E-Informator KIA nr 26/2019

Rajd Nordic Walking 2019

Rajd Nordic Walking 2019

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przesyła w załączeniu zaproszenie Komisji Integracji ORA w Szczecinie wraz z załącznikami dotyczącymi Rajdu Nordic Walking w Kołobrzegu, organizowanego w terminie 26-28 września 2019 r.    
Wtorek, 2 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Piknik Adwokacki w Warszawie z okazji 100-lecia izby

Piknik Adwokacki w Warszawie z okazji 100-lecia izby

Koleżanki i Koledzy, w imieniu Izby Adwokackiej w Warszawie, która świętuje w tym roku 100 – lecie istnienia serdecznie Państwa zapraszam do udziału w I Pikniku Adwokackim, który odbędzie się już 6 lipca na terenie Bulwarów Wiślanych (rejon od Mostu Śląsko – Dąbrowskiego do Centrum Nauki Kopernik).   Wydarzenie jest otwarte, udział w nim bezpłatny. Chcemy ten szczególny dzień spędzić z Warszawiakami oferując liczne atrakcje zarówno dla młodzieży jak i rodzin z dziećmi czy osób starszych. Jest to efekt zeszłorocznych doświadczeń i pierwszego otwartego pikniku organizowanego przez ORA w Warszawie w ramach Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.   W tym roku zdecydowaliśmy się na samodzielną organizację takiego wydarzenia w szczególnym i popularnym wśród warszawiaków miejscu. Wydarzenie ma też szczególny charakter w związku z trwającą dyskusją o sposobach komunikacji samorządu ze społeczeństwem. Doświadczenia zeszłoroczne utwierdzają nas w przekonaniu, że cykliczne, otwarte wydarzenia dla społeczeństwa budują pozytywny przekaz i pozwalają nawiązać nam bardzo ciekawą interakcję ze społeczeństwem. Poniżej przesyłam link do tego wydarzenia:   https://www.ora-warszawa.com. pl/aktualnosci/wydarzenia- kulturalne/i-piknik-adwokacki- juz-6-lipca-na-bulwarach- wislanych/   Bardzo proszę także o rozpropagowanie informacji o tym wydarzeniu wśród członków Państwa Izb.     Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do osobistego udziału w naszym Pikniku. Będę niezwykle zbudowany móc gościć Państwa wraz z rodzinami już 6 lipca br. w Warszawie!   Z koleżeńskimi pozdrowieniami Adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan ORA w Warszawie  
Wtorek, 2 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Petycja w sprawie zmian w KPC

Petycja w sprawie zmian w KPC

Na prośbę adw. Jacka Treli, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, uprzejmie informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw będzie przedmiotem prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach 3 lipca 2019 r. o godz. 12.00.   Podczas tego posiedzenia przedstawiciele NRA przekażą petycję wraz z zebranymi podpisami w sprawie przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu RP w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącej wykreślenia przepisu przewidującego dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia.   Pan Prezes zwraca się z prośbą o dalsze zachęcanie adwokatów i aplikantów z Państwa izb i przekazanie informacji o możliwości podpisania petycji.     https://www.petycjeonline.com/ petycja_ws_przyjcia_przez_ sejm_poprawki_senatu_rp_w_ kodeksie_postpowania_cywilneg o   Z poważaniem,   Joanna Sędek szefowa biura prasowego NRA NACZELNA RADA ADWOKACKA ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa tel. +48 22 505 25 23   e-mail: biuro.prasowe@nra.pl
Wtorek, 2 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Integracja SOA z RPA- składanie sprawozdań finansowych w systemie MS

Integracja SOA z RPA- składanie sprawozdań finansowych w systemie MS

Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka zamieściła na stronie adwokatura.pl http://www.adwokatura.pl/z- zycia-nra/skladanie- sprawozdan-finansowych- poprzez-portal-ms-weryfikacja- aktywnosci-profilu/ informację dot. możliwości weryfikacji aktywności profilu adwokata, aplikanta i prawnika zagranicznego w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym składanie sprawozdań finansowych. W przypadku kontaktu osób zainteresowanych tym tematem prosiłbym o odsyłanie do powyższego artykułu. Jak wspomniano w powyższym komunikacie, osoby zainteresowane mogą zweryfikować swój profil na stronie https://weryfikacjarpa. wroclaw.sa.gov.pl/CheckPESEL/. Ponieważ wynik tej weryfikacji może być negatywny (status „nieaktywny” lub „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria”) chciałbym wyjaśnić możliwe przypadki błędów lub braków profili w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości (RPA) abyście Państwo wiedzieli jak reagować w przypadku pytań. System Obsługi Adwokatury codziennie w godzinach nocnych (0:00-2:00) eksportuje zmiany do systemu RPA. Dane jakie są wysyłane zawierają imiona i nazwisko danej osoby, jej nr wpisu, aktualny status, adres do korespondencji, imiona rodziców, nr pesel oraz adres e-mail. Te dwie ostatnie dane są kluczowe przy procesie wymiany danych. 1. W przypadku braku nr PESEL dana osoba nie może zostać wysłana. Wynikiem tego, przy walidacji będzie wyświetlona informacja „nie znaleziono pełnomocnika spełniającego podane kryteria”. 2. W przypadku gdy adres e-mail będzie nieprawidłowy, tzn. nie będzie posiadał podstawowej struktury na zasadzie xxxxx@yyy.zz osoba taka również nie zostanie przekazana do RPA. Jeżeli natomiast u danej osoby nie będzie żadnego adresu e-mail jej profil zostanie wysłany. Dlatego uprzejmie proszę, przy zgłoszeniach problemów zwracać uwagę na nr PESEL, a następnie na strukturę adresu e-mail. Gdyby okazało się, że obydwa te elementy są prawidłowe, a walidacja profilu pod powyższym linkiem jest negatywna możliwe są następujące przypadki: 1. Osoba może być wpisana na listę innego samorządu niż adwokacki. 2. Dana osoba w SOA może posiadać dwa aktywne profile. Np. może mieć niezamknięty (nieskreślony) profil aplikanta gdy jest już wpisany na listę adwokatów. Ponieważ głównym elementem identyfikującym osobę jest nr PESEL istnieje bardzo dużo przypadków, gdy dany adwokat nie został przekazany do RPA ponieważ jego profil już tam istnieje właśnie z powodu wymiany danych z innym samorządem. Obecnie Ministerstwo jest w fazie testów funkcjonalności rozwiązującej ten problem. W razie pojawienia się takiego problemu proszę o kontakt ze mną, ponieważ do czasu uruchomienia wspomnianej funkcjonalności jedynie ręcznie można aktywować takie profile. Zdarzały się również sytuacje, gdy okazywało się, że w danej Izbie istnieje więcej niż jeden profil tej samej osoby. Takie przypadki są również możliwe w obrębach więcej niż jednej izby. (np. aplikant aktywny w izbie „A” występuje jako czynny adwokat w izbie „B”). Stąd bardzo proszę przy walidacji zgłoszeń o (w miarę możliwości) sprawdzenie czy nie jest to taki kazus. Sytuacja ta nie dotyczy funkcjonalności przenoszenia osób między izbami (ta operacja została uwzględniona przy wymianie danych). Niestety, ponieważ system RPA nie działa jeszcze idealnie mogą zdarzyć się inne przypadki. W razie nieidentyfikowalnych problemów proszę je przekazywać mailowo do mnie oraz do Confido (cjackiewicz@confido.pl)    Z poważaniem -- Łukasz Możejko Koordynator ds. wdrożenia i rozwoju Systemu Obsługi Adwokatury tel: 506-496-163 e-mail: koordynator@nra.pl
Wtorek, 2 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Zgromadzenie izby Adwokackiej w Krakowie i Uroczyste ślubowanie adwokatów

Zgromadzenie izby Adwokackiej w Krakowie i Uroczyste ślubowanie adwokatów

25 czerwca br. w Collegium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie. Zgromadzenie poprzedziła uroczystość ślubowania adwokackiego, które złożyło 77 nowych krakowskich adwokatów. Wszystkim ślubującym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na nowej zawodowej drodze.   W Zgromadzaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich m.in. prezes NRA adw. Jacek Trela, dziekan Wydziału Prawa UJ prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan OIRP w Krakowie Marcin Sala–Szczypiński oraz wicedziekani ORA we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ i adw. Leszek Rojek. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie przyjęło wszystkie przedłożone sprawozdania oraz przygotowany przez ORA w Krakowie preliminarz budżetowy na 2019 rok. Zgromadzenie udzieliło również absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej za rok 2018. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie podjęło także dwa ważne Stanowiska. Pierwsze w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych obywateli RP, drugie w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Poniżej zamieszczamy oba stanowiska.   Stanowisko nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Krakowie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zabezpieczenia interesów prawnych Obywateli RP Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie z satysfakcją przyjmuje powołanie przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu przygotowującego obywatelski projekt ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, porządkującego rynek usług prawniczych w Polsce. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie identyfikuje się z nadrzędnym celem tej inicjatywy ustawodawczej jakim jest stworzenie zasad świadczenia pomocy prawnej na rynku, które zapewnią uczestnikom ustawową gwarancję otrzymania wyłącznie fachowej pomocy przez wykwalifikowanych i kompetentnych pełnomocników. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie wskazuje iż proponowana inicjatywa jest reakcją na obecny brak prawnych gwarancji interesów obywateli przy świadczeniu na ich rzecz usług prawniczych.   Stanowisko nr 2 Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej w sprawie dokonania zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzęd u Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej w całości popiera wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęty w formie uchwały NRA na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zmierzający do umożliwienia wypłat należnego wynagrodzenia w formie zaliczek na poczet udzielonej i nieopłaconej pomocy prawnej oraz zrównujący w prawach do wynagrodzenia adwokatów reprezentujących stronę przegrywającą jak i wygrywającą. Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej podziela argumentację uzasadniającą dokonanie zmian w/w rozporządzeniu, w której słusznie podniesiono, że wypłata należnych kosztów na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu, nie może być uzależniona od prawomocnego zakończenia postępowania, w którym występował adwokat i już wykonał swoje obowiązki. Natomiast zróżnicowanie zasad wypłaty wynagrodzenia adwokatowi, który reprezentuje stronę wygrywającą i uzależnienie zapłaty od bezskuteczności egzekucji w stosunku do adwokata reprezentującego stronę przegrywającą, który otrzyma wynagrodzenie bezwarunkowo, jest niesprawiedliwie. Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej ma nadzieję na uwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości powyższego postulatu.
Wtorek, 2 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej