Strona główna Artykuły

Artykuły

Adwokaci w sieci wyedukują internautów

Członkowie palestry w przystępny sposób objaśniają praktyczne sytuacje, w których potrzebna jest pomoc prawna.

Adwokat w państwie bez busoli

Rozmowa z adw. Jackiem Trelą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, o stanie demokracji inauguracji 100-lecia Odrodzonej Polskiej Adwokatury.

Czy można teoretycznie kształcić przyszłych prawników praktyków?

OPINIA Dostęp do zawodów prawniczych oraz zasady odbywania aplikacji od dawna stanowią przedmiot kontrowersji, sporów i radykalnych zmian. Na przestrzeni lat obserwowaliśmy liberalizację dostępu do aplikacji adwokackiej i radcowskiej, połączoną ze zwiększeniem kompetencji ministra sprawiedliwości.

Daj nominatowi pióro, a się sam narysuje

Przestrogi dla sprawujących władzę | Nie jest możliwa skuteczna kradzież rzeczywistości maciej Gutowski piotr Kardas

Aplikacja uniwersytecka jak doktorat gimnazjalny

Rozmowa z adw. prof. Maciejem Gutowskim dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, członek NRA

Gutowski: Likwidacja przedsądu w SN to znakomity pomysł

-Istotą skargi kasacyjnej jest kontrola orzeczenia pod kątem zgodności z prawem, a nie tego, czy jest interesujące i wpisuje się w linię orzeczniczą - tłumaczy Prof. Maciej Gutowski, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Gutowski i Kardas: Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką

Po sprawach ustrojowych w polu zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się kwestie związane z adwokaturą. Odwołując się do interesu publicznego, prokurator generalny wystąpił o stwierdzenie niezgodności uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej – tj. par. 6 ust. 3 – 7 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 1b i w zw. z art. 58 pkt 12 lit. h prawa o adwokaturze (dalej PoA) z art. 17 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 7 konstytucji.

Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Ochrona obywateli to sprawdzian dla sędziów

Pełnienie funkcji sędziego, zwłaszcza Sądu Najwyższego, to powołanie obowiązujące nie tylko w czasach, gdy przynosi splendor i zaszczyty, ale przede wszystkim w okresie próby – piszą prawnicy.    Rzeczpospolita, 29 grudnia 2017 roku   Cały artykuł

Koniec prawniczych marzeń o sędziowskiej todze

Liczba osób kandydujących na urząd sędziego rekrutującą się spośród przedstawicieli innych zawodów prawniczych drastycznie zmalała

Zmiany w procedurze cywilnej: Dobre dla sędziów, nie dla adwokatów

Przyśpieszy procesy, ale kosztem dochodzenia do prawdy – takie opinie pojawiły się w trakcie konsultacji na temat zmian w procedurze cywilne

    3  4  5  6  7