Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 2/2020

E-Informator KIA nr 2/2020

8 stycznia 2020 roku odbyło się ślubowanie Aplikantów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Ślubowanie złożyło 81 aplikantów, którzy w ubiegłym roku pozytywnie zdali egzamin wstępny na aplikację. Jak co roku, podczas uroczystości, wyróżniono 7 aplikantów z najlepszymi wynikami na egzaminie wstępnym na aplikację (powyżej 130 punktów). Wyróżnieni odebrali z rąk Pana Dziekana adw. Pawła Gierasa gratulacje oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników.   W uroczystości, którą prowadził adw. Aleksander Gut – Sekretarz ORA w Krakowie głos zabrali kolejno Dziekan adw. Paweł Gieras, w imieniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Jerzy Bess, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie dr hab. Barbara Iwańska Profesor UJ, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej - członek NRA adw. Wojciech Bergier oraz adw. Magdalena Maciukiewicz – Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów KIA.   Uroczystość była okazją do podkreślenia faktu, jak ważne jest funkcjonowanie niezależnego Samorządu Adwokackiego. W swoim przemówieniu Dziekan w pierwszej kolejności pogratulował Aplikantom, wyrażając nadzieję, że w codziennej nauce i pracy Aplikanci adwokaccy kierować się będą wysokimi standardami etycznymi i moralnymi, którym hołduje Adwokatura. Pan Dziekan zwrócił także uwagę na znaczenie fundamentalnych praw, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości takich jak samorządność, niezawisłość i niezależność sędziowska.   Ślubowanie Aplikantów zakończył występ muzyczny zespołu jazzowego - Konrad Ligas Music. Wprowadzenia do koncertu dokonał adw. Stanisław Kłys.   Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie dziękuje serdecznie wszystkim obecnym za udział w tej wyjątkowej uroczystości, wierząc, że nowo powołani Aplikanci adwokaccy będą z dumą i godnością reprezentować krakowską Adwokaturę.   Wszystkim Aplikantom Adwokackim gratulujemy.
E-Informator KIA nr 1/2020

E-Informator KIA nr 1/2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!   W obliczu zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości pokażmy naszą liczebność, nasze zaangażowanie i troskę o przyszłość sądownictwa i  dobra Obywateli. Znakomitą okazją ku temu będzie „Marsz 1000 tóg” organizowany 11 stycznia w Warszawie przez: Iustitia Polska – „Polish Judges”, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce  https://www.facebook.com/events/1542023625951576/   Marsz rozpocznie się 11 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 pod Sądem Najwyższym (Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) i przejdzie trasą - Sąd Najwyższy – Pałac Prezydencki – Sejm. Zgodnie z zamierzeniem Organizatorów nie są planowane przemówienia, ani wznoszenia żadnych haseł na trasie przemarszu. Marsz odbędzie się w milczeniu – są chwile, gdy ma ono siłę krzyku wielu tysięcy osób.   Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Aplikanci Tych z Państwa, którzy wyrażają chęć udziału w Marszu i chcą w ten sposób wyrazić swoją troskę o przyszłość wymiaru sprawiedliwości, a także pokazując liczebność i zaangażowanie osób zaniepokojonych wprowadzanymi reformami, nakłonić przedstawicieli władzy do podjęcia rozmów przy „Okrągłym stole dla praworządności”, zapraszamy do skorzystania ze wspólnego transportu. Adwokacko – radcowskie autokary ruszą do Warszawy spod siedziby OIRP w Krakowie, przy ul. Francesco Nullo 8/4  w dniu 11 stycznia o godz. 10.00  (powrót do Krakowa tego samego dnia po zakończeniu marszu).   Osoby zainteresowane transportem proszone są o rezerwowanie miejsc mailowo, do dnia 8 stycznia 2020 r. pod adresami: Adwokaci –  ora@adwokatura.krakow.pl Radcowie prawni –  biuro@oirp.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Transport na marsz 1000 tóg”, a w treści wiadomości podając imię i nazwisko osób chcących skorzystać z transportu   Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras Dziekan OIRP w Krakowie r.pr. Marcin Sala-Szczypiński
E-Informator KIA nr 41/2019

E-Informator KIA nr 41/2019

STANOWISKO   Prezydiów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w sprawie projektu zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.   Prezydia Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wyrażają jednoznaczny sprzeciw wobec projektu zmian – Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanego w nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku.   Nie budzi najmniejszej wątpliwości, iż celem zawartych w projekcie represyjnych i dyscyplinujących zapisów jest pełne podporządkowanie sądów władzy politycznej.   Jako adwokaci i radcowie prawni jesteśmy zobowiązani do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentem tego porządku, umożliwiającym ochronę podstawowych praw i wolności obywatelskich, jest niezawisłe i niezależne sądownictwo.   Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów nie tylko o wyrażenie sprzeciwu w tej sprawie, ale także o podejmowanie inicjatyw służących uświadamianiu społeczeństwu negatywnych skutków podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej.   Jednocześnie wzywamy władze ustawodawczą i wykonawczą do odrzucenia w całości proponowanych zmian jako jednoznacznie sprzecznych z wartościami europejskimi, interesem demokratycznego Państwa Prawa i jego obywateli.       Dziekan ORA w Krakowie                                        Dziekan OIRP w Krakowie          adw. Paweł Gieras                                                  r.pr Marcin Sala-Szczypiński
E-Informator KIA nr 40/2019

E-Informator KIA nr 40/2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich Adwokatów, Aplikantów oraz Przyjaciół Adwokatury na przedświąteczne spotkanie integracyjne. Termin: 20 grudnia br. (piątek) Godzina: 20.30 Miejsce: Klub No7 przy Rynku Głównym 7. Komisja Integracji Środowiskowej ORA Kraków Komisja #Nowoczesnaadwokatura    
E-Informator KIA nr 39/2019

E-Informator KIA nr 39/2019

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci adwokata dra Janusza Gładyszowskiego, członka naszej izby.    Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie składają serdeczne wyrazy współczucia.   Msza Św. Żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek, 22 listopada 2019 roku o godzinie 14.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.  
E-Informator KIA nr 38/2019

E-Informator KIA nr 38/2019

Serdecznie zapraszamy 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 do Klubu Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1, I p. na tradycyjną imprezę z okazji „ŚW. MIKOŁAJA”.   Zgłoszenia i wpłaty w wysokości 75,- zł za paczkę dla jednego dziecka przyjmuje Biuro ORA do dnia 29 listopada 2019 roku.
E-Informator KIA nr 37/2019

E-Informator KIA nr 37/2019

Szanowni Państwo,   W imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Mecenasa Pawła Gierasa, serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r., o godz. 19.30 w Klubie Adwokatów, przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie.   W koncercie pod patronatem Konsulatu Węgier w Krakowie wystąpi światowej sławy węgierski wirtuoz skrzypiec Roby Lakatos wraz z kwartetem Konrada Ligasa.   Plakat Wydarzenia w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.
E-Informator KIA nr 36/2019

E-Informator KIA nr 36/2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie organizuje szkolenie zawodowe dla adwokatów w dniach 7-8 grudnia 2019 roku w Zakopanem.  Szkolenie odbędzie się tak jak w latach poprzednich w hotelu Sabała.   Udział w szkoleniu jest równoznaczny z uzyskaniem 12 pkt. szkoleniowych. W ramach szkolenia planowany jest między innymi wykład SSO Piotra Borkowskiego z zakresu nowelizacji kpc oraz SSO Agaty Wasilewskiej – Kawałek „Zabezpieczenie w postępowaniach o rozwód”.   Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany Państwu w terminie późniejszym.   W przypadku otrzymania zwrotnej wiadomości o braku miejsc, można dokonać zgłoszenia mailem:  ora@adwokatura.krakow.pl , gdyż KIA będzie prowadzić listę rezerwową.   Wpłatę w kwocie 200 zł należy wykonać na konto Krakowskiej Izby Adwokackiej. Nr konta: 65 1050 1445 1000 0090 3043 5714 z dopiskiem „Zakopane”.   Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu system automatycznie poinformuje Państwa o braku miejsc.   Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i kwota ta obejmuje udział we wszystkich wykładach, lunch w sobotę oraz w niedzielę oraz serwisy kawowe w trakcie wszystkich zajęć.   Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w hotelu Sabała prosimy o bezpośrednie dokonywanie rezerwacji w tym hotelu. W związku z udzielaną przez hotel bonifikatą dla adwokatów prosimy o podawanie informacji, iż jesteście Państwo uczestnikami szkolenia KIA.   Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o przesłanie wiadomości e-mail z dokładnymi danymi na adres  ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl  Faktury będą wystawiane po szkoleniu.   Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.
E-Informator KIA nr 35/2019

E-Informator KIA nr 35/2019

Komunikat w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.   Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13.10.2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.   Na mocy tych przepisów tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 spółki prawa handlowego, a więc nie tylko nasi klienci, ale także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód zgodnie z art. 4a prawa o adwokaturze.   Przepis art. 195 ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem 13.10.2019r. Zwrócić należy uwagę na treść art. 60, który wyznacza 7 dniowy termin na zgłoszenie nowo utworzonych spółek oraz zmiany danych podlegających przekazaniu. Ma to o tyle znaczenie, że adwokaci są instytucjami obowiązanymi m.in. w zakresie w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną dotyczącą wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej oraz tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi.   Korzystając z okazji warto przypomnieć o nałożonym na adwokatów, w zakresie w jakim są instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt. 14) obowiązku aktualizacji „oceny ryzyka” (art. 27) w ramach wdrożonej w kancelarii „procedury instytucji obowiązanej” (art. 50). Aktualizacja winna być dokonywana w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 lata.   Prosimy o zwrócenie uwagi czy wchodzące w życie przepisy ustawy nie są okolicznością uzasadniającą aktualizację „oceny ryzyka” w ramach „procedury instytucji obowiązanej”, które każda kancelaria winna posiadać.     adwokat Rafał Dębowski                                             adwokat Henryk Stabla Sekretarz NRA                                                                       Skarbnik NRA
E-Informator KIA nr 34/2019

E-Informator KIA nr 34/2019

11 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Białym Kościele k. Krakowa, w ramach VIII Biegu Niepodległościowego odbędzie się VIII Bieg o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.   Każdy adwokat/aplikant adwokacki, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal, a dodatkowo najszybsi zawodnicy w kategorii Pań i Panów otrzymają puchary.   Prosimy o zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz na witrynie internetowej  www.niepodleglosciowa11.pl  zakładka „Zgłoszenia” i zaznaczanie kategorii „Adwokat”. Brak zaznaczenia kategorii „Adwokat” będzie skutkował brakiem sklasyfikowania w tej kategorii.   Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 5.11.2019 r.   Opłaty startowe wynoszą dla adwokatów i aplikantów adwokackich: 50 zł.   Wpłat prosimy dokonać na konto KKS „Jura Moto Sport”: 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001, w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz „Bieg 11.11.2019”.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przewidzianych przez Organizatora, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.   Trasa biegu liczy 11 km. Szczegóły oraz Regulamin można znaleźć na www.niepodleglosciowa11.pl     Serdecznie zapraszamy do kibicowania, a także do włączenia się do sportowej rywalizacji!    
    1  2  3  4  5