Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 7/2020

E-Informator KIA nr 7/2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie z przykrością informuje, iż z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zmuszona jest odwołać Międzynarodowe Targi Prawnicze "Legal Fair", które miały odbyć się w kwietniu 2020 roku.    I am very sorry to inform that, due to Coronavirus COVID-19, Krakow and Barcelona Bar Associations have decided to cancel  the 2020 edition of the International Legal Fair. Krakow Bar Association  will refund all registration fees in full You will need to make yourself the cancellation of your hotel and travel booking independently. We are very sorry that we are having to do this but have been monitoring the situation closely. We take seriously our responsibility not to expose our participants to unnecessary risk related to travel and public gatherings .     Sincerely, Paweł Gieras Dean of Cracow Bar Association
E-Informator KIA nr 6/2020

E-Informator KIA nr 6/2020

Poniżej publikujemy Stanowisko ORA w Krakowie dotyczące tzw. ustawy kagańcowej.     STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 roku   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w Ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. nowelizującej przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. ORA w Krakowie konsekwentnie przypomina, iż konstytucyjnym prawem każdego obywatela jest prawo do niezależnego i niezawisłego sądu. Nabiera to szczególnej mocy wtedy, gdy stroną sporu jest władza publiczna lub jej przedstawiciel. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie stanowią zagrożenie dla tych wartości. W praktyce może się okazać, iż wydanie orzeczenia niezgodnego z oczekiwaniem władzy, będzie mogło skutkować sankcjami wobec sędziów z pozbawieniem go urzędu włącznie. Jako środowisko współodpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości apelujemy do władz o niezwłoczne wycofanie się z przyjętych uregulowań. Tylko takie rozwiązanie spowoduje uniknięcie dalszej destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości jak również zapewni minimum bezpieczeństwa prawnego obywateli. Jednocześnie Krakowska Adwokatura po raz kolejny deklaruje pomoc przy rozwiązaniu obecnego głębokiego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Nasze stanowisko przyłącza się do stanowiska wyrażonego w tej sprawie przez Naczelną Radę Adwokacką.                                                                                                                                                                              Dziekan ORA w Krakowie                                                                                                                                                                             adw. Paweł Gieras
E-Informator KIA nr 5/2020

E-Informator KIA nr 5/2020

Szanowni Państwo,   Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematyce: ”Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne."   Konferencja ta zorganizowana została we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Okręgową Izbą Adwokacką w Krakowie i odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r.Uprzejmie informujemy, iż udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ściśle ograniczona.   Konferencja ma dwa cele: analizę praktyczną postępowania mediacyjnego/ugodowego z udziałem podmiotów publicznych jako sposobu rozwiązywania sporów będącego alternatywą dla postępowań sądowych, wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi mediatorami, autorami i propagatorami zmian przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych a przedstawicielami instytucji publicznych i pełnomocnikami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na adres:  konferencja.mediacyjna. 16marca@gmail.com     W załączeniu przesyłamy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym.   Łączymy wyrazy szacunku i poważania,   Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji: Dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy UEK Adwokat mediator Anna Kreczmer, ORA Kraków Adwokat mediator Magdalena Bielska, ORA Rzeszów Adwokat Michała Mastej, ORA Kraków   
E-Informator KIA nr 4/2020

E-Informator KIA nr 4/2020

Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski poety Adama Zagajewskiego, który odbędzie się w Klubie Adwokatów w Krakowie im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 19:00.   Ponadto wstąpi: Dymytro Holovenko – gitara klasyczna. W programie: I. Albeniz, E. Granados i in.   Adam Zagajewski - urodzony w 1945 roku we Lwowie poeta i eseista. Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat mieszkał na Zachodzie, we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zajęcia na uniwersytetach w Houston i w Chicago.   Serdecznie zapraszamy!  
E-Informator KIA nr 3/2020

E-Informator KIA nr 3/2020

The Cracow Bar Association and the Barcelona Bar Association Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona - ICAB would cordially like to invite you to the 5th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF THE LEGAL PROFESSION (“LEGAL FAIR”) Business vs. Law CRACOW 16-18 April 2020 The International Trade Fair of the Legal Profession is a biannual law conference, which brings together law practitioners from around the world and aims to facilitate networking among leading law firms from around the world. First four editions took place in Barcelona. This time we will meet in Poland. The 2020 „Legal fair“ edition - Business vs. Law is devoted to four main areas of legal practice: - Financial, Tax and Banking Law - Environmental Law - Pharmaceutical, Biotechnology and Medical Law - IT and New Technologies, Legal Tech and Start-ups The Trade Fair features “ International Speakers’ Corners“, which provide a stage for lawyers to engage in discussions in small groups to facilitate a better exchange of ideas. “Speed Networking for lawyers“- another feature, allows our participants to meet face to face with legal practitioners, and build new businesses relations. We cordially invite you to take part in 2020 International Trade Fair of the Legal Profession PARTICIPATION FEE: Participants: 250 euro - Conference 100 euro - additional program (more information soon) Accompanying person: 100 euro REGISTER: http://www.cracowbarassociation.com/en/
E-Informator KIA nr 2/2020

E-Informator KIA nr 2/2020

8 stycznia 2020 roku odbyło się ślubowanie Aplikantów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Ślubowanie złożyło 81 aplikantów, którzy w ubiegłym roku pozytywnie zdali egzamin wstępny na aplikację. Jak co roku, podczas uroczystości, wyróżniono 7 aplikantów z najlepszymi wynikami na egzaminie wstępnym na aplikację (powyżej 130 punktów). Wyróżnieni odebrali z rąk Pana Dziekana adw. Pawła Gierasa gratulacje oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników.   W uroczystości, którą prowadził adw. Aleksander Gut – Sekretarz ORA w Krakowie głos zabrali kolejno Dziekan adw. Paweł Gieras, w imieniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Jerzy Bess, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie dr hab. Barbara Iwańska Profesor UJ, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej - członek NRA adw. Wojciech Bergier oraz adw. Magdalena Maciukiewicz – Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów KIA.   Uroczystość była okazją do podkreślenia faktu, jak ważne jest funkcjonowanie niezależnego Samorządu Adwokackiego. W swoim przemówieniu Dziekan w pierwszej kolejności pogratulował Aplikantom, wyrażając nadzieję, że w codziennej nauce i pracy Aplikanci adwokaccy kierować się będą wysokimi standardami etycznymi i moralnymi, którym hołduje Adwokatura. Pan Dziekan zwrócił także uwagę na znaczenie fundamentalnych praw, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości takich jak samorządność, niezawisłość i niezależność sędziowska.   Ślubowanie Aplikantów zakończył występ muzyczny zespołu jazzowego - Konrad Ligas Music. Wprowadzenia do koncertu dokonał adw. Stanisław Kłys.   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie dziękuje serdecznie wszystkim obecnym za udział w tej wyjątkowej uroczystości, wierząc, że nowo powołani Aplikanci adwokaccy będą z dumą i godnością reprezentować krakowską Adwokaturę.   Wszystkim Aplikantom Adwokackim gratulujemy.
E-Informator KIA nr 1/2020

E-Informator KIA nr 1/2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!   W obliczu zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości pokażmy naszą liczebność, nasze zaangażowanie i troskę o przyszłość sądownictwa i  dobra Obywateli. Znakomitą okazją ku temu będzie „Marsz 1000 tóg” organizowany 11 stycznia w Warszawie przez: Iustitia Polska – „Polish Judges”, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce  https://www.facebook.com/events/1542023625951576/   Marsz rozpocznie się 11 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 pod Sądem Najwyższym (Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) i przejdzie trasą - Sąd Najwyższy – Pałac Prezydencki – Sejm. Zgodnie z zamierzeniem Organizatorów nie są planowane przemówienia, ani wznoszenia żadnych haseł na trasie przemarszu. Marsz odbędzie się w milczeniu – są chwile, gdy ma ono siłę krzyku wielu tysięcy osób.   Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Aplikanci Tych z Państwa, którzy wyrażają chęć udziału w Marszu i chcą w ten sposób wyrazić swoją troskę o przyszłość wymiaru sprawiedliwości, a także pokazując liczebność i zaangażowanie osób zaniepokojonych wprowadzanymi reformami, nakłonić przedstawicieli władzy do podjęcia rozmów przy „Okrągłym stole dla praworządności”, zapraszamy do skorzystania ze wspólnego transportu. Adwokacko – radcowskie autokary ruszą do Warszawy spod siedziby OIRP w Krakowie, przy ul. Francesco Nullo 8/4  w dniu 11 stycznia o godz. 10.00  (powrót do Krakowa tego samego dnia po zakończeniu marszu).   Osoby zainteresowane transportem proszone są o rezerwowanie miejsc mailowo, do dnia 8 stycznia 2020 r. pod adresami: Adwokaci –  ora@adwokatura.krakow.pl Radcowie prawni –  biuro@oirp.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Transport na marsz 1000 tóg”, a w treści wiadomości podając imię i nazwisko osób chcących skorzystać z transportu   Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras Dziekan OIRP w Krakowie r.pr. Marcin Sala-Szczypiński
E-Informator KIA nr 41/2019

E-Informator KIA nr 41/2019

STANOWISKO   Prezydiów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w sprawie projektu zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.   Prezydia Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wyrażają jednoznaczny sprzeciw wobec projektu zmian – Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanego w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku.   Nie budzi najmniejszej wątpliwości, iż celem zawartych w projekcie represyjnych i dyscyplinujących zapisów jest pełne podporządkowanie sądów władzy politycznej.   Jako adwokaci i radcowie prawni jesteśmy zobowiązani do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentem tego porządku, umożliwiającym ochronę podstawowych praw i wolności obywatelskich, jest niezawisłe i niezależne sądownictwo.   Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów nie tylko o wyrażenie sprzeciwu w tej sprawie, ale także o podejmowanie inicjatyw służących uświadamianiu społeczeństwu negatywnych skutków podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej.   Jednocześnie wzywamy władze ustawodawczą i wykonawczą do odrzucenia w całości proponowanych zmian jako jednoznacznie sprzecznych z wartościami europejskimi, interesem demokratycznego Państwa Prawa i jego obywateli.       Dziekan ORA w Krakowie                                        Dziekan OIRP w Krakowie          adw. Paweł Gieras                                                  r.pr Marcin Sala-Szczypiński
E-Informator KIA nr 40/2019

E-Informator KIA nr 40/2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich Adwokatów, Aplikantów oraz Przyjaciół Adwokatury na przedświąteczne spotkanie integracyjne. Termin: 20 grudnia br. (piątek) Godzina: 20.30 Miejsce: Klub No7 przy Rynku Głównym 7. Komisja Integracji Środowiskowej ORA Kraków Komisja #Nowoczesnaadwokatura    
E-Informator KIA nr 39/2019

E-Informator KIA nr 39/2019

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci adwokata dra Janusza Gładyszowskiego, członka naszej izby.    Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie składają serdeczne wyrazy współczucia.   Msza Św. Żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek, 22 listopada 2019 roku o godzinie 14.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.  
1  2  3  4  5