Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 22/2020

E-Informator KIA nr 22/2020

Wesołych Świąt   Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań w tym wyjątkowym okresie oraz oczywiście Dużo Zdrowia życzy    adw. Aleksander Gut   Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  w Krakowie oraz Członkowie Rady
E-Informator KIA nr 21/2020

E-Informator KIA nr 21/2020

Informujemy, iż na naszej stronie Internetowej: https://adwokatura.krakow.pl/  pojawiła się nowa zakładka NEKROLOGI I EPITAFIA >>>  https://adwokatura.krakow.pl/ nekrologi-i-epitafia/   W zakładce tej pojawiać się będą informacje o śmierci osób związanych z naszą Izbą.    
E-Informator KIA nr 20/2020

E-Informator KIA nr 20/2020

Szanowni Państwo,   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zaprasza, w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów, na szkolenie online prowadzone przez adw. Piotra Rachwała na temat: "Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta".   Wykład odbędzie się 3 grudnia 2020 roku, o godz. 18:30, za pomocą aplikacji Zoom. Poniżej link do spotkania: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88101609020 Meeting ID: 881 0160 9020   WAŻNE: Wobec wprowadzonych zabezpieczeń przez aplikację Zoom, każdorazowo wykładowca jest zmuszony do „wpuszczania" uczestników na wykład - prosimy bardzo o logowanie się o określonej godzinie: 18.20-18.30. Po tym czasie prosimy o uszanowanie wykładowcy, który skupia się na prowadzeniu wykładu i nie zawsze jest w stanie sprawdzać tzw. poczekalnię.   Serdecznie zapraszamy!
E-Informator KIA nr 19/2020

E-Informator KIA nr 19/2020

Szanowni Państwo, do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie wpłynął wniosek Pani Prezes Jolanty Stokłosy, która w imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza zwróciła się z prośbą o wsparcie działalności Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, które w czasie pandemii boryka się z problemami finansowymi. Licząc na Państwa wsparcie zamieszczamy w załączeniu apel oraz pismo, które zostało skierowane na ręce Pana Dziekana.
E-Informator KIA nr 18/2020

E-Informator KIA nr 18/2020

System WZA24 Login i hasło dostępu wysłany zoatał Państwu w dniu 12 października 2020 roku do godziny 12:00 na Państwa adres mailowy. Prosimy uprzejmie o sprawdzanie skrzynki mailowej, włącznie ze skrzynką spamową. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie otrzymał w powyższym terminie loginu i hasła, proszę o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres  ora@adwokatura.krakow.pl  Wówczas otrzymacie Państwo login i hasło drugim kanałem komunikacyjnym tj. wiadomością tekstową na numer Państwa telefonu. Zalogowanie się do systemu WZA24 umożliwi udział w Zgromadzeniu, oddanie głosu nad uchwałami oraz udział w wyborach.   Zabieranie głosu w trakcie Zgromadzenia   Uczestnik Zgromadzenia korzystający z elektronicznego systemu, który będzie chciał zabrać głos, winien postąpić zgodnie z treścią instrukcji WZA 24, tj. w pierwszej kolejności wysłać wiadomość tekstową do Przewodniczącego, a następnie za pośrednictwem połączenia telefonicznego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zabrać głos. Służyć to będzie zgłaszaniu wniosków formalnych, czy też zabrania głosu w dyskusji zgodnie z porządkiem obrad. Szczegóły poznacie Państwo po zaznajomieniu się z instrukcją.   Wiadomości sms   W trakcie Zgromadzenia otrzymają Państwo na telefon wiadomość tekstową, która precyzyjnie określi i przypomni, w którym punkcie obrad Zgromadzenia za chwilę będziemy.   Opis systemu WZA24 wraz z instrukcją obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Walnego Zgromadzenia w załączeniu.
E-Informator KIA nr 17/2017”

E-Informator KIA nr 17/2017”

Poniżej w załączeniu przypominamy najważniejsze infrmacje w sparwie  najbliższego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie. M in. jak i gdzie głosujemy? Ile trwa Zgromadzenie? ITP.
E-informator KIA nr 16/2020

E-informator KIA nr 16/2020

Szanowni Państwo, w załączeniu Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte 22 września br. w sprawie SSO Beaty Morawiec. Zachęcamy do zapoznania się.
E-informator KIA nr 15/2020

E-informator KIA nr 15/2020

Koleżanki i Koledzy, Adwokaci i Aplikanci Krakowskiej Izby Adwokackiej,   W załączeniu przesyłamy Państwu Uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 6/IX/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiej Izby w roku 2020 r.   Stan epidemii Covid-19 jaki panuje w Polsce od marca br. ma wpływ nie tylko na nasze życie osobiste i zawodowe, ale również na funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Obowiązujące przepisy sanitarne z jednej strony oraz brak szczególnych a niekiedy sprzeczność uregulowań prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu w tym wyjątkowym okresie spowodował, iż planowane wcześniej terminy Zgromadzenia KIA nie mogły zostać zrealizowane. Obecnie wobec jednoznacznego stanowiska Ministra Sprawiedliwości o braku możliwości zmiany „kalendarza wyborczego” w Adwokaturze, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wywiązując się z obowiązków nałożonych przepisami Prawa o adwokaturze zwołała Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 13-15 aździernika 2020 r. Biorąc pod uwagę wszelkie złożone aspekty sytuacji braku jednoznacznych uregulowań odbywania Zgromadzeń w okresie pandemii jak również kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne, ORA w Krakowie zdecydowała się na przeprowadzenie Zgromadzenia w formie tzw. „hybrydowej”.   Polegać to będzie na tym, że część sprawozdawcza oraz prezentacja kandydatów do najważniejszych funkcji w samorządzie odbywałaby się w sposób tradycyjny w sali Audytorium Maximum dla max. 150 osób oraz równolegle dla pozostałych z Państwa w sposób zdalny z wykorzystaniem odpowiedniej platformy informatycznej przy jednoczesnym przekazie on-line. Etap głosowania przeprowadzony zostanie w sposób tradycyjny, przy czym odbywać się będzie w kilku miejscach w tym również w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu oraz będzie rozciągnięty w dłuższym czasie tak aby każdy miał obiektywną możliwość wzięcia udziału w wyborach do samorządu. Tylko taki sposób przeprowadzenia Zgromadzenia zapewni w ocenie ORA powszechność udziału oraz usunie argumenty prawne do ewentualnego kwestionowania wyniku wyborów.   Wszelkie informacje dot. szczegółów Zgromadzenia będą Państwu przesyłane na bieżąco. Z uwagi na potrzebę sprawności organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia, ORA korzystając z możliwości jaką daje Regulamin odbywania Zgromadzeń zdecydowała, że zgłaszanie kandydatur na poszczególne stanowiska oraz do organów samorządu będzie następowało pisemnie w terminie do dnia 6.10. br. Aby ułatwić możliwość prezentacji kandydatom aspirującym do władz KIA udostępniona zostanie strona www.adwokatura.krakow.pl (Box Wybory Samorządowe 2020) oraz kanał ORA na Youtube. Polegać to będzie na tym, że kandydaci do wszystkich funkcji i organów będą mogli przesłać prezentację swojej kandydatury (zdjęcia mile widziane) – opcjonalnie wraz ze spotem wyborczym oraz zaznaczeniem funkcji/organu do jakiego aspiruje - na adres: ora@adwokatura.krakow.pl .   Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono umieszczone w boxie – Wybory Samorządowe 2020. ORA w Krakowie zastrzega sobie prawo odmowy publikacji treści, która byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej.   Mam pełną świadomość, że Zgromadzenie w zaproponowanej formie dla niektórych z nas wiązać się będzie z utrudnieniami, ale specyficzny czas pandemii nacechowany jest wszelkiego rodzaju utrudnieniami w normalnym funkcjonowaniu zawodowym i samorządowym. W mojej ocenie wybrana forma przeprowadzenia Zgromadzenia te utrudnienia minimalizuje. Miejmy nadzieję, że po okresie epidemii będzie możliwe przywrócenie „normalności” w funkcjonowaniu naszego samorządu a 2020 r. będzie jedynym w tym zakresie odstępstwem.   Z poważaniem adw. Paweł Gieras Dziekan ORA w Krakowie
E-Informator KIA nr 14/2020 - 9 września 2020

E-Informator KIA nr 14/2020 - 9 września 2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, że zgodnie z komunikatem Aresztu Śledczego w Krakowie, przed planowaną wizytą z osadzonymi konieczne jest skontaktowanie się obrońcy z Działem Ewidencji tel: 12 12 630 12 45  i telefoniczne ustalenie daty i godziny wizyty.   Dodatkowo, złagodzono bezwzględny zakaz widzeń z osobami najbliższymi. Wprowadzono ograniczenia w postaci udzielania osadzonemu tylko jednego widzenia w miesiącu, trwającego maksimum 60 minut i z udziałem tylko jednej osoby odwiedzającej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i zakazu kontaktu fizycznego. Areszt Śledczy w Krakowie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu rekompensatę wprowadzonych ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostały poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.   Okręgowa Rada Adwokacka prosi o zrozumienie dla obecnych obostrzeń i przestrzeganie przez adwokatów wdrożonych procedur (grafik wizyt, maseczki ochronne, spotkania przy wydzielonym stoliku z osłoną z pleksi).
E-informator KIA nr 13/2020

E-informator KIA nr 13/2020

W sobotę w jednej z sal Best Western Hotel  przy ul. Opolskiej 14,  w Krakowie odbył się IV Turniej o Puchar Dziekana ORA w Krakowie, który był turniejem współtowarzyszącym Drużynowym Mistrzostwom Polski - Ekstraliga szachowa.   Sprawozdanie w załączniku.
1  2  3  4  5