E-Informator KIA nr 28/2019

Dziekan KIA na Twitterze

Dziekan KIA na Twitterze

Zachęcamy do śledzenia nowej aktywności na Twitterze Dziekana Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie adw. Paweła Gieras. To kolejna płaszczyzna komunikacji istotnych dla dwokatury spraw.   https://twitter.com/DziekanIzby​
Środa, 17 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Dwa szkolenia dla adwokatów rozpoczynających aktywność zawodową

Dwa szkolenia dla adwokatów rozpoczynających aktywność zawodową

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zaprasza 18 lipca 2019 roku (czwartek), o godz. 16.00 do sali szkoleniowej, przy ul. Batorego 17, II piętro w  Krakowie  na dwa szkolenia dla adwokatów rozpoczynających aktywnośc zawodową.   SZKOLENIE PRZYGOTOWANE DLA OSÓB  ROZPOCZYNAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zaprasza 18 lipca 2019 roku (czwartek),  o godz.  16. 00  do sali szkoleniowej, przy ul. Batorego 17, II piętro w  Krakowie  na szkolenie z zakresu:   „Księgowych i podatkowych aspektów rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez adwokatów”.   Szkolenie poprowadzi   Pan Łukasz Gruszczyński  –  Kierownik ds. finansowo-księgowych ORA Kraków.   „ Podstawowych wiadomości n. t. : RODO w Kancelariach Adwokackich ”, które specjalnie dla Państwa poprowadzą adw. Magdalena Czerwień-Durkalec i adw. Maria Skotnicka z Krakowskiej Izby Adwokackiej.  Jest ono dedykowane adwokatom, którzy wpisali się na listę adwokatów KIA, w br.   Szkolenie poprzedzi krótka prezentacja przygotowana przez Przedstawiciela Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA –  „Narzędzia wsparcia dla zawodów prawniczych”.   Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa!   z poważaniem Beata Rewilak p.o. Kierownika Biura ORA
Środa, 17 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Podpisanie umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Norymberdze

Podpisanie umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Norymberdze

W dniach od 12 do 15 lipca 2019 r. Krakowska Izba Adwokacka miała przyjemność i zaszczyt gościć licznie przybyłych do Krakowa przedstawicieli Izby Adwokackiej w Norymberdze, na czele z Panem Dziekanem adw. dr Uwe Wirschingiem.   Wizyta była owocem ożywionych i rozwijanych w ostatnich latach kontaktów przedstawicieli obu Izb, których ukoronowaniem było podpisanie umowy o współpracy. Wskazać należy aktywność na tym polu Pani Mecenas Kinga Anna Konopka, przewodniczącej Komisji do spraw współpracy  z zagranicą przy Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie.   Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy obiema Izbami miało miejsce w piątek 12 lipca br., w siedzibie Krakowskiej Izby Adwokackiej. W imieniu Izby Adwokackiej w Norymberdze umowę podpisał Pan Dziekan adw. dr Uwe Wirsching, zaś w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej Pan Dziekan adw. Paweł Gieras. Przedstawiciele obu Izb zgodnie podkreślali, że umowa ma na celu nadanie ram prawnych współpracy, która już ma miejsce, a która dzięki wspólnym spotkaniom i wymianie doświadczeń będzie rozwijać się jeszcze pomyślniej z korzyścią dla adwokatów obu Izb.   W dniu 13 lipca br. miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli obu Izb, tym razem w gościnnym i kameralnym Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie. Spotkanie, przebiegające w luźnej i serdecznej atmosferze miało na celu wzajemne poznanie się, wymianę zawodowych doświadczeń oraz wspólną integrację. Umocnione zostały dotychczasowe przyjaźnie oraz nawiązano nowe kontakty. Serdeczna atmosfera tak formalnych jak i nieformalnych spotkań pozwala z entuzjazmem kreślić scenariusze dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką w Norymberdze Izbą Adwokacką w Krakowie.   adw. Anna Kliczewska Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Krakowskiej Izby Adwokackiej
Środa, 17 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej