Strona główna Artykuły

Artykuły

Pomoc głowy państwa dla pomocy prawnej, czyli kulejące porady

Adwokat Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie twierdzi, że za kulawą ustawę odpowiada właśnie źle opracowana lista osób uprawnionych do porad. - Młodzi ludzie rzadko korzystają z pomocy prawnej, a seniorzy częściej bywają u lekarza niż u prawnika. Ci, którzy naprawdę chcieliby za darmo skorzystać z naszej wiedzy, nie kwalifikują się do tego - wyjaśnia mecenas Gieras.

Różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn: Oczekiwanie społeczne nie tłumaczy dyskryminacji

Komisja Europejska zarzuciła Polsce, iż wprowadzenie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jako przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych stanowi przejaw dyskryminacji z uwagi na płeć. W odpowiedzi MRPiPS wskazało, iż wprowadzony (zróżnicowany) wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest prawidłowy i zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Czy ma rację?

Znowelizowany k.p.a. (nie) zrewolucjonizował e-korespondencji.

Znowelizowany k.p.a. (nie) zrewolucjonizował e-korespondencji.

Naczelna Rada Adwokacka wzywa ministra Szyszkę: Wstrzymajcie wycinkę. Polska nie może tak lekceważyć prawa

"Wzywamy polski rząd, by przestał naruszać wiążące Polskę zobowiązania i niezwłocznie wykonał postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej" - głosi uchwała przyjęta przez Naczelną Radę Adwokacką.

Urząd do urzędu nie tylko elektronicznie

Każdy podmiot publiczny ma obowiązek przyjmować dokumenty przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Organ prowadzący postępowanie administracyjne nie musi jednak doręczać ich w ten sposób – uważa prawnik. Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r., która weszła w życie 1 czerwca, istotnie zmieniła zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Dotyczący elektronicznych doręczeń nowy przepis art. 392 kpa został...

Nie taka upadłość piękna, jak ją malują. Coraz więcej kombinatorów

Do 2014 r. upadłość konsumencka w Polsce była fikcją. Spełnienie przesłanek do jej ogłoszenia było w zasadzie niemożliwe. Ten stan zmienił się po 31 grudnia 2014 r. w wyniku nowelizacji prawa upadłościowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306). Nie ma tygodnia, by media nie informowały o tym, ile upadłości ogłoszono, kto najczęściej się oddłuża i jakie korzyści dla wszystkich z tego wynikają.

Blokada rachunku to prosta droga do upadłości

Pojawienie się w polskim porządku prawnym ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło kilka nieznanych wcześniej trybów postępowań, zmodyfikowało też przepisy prawa upadłościowego. Zasadniczym celem zmian było stworzenie narzędzi skutecznego prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw zamiast ich upadłości.

    7  8  9  10  11