Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 38/2019

E-Informator KIA nr 38/2019

Serdecznie zapraszamy 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 do Klubu Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1, I p. na tradycyjną imprezę z okazji „ŚW. MIKOŁAJA”.   Zgłoszenia i wpłaty w wysokości 75,- zł za paczkę dla jednego dziecka przyjmuje Biuro ORA do dnia 29 listopada 2019 roku.
E-Informator KIA nr 37/2019

E-Informator KIA nr 37/2019

Szanowni Państwo,   W imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Mecenasa Pawła Gierasa, serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r., o godz. 19.30 w Klubie Adwokatów, przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie.   W koncercie pod patronatem Konsulatu Węgier w Krakowie wystąpi światowej sławy węgierski wirtuoz skrzypiec Roby Lakatos wraz z kwartetem Konrada Ligasa.   Plakat Wydarzenia w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.
E-Informator KIA nr 36/2019

E-Informator KIA nr 36/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie organizuje szkolenie zawodowe dla adwokatów w dniach 7-8 grudnia 2019 roku w Zakopanem.  Szkolenie odbędzie się tak jak w latach poprzednich w hotelu Sabała.   Udział w szkoleniu jest równoznaczny z uzyskaniem 12 pkt. szkoleniowych. W ramach szkolenia planowany jest między innymi wykład SSO Piotra Borkowskiego z zakresu nowelizacji kpc oraz SSO Agaty Wasilewskiej – Kawałek „Zabezpieczenie w postępowaniach o rozwód”.   Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany Państwu w terminie późniejszym.   W przypadku otrzymania zwrotnej wiadomości o braku miejsc, można dokonać zgłoszenia mailem:  ora@adwokatura.krakow.pl , gdyż KIA będzie prowadzić listę rezerwową.   Wpłatę w kwocie 200 zł należy wykonać na konto Krakowskiej Izby Adwokackiej. Nr konta: 65 1050 1445 1000 0090 3043 5714 z dopiskiem „Zakopane”.   Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu system automatycznie poinformuje Państwa o braku miejsc.   Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i kwota ta obejmuje udział we wszystkich wykładach, lunch w sobotę oraz w niedzielę oraz serwisy kawowe w trakcie wszystkich zajęć.   Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w hotelu Sabała prosimy o bezpośrednie dokonywanie rezerwacji w tym hotelu. W związku z udzielaną przez hotel bonifikatą dla adwokatów prosimy o podawanie informacji, iż jesteście Państwo uczestnikami szkolenia KIA.   Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o przesłanie wiadomości e-mail z dokładnymi danymi na adres  ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl  Faktury będą wystawiane po szkoleniu.   Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.
E-Informator KIA nr 35/2019

E-Informator KIA nr 35/2019

Komunikat w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.   Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13.10.2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.   Na mocy tych przepisów tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 spółki prawa handlowego, a więc nie tylko nasi klienci, ale także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód zgodnie z art. 4a prawa o adwokaturze.   Przepis art. 195 ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem 13.10.2019r. Zwrócić należy uwagę na treść art. 60, który wyznacza 7 dniowy termin na zgłoszenie nowo utworzonych spółek oraz zmiany danych podlegających przekazaniu. Ma to o tyle znaczenie, że adwokaci są instytucjami obowiązanymi m.in. w zakresie w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną dotyczącą wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej oraz tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi.   Korzystając z okazji warto przypomnieć o nałożonym na adwokatów, w zakresie w jakim są instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt. 14) obowiązku aktualizacji „oceny ryzyka” (art. 27) w ramach wdrożonej w kancelarii „procedury instytucji obowiązanej” (art. 50). Aktualizacja winna być dokonywana w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 lata.   Prosimy o zwrócenie uwagi czy wchodzące w życie przepisy ustawy nie są okolicznością uzasadniającą aktualizację „oceny ryzyka” w ramach „procedury instytucji obowiązanej”, które każda kancelaria winna posiadać.     adwokat Rafał Dębowski                                             adwokat Henryk Stabla Sekretarz NRA                                                                       Skarbnik NRA
E-Informator KIA nr 34/2019

E-Informator KIA nr 34/2019

11 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Białym Kościele k. Krakowa, w ramach VIII Biegu Niepodległościowego odbędzie się VIII Bieg o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.   Każdy adwokat/aplikant adwokacki, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal, a dodatkowo najszybsi zawodnicy w kategorii Pań i Panów otrzymają puchary.   Prosimy o zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz na witrynie internetowej  www.niepodleglosciowa11.pl  zakładka „Zgłoszenia” i zaznaczanie kategorii „Adwokat”. Brak zaznaczenia kategorii „Adwokat” będzie skutkował brakiem sklasyfikowania w tej kategorii.   Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 5.11.2019 r.   Opłaty startowe wynoszą dla adwokatów i aplikantów adwokackich: 50 zł.   Wpłat prosimy dokonać na konto KKS „Jura Moto Sport”: 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001, w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz „Bieg 11.11.2019”.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przewidzianych przez Organizatora, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.   Trasa biegu liczy 11 km. Szczegóły oraz Regulamin można znaleźć na www.niepodleglosciowa11.pl     Serdecznie zapraszamy do kibicowania, a także do włączenia się do sportowej rywalizacji!    
E-Informator KIA nr 33/2019

E-Informator KIA nr 33/2019

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Praw Czlowieka przy NRA zapraszają na konferencję pt.: „ Ochrona środowiska – Prawo a rzeczywistość”, k tóra odbędzie się 5 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (parter) przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.   Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 października br., wyłącznie elektronicznie na adres  dzial.osobowy@nra.pl  wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).   Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.   Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.   Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.   Szczegółowy program konferencji w załączeniu.
E-Informator KIA nr 32/2019

E-Informator KIA nr 32/2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy, pragnę zaprosić Państwa na III Konferencję Edukacyjną, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2019 r. w Focus Hotel Premium Pod Orłem w Bydgoszczy. Program wydarzenia oraz szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres  bazy@nra.pl  do dnia 20 września 2019 r.  (wraz z informacją o potrzebie zakwaterowania) Jednocześnie pragnę poinformować,  że przy okazji organizacji Konferencji w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Serdecznie zapraszam.   adw. Marcin Derlacz Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej
E-Informator KIA nr 31/2019

E-Informator KIA nr 31/2019

Ahoj Żeglarze,  w  imieniu Komandor regat adw. Anisy Gnacikowskiej mamy zaszczyt zaprosić na XIV edycję Adwokackich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, które odbędą się w dniach 4-6 października w Hotelu Tajty.   TERMIN  4-6 październik! MIEJSCE  Hotel Tajty 135 zł/os- uczestnicy we własnym zakresie rezerwują hotel na hasło Adwokackie Mistrzostwa Polski JACHTY  Twister 800 700 zł brutto- odbiór Port Royal Giżycko i płyniemy pod Hotel Tajty.  Jachty czarterujemy we własnym zakresie po opłaceniu wpisowego.  WPISOWE  550 ZŁ/OS ZGŁOSZENIA: 1. Do 15 września! Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń. 2. Pobierz  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  i wyślij na  regatyamp@sailingevent.pl 3. Sternik zgłasza i opłaca załogę Organizatorem regat jest Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyk, Wypoczynku NRA pod przewodnictwem Adw. Stanisława Estreicha. oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Dziekanem Adw. Mikołajem Pietrzakiem. Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. Nie zwlekajcie i już teraz zgłoście się do regat, bo czekają na Was: 2 dni niepowtarzalnego mazurskiego klimatu sportowe emocje na wodzie na jachtach Twister 800 wyścigi krótko i długodystansowe „wyścig Łabędzim Szlakiem” 2 muzyczne odsłony konkurencje na Najbardziej Wszechstronną Załogę AMP w Żeglarstwie to wyjątkowa impreza, która już od 13 lat integruje adwokatów z całej Polski wokół żeglarstwa. Jej inicjatorem i Komandorem jest adw. Anisa Gnacikowska, która zawsze dbała integracyjny charakter regat oraz o wysoki poziom sportowy regat. Zapewniamy, że spotkacie tu ludzi, którzy lubią dreszcz rywalizacji i smak zwycięstwa. Zapraszamy na stronę regat  www.sailingevent.pl/amp/ , gdzie znajdą Państwo informacje w formie graficznej wraz z programem. Zachęcamy również do polubienia fanpage’a  Adwokackich Mistrzostw Polski  oraz  Adwokackiego Klubu Żeglarskiego Zapraszamy do  Galerii zdjęć  z poprzednich edycji W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Ahoj i do zobaczenia na mazurskich wodach!    
E-Informator KIA nr 30/2019

E-Informator KIA nr 30/2019

Dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie adw. Paweł Gieras , Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie adw. Kinga Anna Konopka oraz adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda współorganizator i pomysłodawca Kongresu serdecznie zapraszają na II KONGRES PRAWA RODZINNEGO „Porwanie a wydanie - Konwencja Haska”, połączony z debata „ Adwokat-Kobieta-Lider”. Kongres odbędzie się w dniach 17-19 października 2019 roku w Krakowie I będzie miał charakter międzynarodowy. Merytoryczna cześć Kongres odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ., a wydarzenia towarzyszącwe w Klubie Adwokatów i siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Wszystkie szczegóły programu i rejestracja na Kongres na dedykowanej stronie Kongresu: http://www.cracowbarassociation.com Koszty uczestnictwa w Kongresie Uczestnicy: • 200 zł – udział w samej konferencji • 450 zł – Koktajl powitalny, udział w konferencji, bankiet, spotkanie z panelistami. Osoba Towarzysząca: • 200 zł - Koktajl powitalny, bankiet, spotkanie z panelistami
E-Informator KIA nr 29/2019

E-Informator KIA nr 29/2019

Publikujemy komunikat sekretarza NRA, adw. Rafała Dębowskiego, w sprawie obniżki opłat za energię elektryczną, z której mogą skorzystać kancelarie adwokackie.   Szczegóły:  https://bit.ly/2XZn9tb  
1  2  3  4  5