E-Informator KIA nr 29/2019

Komunikat Sekretarza NRA ws. obniżki opłat za energię elektryczną

Komunikat Sekretarza NRA ws. obniżki opłat za energię elektryczną

Publikujemy komunikat sekretarza NRA, adw. Rafała Dębowskiego, w sprawie obniżki opłat za energię elektryczną, z której mogą skorzystać kancelarie adwokackie.   Szczegóły:  https://bit.ly/2XZn9tb  
Wtorek, 23 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Konferencja pt. Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym - 6 września br.

Konferencja pt. Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym - 6 września br.

Uprzejmie informujemy, że Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury organizują konferencję  pt. Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym , która odbędzie się 06 września 2019 roku.   W imieniu Komisji Edukacji Prawnej bardzo serdecznie zapraszamy adwokatów, Członków Izby d oudzialu w konferencji.   Szczegóły rejestracji i prgram:  https://bit.ly/2O8Uhdp  
Wtorek, 23 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej
Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2019 roku

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2019 roku

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, iż zgłoszenia na egzamin wstępny przyjmowane będą w sekretariacie biura ORA, przy ul. Batorego 17/3 od dnia 1 lipca 2019 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.   Wnioski składane przez kandydatów bezpośrednio do biura ORA w Krakowie winny być kompletne. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.   Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).  Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2019 r.".   Szcegóły:  https://bit.ly/2GpUfaR  
Wtorek, 23 Lipca 2019 WięcejWięcejWięcej