziana jest również dieta pobytowa w trakcie stażu w wysokości 550 €  (szczegóły zostały opisane w załączonym opisie programu). Koszt podróży do/z Konigswinter uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Plan programu wygląda następująco:   22.08.2016 – przylot do Konigswinter koło Bonn 23-31.08.2016 – seminarium wprowadzające 02.09-28.09.2016 – staż w niemieckiej kancelarii prawniczej 29-30.09.2016 – seminarium oceniające 01.10.2016 – wylot   Aplikacje należy przesyłać bezpośrednio do Fundacji (IRZ-Stiftung) na adres e-mail: vitzthum@irz.de Ostateczny termin nadsyłania dokumentów (wypełnionych formularzy aplikacyjnych ze zdjęciem oraz CV w języku niemieckim) upływa 7 marca 2016 r.
Piątek, 22 Stycznia 2016 WięcejWięcejWięcej
    248  249  250  251  252