Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 1/2018

E-Informator KIA nr 1/2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wykładami w ramach Internetowego Doskonalenia Adwokatury - IDeA. Wszystkie dostępne są na stronie:  https://www.idea-adw.org/     Doskonal się on-line i zdobywaj niezbędne punkty!
E-Informator KIA nr 14/2017

E-Informator KIA nr 14/2017

Informujemy, iż Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 21 listopada 2017 roku podjęło Uchwałę NR 55/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., dotyczącą ufundowania Nagrody „Kobieta Adwokatury”.   Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.   Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż załączony formularz zgłoszeniowy jest jedyną formą wskazywania kandydatek.   Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać do dnia 31.01.2018 roku na niniejszy adres mailowy ( dzial.osobowy@nra.pl ).   Regulamin i formularz w załączniku.
E-Informator KIA nr 13/2017

E-Informator KIA nr 13/2017

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze specjlanej oferty na samochód Kia Stinger dla adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Witamy w ekskluzywnym świecie Gran Turismo. Rata leasingowa od 727 zł netto/miesięcznie* w RM Filipowicz. Zapraszamy do Salonu Kia w RM Filipowicz Kontakt: Sława Kwiatkowska tel. 510 032 016 e-mail: slawa.kwiatkowska@rmfilipowicz.pl
E-Informator KIA - wydanie specjalne - jubileusz 155 lat KIA

E-Informator KIA - wydanie specjalne - jubileusz 155 lat KIA

Cieszymy się także bardzo, iż - oprócz Złotcyh Sponsorów - wspierają nas także: Perła S.A., KrakChemia S.A., Wolters Kluwer oraz Telimena.   Serdecznie dziękujemy!
E-Informator KIA nr 12/2017

E-Informator KIA nr 12/2017

Samorząd adwokacki w Krakowie obchodzi w tym roku Jubileusz 155 lecia swojego istnienia. W grudniu 1862 roku powołania została i wybrała swoje władze Krakowska Izba Adwokacka, która jest obecnie najstarszą, nieprzerwanie działającą Izbą Adwokacką w Polsce. Pierwszym Prezydentem Izby wybrany został adwokat Mikołaj Zyblikiewicz, późniejszy Prezydent Krakowa i Marszałek Galicji. Obecnie Krakowska Izba zrzesza ponad dwa tysiące adwokatów i aplikantów adwokackich.   Uroczyste obchody Jubileuszu odbywać się będą w dniach 6 -7 października br. W ramach obchodów Jubileuszu ORA w Krakowie zaplanowała 6 października br. międzynarodową konferencję naukową poświęconą tajemnicy adwokackiej, a 7 października br. jubileuszową Galę w Filharmonii Krakowskiej oraz uroczysty Bal kończący obchody.   Jubileusz Krakowskiej Izby Adwokackiej to także czas szczególnego świętowania dla krakowskiego środowiska prawniczego, w którym adwokaci odgrywali i odgrywają wiodącą rolę. Na genius loci, który sprawił, iż samorząd adwokacki w Krakowie ma najdłuższa historię w Polsce i tak dynamicznie się w swojej historii rozwijał, z korzyścią dla całego środowiska adwokackiego w Polsce, zwraca uwagę Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras.   - Fenomenem miejsca jest fakt, iż krakowski samorząd adwokacki nawet w tak dramatycznych momentach historycznych jak dwie wojny światowe czy okres komunistycznej dyktatury nieprzerwanie działał i poprzez zrzeszonych w nim adwokatów służył pomocą wszystkim potrzebującym. W czasie tej długiej tradycji samorządowej dochodziło również do przenikania krakowskiego intelektualnego środowiska prawniczego, ogniskującego się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz samorządu adwokackiego, zrzeszającego uznanych i doświadczonych praktyków prawa. W efekcie tej harmonijnej współpracy obu środowisk wielu wybitnych profesorów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego było i jest adwokatami – praktykami prawa. Teoria i praktyka prawa przenika się w Krakowie w sposób szczególny, z ogromnym pożytkiem dla myśli prawniczej w Polsce. To naprawdę powód do dum y – podkreśla adw. Paweł Gieras – Dziekan ORA w Krakowie.   Krakowskie środowisko adwokackie w czasie Jubileuszu podkreśla także rolę samorządu jako gwaranta i strażnika niezależności pracy adwokata w Polsce, szczególnie w aspekcie tajemnicy adwokackiej. - Samorząd to wartość, którą należy pielęgnować i o nią się troszczyć. Bez niezależnego samorządu adwokackiego, bez rzeczywiście gwarantowanej tajemnicy adwokackiej chroniącej interesy Klienta, bez niezależnego dziennikarza, bez niezawisłego sędziego, demokracja będzie fasadowa, prawa obywatelskie staną się pustym sloganem. Musimy o tym pamiętać w każdym czasie. Stąd Jubileusz będzie także okazją do podkreślania tych nienaruszalnych wartości – puentuje Dziekan ORA w Krakowie. Paweł Gieras.     PROGRAM JUBILEUSZU   6 października, 2017 r.   10:00 - Konferencja pt. „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?” (Hotel Holiday Inn w Krakowie, ul. Wielopole 4) 10:00-11:30 I panel dyskusyjny „Adwokat w postępowaniu międzynarodowym” 11:45-13:15 II panel dyskusyjny „Adwokat a dostęp do informacji niejawnych” 14:45-16:15 III panel dyskusyjny „Adwokacka tajemnica zawodowa” 19:30 - Coctail Party (Klub Adwokata, ul. Sławkowska 1)   7 października, 2017 r.   10:00 - Msza Święta w intencji Adwokatury Krakowskiej (Bazylika o. Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, pl. Wszystkich Świętych 5) 12:00 - Gala Jubileuszowa (Filharmonia im. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1) 20:00 - Uroczysty Bal z okazji Jubileuszu Krakowskiej Izby Adwokackiej (Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39)   Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: Radio RMF FM, Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik WPROST", Tygodnik Powszechny oraz TVP3 Kraków, Palestra, Pokój Adwokacki, Wolters Kluwer.   Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: European Association of Lawyers, Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski, Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzej Zwara, The European Bars Federation, International Association of Lawyers, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Małopolsce – Kazimierz Karasiński, Marszałek Województwa Młopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prezes NRA adw. Jacek Trela, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszrad Nowak, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.   Złoci sponsorzy: Alwernia S.A., Admind Agency, RM Filipowicz Auto Salon, MDA - Małopolskie Dworce Autobusowe, Kancelaria "T.Studnicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski” Spółka komandytowa  
E-Informator KIA nr 11/2017

E-Informator KIA nr 11/2017

30 września o godz. 19.00 w Klubie Adwokata odbędzie się spotkanie przedstawicieli naszej Izby z prawnikami z całego świata uczestniczącymi w corocznym zjeździe absolwentów Akademii Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez The Center For American and International Law w Teksasie  http://www.cailaw.org/     Centrum Prawa Amerykańskiego i Międzynarodowego jest organizacją non-profit, zajmującą się podnoszeniem jakości stanowienia prawa i wymiaru sprawiedliwości zarówno w USA, jak i na całym świecie. Centrum prowadzi szereg instytutów : Institute for Law Enforcement Administration, Transnational Arbitration, Energy Law, Southwestern Institute for International and Comparative Law. Ten ostatni Instytut organizuje coroczne Akademie Prawa Amerykańskiego dla prawników z całego świata.   Zjazd w Krakowie trwa od 28 września do 1 października i jest organizowany przez adw. Andrzeja Zacharzewskiego – członka naszej Izby. W trakcie spotkania w Klubie Adwokata, w którym uczestniczyć będą ze strony polskiej członkowie ORA w Krakowie,odbędzie się uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy CAIL a Izbą Krakowską. Dzięki podpisaniu listu intencyjnego, adwokaci z naszej Izby będą mogli uczestniczyć w pracach Akademii i samego Centrum na korzystniejszych warunkach.
E-Informator KIA nr 10/2017

E-Informator KIA nr 10/2017

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?”, organizowaną w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego NRA w Warszawie, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn.   Stosownie do uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku udział w Konferencji zapewnia uzyskanie 12 punktów zaliczanych do rocznego obowiązku doskonalenia zawodowego.   Szczegóły rejestracji na konferencję i program znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/events/1823866270963310/ na stronie internetowej dedykowanej temu wydarzeniu:  http:// fbe.adwokatura.krakow.pl/
E-Informator KIA nr 9/2017

E-Informator KIA nr 9/2017

Poniżej zamieszczamy prośbę Dziekana ORA w Krakowie związaną z jubileuszem 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej.   Szanowni Państwo,   W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 155-lecia powstania Krakowskiej Izby Adwokackiej – w imieniu Pana Dziekana adw. Pawła Gierasa  - zwracamy się z zapytaniem, czy posiadają Państwo  w swoich prywatnych archiwach zdjęcia z okresu stanu wojennego, bądź z procesów politycznych w tym okresie, które posłużą do Jubileuszowego wydania Zeszytów Historycznych Sieć Solidarności nr  4, które powstaną przy współudziale KIA i uświetnią Naszą Uroczystość.   Ze względu na termin Jubileuszu – zwracamy się z prośbą o możliwie szybkie nadesłanie materiałów na adres Rady do dnia 8 września br.   Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.    
E-Informator KIA nr 8/2017

E-Informator KIA nr 8/2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie od czterech lat jest aktywnym członkiem Federacji Adwokatur Europejskich FBE. Także m. in. dzięki aktywności ORA w Krakowie w ostatnich dniach jej Prezydent skierował na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list w sprawie reformy sądownictwa w naszym kraju. Treść tego listu zamieszczamy poniżej.   Przypnijmy, iż FBE powstała jako sukcesor Konferencji Głównych Samorządów Prawniczych Europy zapoczątkowanej w 1986 roku. W odróżnieniu od innych międzynarodowych organizacji prawniczych, członkami Federacji mogą być także regionalne i lokalne samorządy prawnicze.   FBE skupia się na ułatwianiu wzajemnych kontaktów między izbami adwokackimi i radcowskimi na poziomie lokalnym. Trzy razy w roku organizowane są kongresy FBE: w lutym zawsze w Barcelonie, podczas którego Prezydencja ustala plan działania na nadchodzący rok, w maju, podczas którego następują wybory do organów Federacji oraz w październiku, gdzie tradycyjnie część konferencji poświęcona jest problematyce kształcenia prawników w Europie. W ramach FBE działa pięć stałych komisji problemowych (dostęp do wymiaru sprawiedliwości, etyka zawodowa, prawa człowieka, kształcenie zawodowe, samorządy basenu Morza Śródziemnego) i trzy komisje tymczasowe (samorządy wschodnie, organizacja i działalność samorządów, przyszłość zawodu prawnika).   Treść listu:   17 July 2017 r. Mr Andrzej Duda, President of the Republic of Poland,                                                               Dear Mr Duda,   Constitutional change in Poland in respect of the judicial system.   I write on behalf of the Federation of European Bars (Federation des Barreaux d’Europe FBE) which represents 250 local law societies and bar associations of Europe and their 800,000 members. We are seriously concerned at the constitutional changes which impact on the independence of the judicial system in Poland, and threatens the rule of law as a result of the interference of the executive in judicial appointments and the impact of this on democracy in Poland.   The General Assembly of the FBE meeting in The Hague passed the following resolution: “On the 3rd June 2017, the General Assembly of the FBE, which represents 250 member Bars and their 800.000 member lawyers, expressed its grave concerns for the situation of judges and lawyers in Poland, recognizing that there has been an erosion of the independence of judges, prosecutors, lawyers and the administration of justice because of the intervention of the government in the appointment and dismissal of judges, failure to respect the decisions of the Courts and interference in the prosecution service."   On 17 July 2017, the Presidency of the FBE, meeting in Paris, calls upon you as President  and the Polish government and parliament to reconsider the changes in law and to stop the ratification of these changes.   Yours sincerely, Professor Sara Chandler QC (Hon), President of the Federation of European Bars
E-Informator KIA nr 7/2017

E-Informator KIA nr 7/2017

X Bieszczadzki Rajd, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, odbędzie się 5–8 października 2017 r. Rajd połączony będzie ze szkoleniem zawodowym.    Uczestnicy Rajdu, podobnie jak w ubiegłym roku, zakwaterowani zostaną w hotelu „Skalny” w Polańczyku, z okien którego podziwiać można piękną panoramę Jeziora Solińskiego.   ( zobacz program )   W czwartkowy wieczór powitamy gości uroczystą kolacją i dyskoteką, której tematem będzie „MUZYKA FILOMOWA”. Każdy z uczestników będzie mógł poczuć się jak gwiazda filmowa i wcielić się w ulubioną postać z „wielkiego ekranu”. Mile widziane będą odpowiednie stroje.   W piątkowy poranek, pod opieką profesjonalnych przewodników, wyruszymy, po drodze, odwiedzić Muczniańskie Żubry, torfowiska wysokie  w Tarnawie, by finalnie wyruszyć na wyprawę do źródeł Sanu, a dla ambitnych, przewidziana będzie trasa w Wysokie Bieszczadzkie Połoniny. Po powrocie czekać na nas będzie kocioł z gorącą zupą. Zwieńczeniem dnia będzie Bal Dziekański przy dźwiękach muzyki na żywo. Trzeciego dnia na malownicze bieszczadzkie szlaki wyruszymy w poszukiwaniu jesiennych krajobrazów, a wieczorem pożegnamy Polańczyk na biesiadzie grillowej.    Koszt uczestnictwa w rajdzie i szkoleniu wynosi 650 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie, udział we wszystkich imprezach i szkoleniach przewidzianych przez organizatorów, a także ubezpieczenie, opiekę przewodnika, bezpłatne korzystanie z basenu i sauny oraz 10% rabat na zabiegi SPA. Odpłatność za dzieci do lat 12 wynosi 50 % kosztów uczestnictwa.   Opłatę za Rajd należy uiścić bezpośrednio na rachunek Hotelu „Skalny” najpóźniej do dnia 8 września 2017 r.   Wpłaty należy dokonać na nr konta: Agencja Turystyczna Bieszczady Adventure PKO BP 52 1020 2980 0000 2102 0018 0463 W tytule wpłaty należy podać: „ORA RAJD 05 - 08.10.2017” oraz pełne imiona i nazwiska uczestników za których dokonano wpłaty.   W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu i rajdzie po dniu 8 września 2017 r. ewentualny zwrot części opłaty proszę uzgadniać z Hotelem.   Faktury dla uczestników Rajdu wystawia Hotel.   Uczestnictwo w Rajdzie i szkoleniu można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszenia. (zobacz formularz)   (karta zakwaterowania) Formularz zgłoszenia, kopię dowodu wpłaty oraz formularz zakwaterowania należy przesłać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów lub na adres e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl – w terminie do dnia 8 września 2017 r. (ilość miejsc jest ograniczona – o udziale w rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń).   Ze względów organizacyjnych prosimy o bezwzględne dotrzymanie terminu zgłoszenia uczestnictwa. W przypadku rezerwacji pobytu, po tym terminie, Organizator nie zapewnia dla uczestnika rajdu pakietu startowego.   Niezbędnych informacji w sprawach organizacyjnych udzielać będzie Komandor Rajdu adw. Paweł Surmacz – nr tel. 512  293 760 oraz Biuro ORA w Rzeszowie – nr tel. 17 85 350 78, 17 85 281 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ora.rzeszow@adwokatura.pl .    Szczegółowe informacje wraz z programem rajdu, formularzem zgłoszeniowym oraz kartą zakwaterowania znajdują się również na stronach internetowych: www.ora.rzeszow.pl i www.adwokatura.pl .    Organizatorzy przewidują możliwość modyfikacji programu rajdu i szkolenia w zależności od warunków atmosferycznych.    Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy  Za Komitet Organizacyjny:     Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej                         adw. Władysław Finiewicz                                             Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA adw. Stanisław Estreich   Komandor Rajdu adw. Paweł Surmacz
    7  8  9  10  11