Strona główna Aktualności

Aktualności

KDZ wykład: "Obrót dobrami kultury”

KDZ wykład: "Obrót dobrami kultury”

14.04.2022 - Komunikat
Wtorek, 12 Kwietnia 2022 WięcejWięcejWięcej
e-learningowym dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, adwokatów i radców prawnych

e-learningowym dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, adwokatów i radców prawnych

  Dzień dobry,   Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, adwokatów i radców prawnych.   Szkolenie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu o akronimie R4JUST  - „Radicalisation Prevention Competence Development Programme for Justice Professionals” (Przeciwdziałanie radykalizacji - program rozwoju kompetencji dla organów: służby więziennej, kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów i prawników).   Głównym celem projektu R4JUST jest podniesienie kompetencji pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz sędziów w zakresie przeciwdziałania radykalizacji, a także minimalizowania ryzyka wystąpienia tego zjawiska wśród osadzonych.       W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.   Pozdrawiam, MAGDA OKUNIEWSKA
Wtorek, 12 Kwietnia 2022 WięcejWięcejWięcej
Zaproszenie do nadsyłania Kandydatur - Konkurs o Nagrodę Złotej Temidy

Zaproszenie do nadsyłania Kandydatur - Konkurs o Nagrodę Złotej Temidy

Szanowni Państwo,    Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Fundacja „Humanitas” rozpoczynają nabór zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się 9 czerwca 2022 roku. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2022 roku. W imieniu Organizatora Konkursu serdecznie zachęcam do nadsyłania zgłoszeń konkursowych wybitnych reprezentantów nauki i praktyki prawa.    Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni i instytutów naukowych prowadzących kształcenie lub badania w dyscyplinie „nauki prawne” (np. dziekani wydziałów prawa, dyrektorzy instytutów / katedr nauk prawnych), a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatem do nagrody może być sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz lub naukowiec prowadzący badania w dyscyplinie „nauki prawne”. Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić więcej niż jedną kandydaturę.    Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. W ubiegłym roku w Konkursie wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusza, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.          Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (Laureat I edycji Konkursu), prof. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.    Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.    Zgłoszenia – w terminie do 29 kwietnia 2022 roku – należy przesyłać na formularzu konkursowym na adres e-mail:  temida@humanitas.edu.pl  (formularz dostępny w załączniku).      Promowanie zasad i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości jest obecnie niezwykle istotne. Liczymy na to, że środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości przedstawi wiele wartościowych kandydatur osób, które takie zasady i wartości propagują, a Konkurs – już po raz kolejny - stanowił będzie forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych.    W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.    Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Konkursu:  https://www.humanitas.edu.pl/zlota_temida    Z poważaniem dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH Rektor Przewodniczący Kapituly Konkursu    ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363-12-00 fax.: 32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022 WięcejWięcejWięcej
bezpłatne szkolenie “Mandatory Human Rights Due Diligence: Recent Developments in European Law”

bezpłatne szkolenie “Mandatory Human Rights Due Diligence: Recent Developments in European Law”

  Dzień dobry,   w imieniu Fundacji Center For American Studies i Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu serdecznie zapraszam członków Izby do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Mandatory Human Rights Due Diligence: Recent Developments in European Law” oraz weekendowym szkoleniu “Drafting Contracts in English Made Easy" prowadzonym przez światowej klasy profesor prawa z USA, Florence Shu-Acquaye (absolwentkę Harvard i Stanford Law School).   • Bezpłatne szkolenie pt. “Mandatory Human Rights Due Diligence: Recent Developments in European Law” (czwartek 28 kwietnia 2022 o 18.30)   • Cel: omówienie unijnej koncepcji obowiązkowej należytej staranności w zakresie przestrzegania praw człowieka przez firmy oraz zmian w prawie europejskim i inicjatyw na poziomie UE mających na celu zmniejszenie natężenia oraz ilości przypadków łamania praw człowieka przez przedsiębiorstwa.   • Prowadząca: prof. adw. Jena Martin - absolwentka prestiżowego McGill University (BA); Howard University School of Law (JD) i University of Texas (LLM). Obecnie jest profesorem prawa na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa i etyki w biznesie, negocjacji, ładu korporacyjnego (corporate governance) i odpowiedzialności korporacyjnej (corporate responsibility).   • Termin rejestracji: 26 kwietnia 2022 (o północy). • Formularz rejestracji: https://forms.gle/aWQc2ycviPc5kLuP7 • Szkolenie “Drafting Contracts in English Made Easy” (piątek-niedziela 6-8 maja 2022 r.) • Cel: wyposażenie prawników w praktyczną umiejętność sporządzania umów w języku angielskim poprzez przedstawienie najważniejszych zasad i kluczowych umiejętności niezbędnych do konstruowania złożonych anglojęzycznych umów. • Prowadząca: prof. adw. Florence Shu-Acquaye - absolwentka University of Yaoundé, Harvard Law School oraz Stanford Law School. Jest członkinią American Bar Association, w tym m.in. Business and International Law Divisions, Corporate Governance Committee, a także International Developments in Corporate Governance Committee. Uczy prawa umów, prawa handlowego, arbitrażu, negocjacji oraz corporate governance.   • Termin rejestracji z 30% rabatem: 23 kwietnia 2022. • Formularz rejestracji: https://forms.gle/FQ4AZ78juZFdF3mb7   Oficjalne oferty (PDF) dwóch powyższych szkoleń znajdują się pod poniższym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1kqbEN8syYdlPsS7TujfdFZOCmQS4a1 8E?usp=sharing Szkolenia można znaleźć także na naszym fanpage na   portalu LinkedIn: www.linkedin.com/company/centerforamericanstudies . W razie problemów z rejestracją prosimy członków Izby o maila na adres: office@cfasofficial.com .   Z wyrazami szacunku Łukasz Darby Bartosik, LL.M. Prezes Fundacji Center For American Studies  
Poniedziałek, 11 Kwietnia 2022 WięcejWięcejWięcej
WYKŁAD ONLINE - „SYTUACJA W EUROPIE WSCHODNIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WOJNY W UKRAINIE”

WYKŁAD ONLINE - „SYTUACJA W EUROPIE WSCHODNIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WOJNY W UKRAINIE”

  „SYTUACJA W EUROPIE WSCHODNIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WOJNY W UKRAINIE” PROWADZĄCY: PPŁK REZ. MGR INŻ. MARIUSZ RUKAT   
Czwartek, 7 Kwietnia 2022 WięcejWięcejWięcej
    4  5  6  7  8