E-Informator KIA nr 33/2019

KONFERENCJA PT. "OCHRONA ŚRODOWISKA – PRAWO A RZECZYWISTOŚĆ"

KONFERENCJA PT. "OCHRONA ŚRODOWISKA – PRAWO A RZECZYWISTOŚĆ"

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Praw Czlowieka przy NRA zapraszają na konferencję pt.: „ Ochrona środowiska – Prawo a rzeczywistość”, k tóra odbędzie się 5 października 2019 roku w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (parter) przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.   Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 października br., wyłącznie elektronicznie na adres  dzial.osobowy@nra.pl  wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).   Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.   Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.   Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.   Szczegółowy program konferencji w załączeniu.
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
SEMINARIUM NAUKOWE "PRAWO WYBORCZE GWARANTEM DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO"

SEMINARIUM NAUKOWE "PRAWO WYBORCZE GWARANTEM DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO"

Szanowni Państwo   Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na seminarium naukowe pt. "Prawo wyborcze gwarantem demokratycznego państwa prawnego" w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja, które wygłosi Sędzia Trybunału Konsytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.    Seminarium odbędzie się 8 października br. o godz. 15:30 w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2.
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
I miejsce w Turnieju Koszykówki Mężczyzn

I miejsce w Turnieju Koszykówki Mężczyzn

W ostatnich dniach i tygodniach miały miejsce dwa spektakularne wydarzenia sportowe. Pierwsze to mistrzostwach świata w Chinach, w których polska drużyna koszykarzy trenera Mike'a Taylora zajęła ósme miejsce. Drugie to XXX Spartakiada Prawników w Radomiu, na której krakowscy prawnicy zajęli pierwsze miejsce. Na ostatnie wydarzenie czekaliśmy trzydzieści lat.   Pierwszy raz w historii spart akiad Krakowska Izba Adwokacka wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie zdobyła I miejsce w Turnieju Koszykówki Mężczyzn.  W skład złotej drużyny weszło czterech przedstawicieli KIA: Robert Pyla, Marek Skadłubowicz, Tomasz Tarnawski i Paweł Eilmes oraz trzech przedstawicieli OIRP Dominik Cięszki, Karol Sawicki i Leszek Świerczek, a ponadto prokurator Paweł Kaliszczak.   W całym turnieju drużyna doznała tylko jednej porażki w fazie grupowej. W półfinale – pozostawiła w tyle drużynę Katowic (28-38), zaś w finale pokonała drużynę Poznania (27-31). Dobra postawa drużyny zaowocowała nagrodami indywidualnymi. Robert Pyla oraz Marek Skadłubowicz zostali wybrani do najlepszej piątki Turnieju. Marek Skadłubowicz został ponadto najlepszym strzelcem. Ukoronowaniem zaś niezwykle dojrzałego, rozsądnego i efektywnego prowadzenia gry naszej drużyny (szczególnie w emocjonującej końcówce finału) przez Dominika Cieszkiego było przyznanie temu zawodnikowi tytułu najbardziej wartościowego gracza (MVP) tych rozgrywek!   W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Dziekana adw. Pawła Gierasa serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
40. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRAWNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

40. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRAWNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Krajowe Duszpasterstwo Prawników zaprasza do udziału w 40. Ogólnopolskej Pielgrzymce Prawników na Jasną Górę, która odbędzie się 5 paźdzeirnika 2019 roku.   Szczegóły na plakacie w załączeniu.
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
Komunikat w sprawie ubezpieczeń OC

Komunikat w sprawie ubezpieczeń OC

Publikujemy komunikat dotyczący ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.   Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:   na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.   Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.   Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się : Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy, FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136 Bartlomiej.Glowacki@marsh.com   Komunikat znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:  http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/komunikat-w-sprawie-ubezpieczen-oc/  
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKŁADU SSR PIOTRA BORKOWSKIEGO

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKŁADU SSR PIOTRA BORKOWSKIEGO

Szanowni Państwo   Z uwagi na znaczne zainteresowanie wykładem sędziego Piotra Borkowskiego na temat ostatnich zmian w postępowaniu cywilnym i kosztach sądowych, który odbędzie się 9 października 2019 r., godz. 16:00 – 20:00 w Sali nr 18 budynku SR w Nowym Targu Wydz. Karny oraz ograniczoną ilość miejsc proszę zainteresowane osoby o zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w tym szkoleniu (będzie uwzględniana kolejność zgłoszeń).   Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email:  ora@adwokatura.krakow.pl  
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej
Konkurs „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”

Konkurs „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”

Wystartowała ósma edycja konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019” organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną. Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, postawą społeczną oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Konkurs skierowany jest do prawników pracujących zarówno w kancelariach prawniczych, w firmach czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych). Na zgłoszenia kandydatów Organizatorzy czekają do 31 października 2019 r. Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu 2019 r. podczas uroczystej gali w Warszawie .  Link do strony gdzie znajdują się wszelkie szczegóły:  https://risingstars.wolterskluwer.pl/      
Wtorek, 1 Października 2019 WięcejWięcejWięcej