Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 18/2020

E-Informator KIA nr 18/2020

System WZA24 Login i hasło dostępu wysłany zoatał Państwu w dniu 12 października 2020 roku do godziny 12:00 na Państwa adres mailowy. Prosimy uprzejmie o sprawdzanie skrzynki mailowej, włącznie ze skrzynką spamową. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie otrzymał w powyższym terminie loginu i hasła, proszę o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres  ora@adwokatura.krakow.pl  Wówczas otrzymacie Państwo login i hasło drugim kanałem komunikacyjnym tj. wiadomością tekstową na numer Państwa telefonu. Zalogowanie się do systemu WZA24 umożliwi udział w Zgromadzeniu, oddanie głosu nad uchwałami oraz udział w wyborach.   Zabieranie głosu w trakcie Zgromadzenia   Uczestnik Zgromadzenia korzystający z elektronicznego systemu, który będzie chciał zabrać głos, winien postąpić zgodnie z treścią instrukcji WZA 24, tj. w pierwszej kolejności wysłać wiadomość tekstową do Przewodniczącego, a następnie za pośrednictwem połączenia telefonicznego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zabrać głos. Służyć to będzie zgłaszaniu wniosków formalnych, czy też zabrania głosu w dyskusji zgodnie z porządkiem obrad. Szczegóły poznacie Państwo po zaznajomieniu się z instrukcją.   Wiadomości sms   W trakcie Zgromadzenia otrzymają Państwo na telefon wiadomość tekstową, która precyzyjnie określi i przypomni, w którym punkcie obrad Zgromadzenia za chwilę będziemy.   Opis systemu WZA24 wraz z instrukcją obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Walnego Zgromadzenia w załączeniu.
E-Informator KIA nr 17/2017”

E-Informator KIA nr 17/2017”

Poniżej w załączeniu przypominamy najważniejsze infrmacje w sparwie  najbliższego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie. M in. jak i gdzie głosujemy? Ile trwa Zgromadzenie? ITP.
E-informator KIA nr 16/2020

E-informator KIA nr 16/2020

Szanowni Państwo, w załączeniu Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte 22 września br. w sprawie SSO Beaty Morawiec. Zachęcamy do zapoznania się.
E-informator KIA nr 15/2020

E-informator KIA nr 15/2020

Koleżanki i Koledzy, Adwokaci i Aplikanci Krakowskiej Izby Adwokackiej,   W załączeniu przesyłamy Państwu Uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 6/IX/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiej Izby w roku 2020 r.   Stan epidemii Covid-19 jaki panuje w Polsce od marca br. ma wpływ nie tylko na nasze życie osobiste i zawodowe, ale również na funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Obowiązujące przepisy sanitarne z jednej strony oraz brak szczególnych a niekiedy sprzeczność uregulowań prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu w tym wyjątkowym okresie spowodował, iż planowane wcześniej terminy Zgromadzenia KIA nie mogły zostać zrealizowane. Obecnie wobec jednoznacznego stanowiska Ministra Sprawiedliwości o braku możliwości zmiany „kalendarza wyborczego” w Adwokaturze, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wywiązując się z obowiązków nałożonych przepisami Prawa o adwokaturze zwołała Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 13-15 aździernika 2020 r. Biorąc pod uwagę wszelkie złożone aspekty sytuacji braku jednoznacznych uregulowań odbywania Zgromadzeń w okresie pandemii jak również kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne, ORA w Krakowie zdecydowała się na przeprowadzenie Zgromadzenia w formie tzw. „hybrydowej”.   Polegać to będzie na tym, że część sprawozdawcza oraz prezentacja kandydatów do najważniejszych funkcji w samorządzie odbywałaby się w sposób tradycyjny w sali Audytorium Maximum dla max. 150 osób oraz równolegle dla pozostałych z Państwa w sposób zdalny z wykorzystaniem odpowiedniej platformy informatycznej przy jednoczesnym przekazie on-line. Etap głosowania przeprowadzony zostanie w sposób tradycyjny, przy czym odbywać się będzie w kilku miejscach w tym również w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu oraz będzie rozciągnięty w dłuższym czasie tak aby każdy miał obiektywną możliwość wzięcia udziału w wyborach do samorządu. Tylko taki sposób przeprowadzenia Zgromadzenia zapewni w ocenie ORA powszechność udziału oraz usunie argumenty prawne do ewentualnego kwestionowania wyniku wyborów.   Wszelkie informacje dot. szczegółów Zgromadzenia będą Państwu przesyłane na bieżąco. Z uwagi na potrzebę sprawności organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia, ORA korzystając z możliwości jaką daje Regulamin odbywania Zgromadzeń zdecydowała, że zgłaszanie kandydatur na poszczególne stanowiska oraz do organów samorządu będzie następowało pisemnie w terminie do dnia 6.10. br. Aby ułatwić możliwość prezentacji kandydatom aspirującym do władz KIA udostępniona zostanie strona www.adwokatura.krakow.pl (Box Wybory Samorządowe 2020) oraz kanał ORA na Youtube. Polegać to będzie na tym, że kandydaci do wszystkich funkcji i organów będą mogli przesłać prezentację swojej kandydatury (zdjęcia mile widziane) – opcjonalnie wraz ze spotem wyborczym oraz zaznaczeniem funkcji/organu do jakiego aspiruje - na adres: ora@adwokatura.krakow.pl .   Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono umieszczone w boxie – Wybory Samorządowe 2020. ORA w Krakowie zastrzega sobie prawo odmowy publikacji treści, która byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej.   Mam pełną świadomość, że Zgromadzenie w zaproponowanej formie dla niektórych z nas wiązać się będzie z utrudnieniami, ale specyficzny czas pandemii nacechowany jest wszelkiego rodzaju utrudnieniami w normalnym funkcjonowaniu zawodowym i samorządowym. W mojej ocenie wybrana forma przeprowadzenia Zgromadzenia te utrudnienia minimalizuje. Miejmy nadzieję, że po okresie epidemii będzie możliwe przywrócenie „normalności” w funkcjonowaniu naszego samorządu a 2020 r. będzie jedynym w tym zakresie odstępstwem.   Z poważaniem adw. Paweł Gieras Dziekan ORA w Krakowie
E-Informator KIA nr 14/2020 - 9 września 2020

E-Informator KIA nr 14/2020 - 9 września 2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, że zgodnie z komunikatem Aresztu Śledczego w Krakowie, przed planowaną wizytą z osadzonymi konieczne jest skontaktowanie się obrońcy z Działem Ewidencji tel: 12 12 630 12 45  i telefoniczne ustalenie daty i godziny wizyty.   Dodatkowo, złagodzono bezwzględny zakaz widzeń z osobami najbliższymi. Wprowadzono ograniczenia w postaci udzielania osadzonemu tylko jednego widzenia w miesiącu, trwającego maksimum 60 minut i z udziałem tylko jednej osoby odwiedzającej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i zakazu kontaktu fizycznego. Areszt Śledczy w Krakowie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu rekompensatę wprowadzonych ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostały poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.   Okręgowa Rada Adwokacka prosi o zrozumienie dla obecnych obostrzeń i przestrzeganie przez adwokatów wdrożonych procedur (grafik wizyt, maseczki ochronne, spotkania przy wydzielonym stoliku z osłoną z pleksi).
E-informator KIA nr 13/2020

E-informator KIA nr 13/2020

W sobotę w jednej z sal Best Western Hotel  przy ul. Opolskiej 14,  w Krakowie odbył się IV Turniej o Puchar Dziekana ORA w Krakowie, który był turniejem współtowarzyszącym Drużynowym Mistrzostwom Polski - Ekstraliga szachowa.   Sprawozdanie w załączniku.
E-informator KIA nr 12/2020

E-informator KIA nr 12/2020

Informujemy, iż na rynku pojawiła się aplikacja Allex. Aplikacja Allex, to osobisty asystent prawny, za którym stoi sztab prawników wspomagany algorytmem Allex. Celem aplikacji jest bieżące, codzienne informowanie prawników, przedsiębiorców, menedżerów, księgowych, kadrowych o zmianach prawnych w formie dostosowanej do potrzeb firmy oraz do rodzaju prowadzonej działalności. Aplikacja śledzi bieżące przepisy, tłumaczy zmiany prawne, w prostej formie dostarcza wiadomości dopasowane do wybranej branży.   Idea aplikacji przedstawiona jest na kanale YouTube:  Allex Twój Osobisty Asystent Prawny   Aplikacja znajduje się po linkiem:  https://www.allex.info/home   Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją.  
E-informator KIA nr 11/2020

E-informator KIA nr 11/2020

Szanowni Państwo, Koleżanki Koledzy;   Od 12 lat, w ramach akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”  PrawnicyDzieciom.pl  środowisko prawnicze wspiera działalność Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, jednego z najważniejszych szpitali dziecięcych w Polsce. W ramach tej akcji przeznaczamy darowizny finansowe dla szpitalnej Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA”, z których co roku finansowany jest zakup sprzętu medycznego dla różnych oddziałów i klinik. Przez te wszystkie lata wsparliśmy w ten sposób szpital kwotą ponad 600.000 złotych   Dziś w dobie epidemii COVID-19 potrzeby pacjentów szpitala są jeszcze większe niż dotychczas. Dlatego zebrane w tym roku w ramach XII edycji akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia medycznego potrzebnego w walce z epidemią COVID-19. Do tej pory okazją do pozyskiwania środków finansowych w ramach akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” były także charytatywne turnieje piłkarskie, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych. Obecnie stan epidemii uniemożliwił nam jednak tego rodzaju aktywność.   Zrodził się zatem pomysł, aby wykorzystać nasze możliwości techniczne oraz artystyczne i zorganizować pierwszy w Polsce  charytatywny „Toga-Show”  #TogaShow2020 . Wiemy jak wiele ukrytych i jawnych talentów muzycznych, aktorskich, literackich itp. można znaleźć w naszych szeregach. Tegoroczny – pierwszy w historii „Toga-Show” będzie zatem miejscem ich ujawnienia bez względu na jego skalę. Nadrzędnym bowiem celem jest bowiem w taki żartobliwy sposób wsparcie Małych Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.   Będzie to na pewno niezwykle atrakcyjne wydarzenie dla naszego środowiska, dobra zabawa a równocześnie wspaniała okazja do integracji wszystkich zawodów prawniczych – w wyjątkowym i szczytnym celu. Wierzymy, że do  #TogaShow2020  zgłosi się wielu uczestników i ta forma wsparcia stanie się stałym elementem kolejnych edycji naszej wspólnej akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”. A oto jak planujemy organizację naszego przedsięwzięcia: Charytatywny prawniczy  #TogaShow2020  ma formę otwartą. Jedynym kryterium wystąpienia w konkursie jest chęć wsparcia naszej akcji. Osoba, która będzie chciała wziąć udział w „konkursie” ze swoim programem artystycznym, proszona jest o nagranie dowolną techniką filmiku o maksymalnej długości od 2 do 8 minut i przesłanie go do Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” do 10 września 2020 r. Materiał filmowy prosimy przesyłać na adres mailowy Fundacji  kontakt@ozdrowiedziecka.org  poprzez np. stronę  https://wetransfer.com/ . W temacie wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie Toga Show 2020. Do materiału filmowego prosimy także dołączyć wypełniony i podpisany skan zgody na wykorzystanie wizerunku i upublicznienie nagranego materiału  (pobierz formularz .pdf) . Przesłane przez Państwa filmiki zostaną udostępnione przez Fundację „O ZDROWIE DZIECKA” na: niniejszej stronie internetowej (poniżej) kanale YouTube Fundacji:  https://www.youtube.com/channel/UCN6oNoS7PLQ4VzCs6oa64ng na oficjalnym profilu Fundacji na FB. „Jury konkursowe” pod przewodnictwem Macieja Stuhra dokona finałowej selekcji przesłanych filmików, z których najlepsze zostaną skompilowane w jeden materiał i wyemitowane on-line w ramach Koncertu Finałowego. O terminie emisji i adresu www, pod którym wyemitujemy Koncert Finałowy poinformujemy Uczestników i Internautów z wyprzedzeniem. Uczestnicy / finaliści otrzymają pamiątkową płytę DVD z nagranym materiałem oraz specjalną dedykacją i podziękowaniem członków Jury konkursowego. Pamiętajmy, że „Toga-Show” jest nie tylko projektem charytatywnym, mającym na celu pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla ratowania zdrowia i życia chorych dzieci, ale także projektem w którym uczestnikami są przedstawiciele zawodów prawniczych – czyli zaufania publicznego. Dlatego prosimy, aby zgłaszane przez Państwa materiały filmowe były wolne treści godzących w dobre imię drugiego człowieka, sprzecznych z przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Jak chcemy zebrać pieniądze dla Szpitala w ramach tego wydarzenia? Poprosimy wszystkich Internautów, którzy będą chcieli obejrzeć Koncert Finałowy do przekazania Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” darowizny w wysokości 20 zł jako formy biletu na ten wyjątkowy, inny niż wszystkie koncert. Wkrótce zamieścimy informację, jak będzie można „zakupić te bilety”. Niezależnie od biletów na Koncert Finałowy, przez cały czas możecie Państwo wspierać trwającą XII edycję akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” poprzez: tradycyjny przelew bankowy na konto: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 z dopiskiem: Darowizna na cele pożytku publicznego – Prawnicy Chorym Dzieciom 2020, co pozwoli Państwu na odliczenie przekazanej darowizny od podatku; darowiznę on-line w systemie DOTPAY poprzez formularz płatności dostępny na stronie akcji  www.prawnicydzieciom.pl ; udział w internetowych licytacjach wyjątkowych przedmiotów w serwisie Allegro.pl wystawionych przez Fundację w ramach konta o nazwie: Fundacja-USD,  https://allegro.pl/uzytkownik/Fundacja-USD?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-3-0619. Serdecznie dziękujemy za Państwa aktywny udział artystyczny w tegorocznym „Toga-Show” oraz przekazane dla Szpitala/Fundacji wsparcie finansowe. Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, adw. Paweł Gieras, Dziekan Ora w Krakowie, dr hab. med. Maciej Kowalczyk, Prezes Zarządu Fundacji "O ZDROWIE DZIECKA".
E-informator KIA nr 10/2020

E-informator KIA nr 10/2020

Szanowni Państwo,   w załączeniu treść podziękowania dla adwokatów lek. dent. Roberta Stępnia, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, za podjęcie inicjatywy udzielania w czasie epidemii koronawirusa porad prawnych pracownikom medycznym.
E-informator KIA nr 9/2020

E-informator KIA nr 9/2020

Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Krakowie zaprasza na wykłady online:   8 czerwca 2020 r. - Egzekucja z nieruchomości?   22 czerwca 2020 r. - Komunikacja w czasach kryzysu.   Szczegóły na plakatach w załączeniu.   Serdecznie zapraszamy!
1  2  3  4  5