Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 18/2019

E-Informator KIA nr 18/2019

Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, serdecznie zaprasza na konferencję: "KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego".   Konferencja odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2019 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.   Program Konferencji w załączeniu. Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia mailowo:  a.grzelak@brpo.gov.pl   Serdecznie zapraszamy.
E-Informator KIA nr 17/2019

E-Informator KIA nr 17/2019

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci adwokata Zbigniewa Dyki, wybitnego członka naszej izby, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, wieloletniego działacza samorządu adwokackiego, ministra sprawiedliwości w latach 1991-1993. Miał 91 lat.   Odszedł Wspaniały Człowiek, doskonały Mówca, Autorytet wielu pokoleń adwokackich, Adwokat o niezwykłej elegancji i kulturze osobistej.   Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie składają serdeczne wyrazy współczucia.   Pogrzeb Pana Mecenasa odbędzie się 10 maja o godz. 13.00 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.   Biogram: Urodził się 5 października 1928 r. W czasie II wojny światowej walczył w Szarych Szeregach. Był więziony przez gestapo. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach rozpoczął aplikację adwokacką w Krakowie. W 1961 roku złożył egzamin adwokacki i rozpoczął pracę jako adwokat. Od początku aktywnie działał w samorządzie adwokackim. Pracował w komisjach Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie. Od 1986 był członkiem NRA. W latach 1989-1992 był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, w latach 1995-2001 był rzecznikiem dyscyplinarnym przy NRA. Przez wiele lat był również konsultantem Prezydium NRA. Prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego oraz z retoryki. Był jednym z najbardziej aktywnych twórców ustawy „Prawo o adwokaturze” oraz głównym autorem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze. Był autorem bądź współautorem licznych regulaminów wewnętrznych adwokatury. W 1984 roku jako pełnomocnik Naczelnej Rady Adwokackiej, w procesie przed Sądem Najwyższym z wniosku ówczesnego ministra sprawiedliwości o uchylenie uchwał I Krajowego Zjazdu Adwokatury, podjął się wyzwania prowadzenia odważnej i skutecznej obrony praw adwokatów. Na dowód uznania dla tych działań NRA podjęła uchwałę, że „Dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej”. W okresie stanu wojennego był aktywnym działaczem jako członek komisji ds. działalności publiczno–prawnej NRA, w 1984 roku oceniony przez ówczesne ministerstwo spraw wewnętrznych – urząd bezpieczeństwa jako jeden z kilkunastu adwokatów w Polsce szczególnie niebezpiecznych dla systemu politycznego. Miał również zasługi jako aktywny działacz NSZZ„Solidarność”. Jesienią 1981 roku został krajowym doradcą NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych. Doradzał również „Solidarności” rzemieślniczej. Uczestniczył w chłopskich strajkach w Rzeszowie, Bydgoszczy i Siedlcach, współprowadząc w imieniu NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych rokowania z przedstawicielami władz. Jako pełnomocnik NSZZ „Solidarność” rolników indywidualnych rejestrował ten związek przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Był obrońcą w procesie politycznym m.in. Anny Walentynowicz i ks. Adolfa Chojnackiego. Zaangażowany w obronę represjonowanych działaczy opozycyjnych w okresie stanu wojennego. W 1991 r. wyznaczony na Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zrzekł się tej funkcji, nie mając możliwości utworzenia konstruktywnego zarządu miasta. W rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Był również posłem I kadencji Sejmu, w którym został wybrany przewodniczącym komisji sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącym komisji regulaminowej, a także przewodniczącym podkomisji ds. opracowania regulaminu Sejmu. Był jednym ze współautorów regulaminu Senatu RP I kadencji. Był wieloletnim członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko–Narodowego oraz wiceprezesem Zarządu Okręgu Małopolska przez jedną kadencję. Współautor monografii o solidarnościowym Obywatelskim Centrum Inicjatyw Ustawodawczych. W 2004 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony również Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości, samorządowymi odznakami: „Adwokatura Zasłużonym” oraz „Wielką Odznaka Adwokatura Zasłużonym”, której był pomysłodawcą. Link do wywiadu ze śp. mec. Zbigniewem Dyką:  https://www.youtube.com/watch?v=wplzfh7X3ro
E-Informator KIA nr 16/2019

E-Informator KIA nr 16/2019

Onet o międzynarodowej debacie w Krakowie na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce z udziałem Dziekana ORA w Krakowie adw. Pawła Gierasa:  https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_krakow&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=d25cd907-4e83-47a1-b953-97dd8767e306&sid=86865514-1fce-4d2e-ad1b-b1daf3c5f461&utm_v=2   Zachęcamy do lektury.      
E-Informator KIA nr 15/2019

E-Informator KIA nr 15/2019

Szanowni Państwo,    z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.   adw. Paweł Gieras Dziekan ORA w Krakowie 
E-INFORMATOR KIA NR 14/2019

E-INFORMATOR KIA NR 14/2019

Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż wyjazd szkoleniowy do Szczawnicy zbliża się wielkimi krokami, a wolnych miejsc zostało coraz mniej, uprzejmie informujemy, iż istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia Państwa uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Przypominamy, że wyjazd szkoleniowo - integracyjny odbędzie się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2019 roku. Nawiązując do powyższego czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 13 kwietnia br. (sobota). Po tym terminie informacja o szkoleniu przekazana zostanie do pozostałych Izb.   Szkolenie odbędzie się w hotelu NAWIGATOR*** w Szczawnicy. Hotel oferuje pokoje 2 osobowe – a w odpowiedniej wersji zgłoszenia możecie Państwo wybrać współlokatora (opcja 1), ewentualnie liczyć na doskonały przydział z urzędu na zasadach losowych przez ORA (opcja2) - formularze zgłoszenia z wyborem opcji w załączeniu. Więcej szczegółów na stronie Hotelu:  http://www.szczawnicanawigator.pl/pl/   Szkolenie obejmuje 8 pkt zaliczanych do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. doskonalenia zawodowego adwokatów.   PROGRAM SZKOLENIA:   31 maja (PIĄTEK) 2019 od godz. 15:30 - rejestracja uczestników szkolenia oraz zakwaterowanie w Hotelu Nawigator. 17:00-18:30 – szkolenie „ Tajemnica adwokacka – postępowanie adwokata w przypadku prób zwolnienia” – adw. Paweł Gieras od godz. 19:30 - kolacja wraz z wieczorem integracyjnym w Dworku Gościnnym*  http://www.dworekgoscinny.pl/pl/   1 czerwca (SOBOTA) 2019 7:30-10:30 - śniadanie w hotelu 11.00 - 17.00 - wycieczki fakultatywne – wyprawa rowerowa do Czerwonego Klasztoru lub wyjście na Trzy Korony. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wypożyczenia busa i przejazd do Niedzicy lub Czerwonego Klasztoru. 18:00 – 19:00 - obiadokolacja w hotelu 19:15 - wyjazd autokarem do Jaworek 20:00 - koncert zespołu Old Bass Line w jedynej w swoim rodzaju Muzycznej Owczarni w Jaworkach **( po koncercie będzie czas na krótką biesiadę w tym magicznym miejscu).   2 czerwca (NIEDZIELA) 2019 7.30-9:30 - śniadanie w hotelu 9:30 -11:30 - szkolenie „Ostatnie zmiany w postępowaniu administracyjnym” adw. Aleksander Gut (ok. 10.30 przerwa kawowa) 12:00 - wymeldowanie z Hotelu i niestety powrót do rzeczywistości.   Całkowity koszt szkolenia dla adwokatów wynosi 480 zł a dla osób spoza adwokatury 590 zł i obejmuje: - 2 noclegi - wyżywienie podane w programie - piątkowe disco (bez alkoholu) - przejazd do Muzycznej Owczarni   Krakowska Izba Adwokacka zapewnia ze swojej strony : - organizację szkolenia - oprawę muzyczną (DJ podczas wieczoru w piątek) - koncert w Muzycznej Owczarni. MAMY NADZIEJĘ, ŻE PRZYGOTOWANY PROGRAM SPRAWI WIELE RADOŚCI I NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ ZARÓWNO DOŚWIADCZONYM JAK I POCZĄTKUJĄCYM UCZESTNIKOM TEGO TYPU IMPREZ  :)   *** wycieczka autokarem w dniu 1.06.2019 – dodatkowo płatna – prosimy o zgłaszanie zainteresowania w formularzu ( w zależności od ilości zgłoszeń) **** faktury za szkolenie będą wystawiane przez KIA po zgłoszeniu tego w formie mailowej ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl z podaniem wszystkich niezbędnych danych po odbytym szkoleniu.   PEŁNE ZGŁOSZENIE NA WYJAZD TO: 1. PRZYSŁANIE MAILEM ODPOWIEDNIEJ WERSJI ZGŁOSZENIA NA ADRES: ORA@ADWOKATURA.KRAKOW.PL – OPCJA 1 LUB OPCJA 2; 2. DOKONANIE OPŁATY NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORA W KRAKOWIE: 65 1050 1445 1000 0090 3043 5714 w kwocie dla adwokata 480 zł a dla osób spoza Adwokatury 590 zł za osobę z dopiskiem Szczawnica – imię i nazwisko (prosimy o  dołączenie dowodu opłaty do maila).   WYSYŁAJĄC MAIL ZE ZGŁOSZENIEM NIE MA JUŻ ODWROTU. JEDZIESZ DO SZCZAWNICY... LICZBA MIEJSC OGRANICZONA... KAŻDY Z PAŃSTWA OTRZYMA WIADOMOŚĆ ZWROTNĄ POTWIERDZAJĄCĄ UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.   * tu zmusimy Państwa do wysiłku fizycznego, wręcz wspinaczki wysokogórskiej – dojście do Dworku to ok. 300 m pod górę –….zabawa do białego rana przy muzyce DJ – a na specjalne życzenie nie wykluczamy góralskich tematycznych rytmów   **Wystąpi Marian Pawlik - "OLD BASS LINE" (Marian Pawlik to wybitna postać polskiej sceny muzycznej, nie tylko tej jazzowej, jest bowiem znany szerszej publiczności jako współzałożyciel i kompozytor przebojów grupy Dżamble. Na co dzień nie tylko gra na kontrabasie, ale jest również lutnikiem, na którego instrumentach grają muzycy na całym świecie. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami, takimi jak: Janusz Muniak, Tomasz Stańko, Zbigniew Seifert, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Jerzy Bartz, Andrzej Zaucha, Ryszard Styła, Aga Zaryan. OLD BASS LINE to nawiązanie do twórczości doskonałych kontrabasistów jazzowych, dlatego w repertuarze grupy znajdziemy kompozycje Paula Chambersa, Rona Cartera, Scotta LaFaro, Oscara Pettiforda oraz utwory własne. Muzyk zaprosił do współpracy młodszych, ale już uznanych artystów – pianistę Kubę Płużka, perkusistę Michała Hellera i saksofonistę Bartłomieja Noszkę).   Serdecznie zachęcamy do wyjazdu.      
E-Informator KIA nr 13/2019

E-Informator KIA nr 13/2019

Szanowni Państwo Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza wszystkich Adwokatów na Rekolekcje Wielkopostne dla Prawników.   Rekolekcje odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2019 r. o godz. 19.30 w Kościele sióstr Bernardynek, ul. Poselska 21 w Krakowie.   Rekolekcje poprowadzi ks. Bp. Janusz Mastalski. Plakat w załączeniu.   Serdecznie zapraszamy.  
E-Informator KIA nr 12/2019

E-Informator KIA nr 12/2019

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu 11. edycji akcji “Prawnicy Chorym Dzieciom”, w ramach której przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych przekazują Fundacji “O ZDROWIE DZIECKA” darowizny finansowe na zakup sprzętu medycznego.   W ciągu ostatnich dziesięciu lat, dzięki darowiznom od kancelarii notarialnych, adwokackich, radców prawnych, kancelarii komorniczych oraz sędziów Fundacja zakupiła dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wyposażenie medyczne o wartości ponad 500 tysięcy złotych.   Mamy nadzieję, że do tegorocznej edycji dołączy się i aktywnie wesprze liczne grono prawników. https://szpitalzdrowia.pl/prawnicy-chorym-dzieciom-2019/   Serdecznie zachęcamy do udziału!
E-Informator KIA nr 11/2019

E-Informator KIA nr 11/2019

Szanowni Państwo, Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej   Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz. 16.30.   Zgromadzenie Izby odbędzie się w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, a rejestracja uprawnionych do uczestnictwa rozpocznie się od godz. 14.30.   Wzorem ubiegłego roku oraz w oparciu o zapisy Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń izb adwokackich, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zadecydowała o przesłaniu zawiadomienia o Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej wraz ze sprawozdaniami z działalności organów Izby, wnioskiem Komisji Rewizyjnej, preliminarzem budżetowym z wnioskowaną wysokością składki rocznej w formie pliku elektronicznego.   Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów druku i kolportażu Biuletynu a także usprawni organizację Zgromadzenia.   Okręgowa Rada Adwokacka równocześnie informuje o możliwości doręczenia papierowej wersji wskazanych wyżej dokumentów. W takim przypadku proszę o przekazanie życzenia w tym zakresie na adres mailowy: ora@adwokatura.krakow.pl .   Przypominamy także o możliwości aktualizacji swoich danych mailingowych na adres mailowy: ora@adwokatura.krakow.pl   Imię: Nazwisko: adres e-mail do kontaktu z Biurem ORA: adres e-mail do wiadomości publicznej (jeśli inny, np. na stronę internetową KIA):   Wszyscy Państwo, którzy nie zgłoszą woli otrzymania Biuletynu w formie papierowej, otrzymają elektroniczną wersję.   W załączeniu uchwała ORA w Krakowie dot. Zgromadzenia    Z poważaniem,   Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras
E-Informator KIA nr 10/2019

E-Informator KIA nr 10/2019

11 lutego br. odbyło się spotkanie w ramach Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Krakowie. Krakowską Izbę Adwokacką reprezentował adw. Paweł Gieras. Na spotkaniu przedyskutowano dwie kwestie: 1. ustalono, że w jesieni odbędzie się publiczna debata nt zagrożeń tajemnicy zawodowej w zawodach zaufania publicznego; 2. podjęto działania w kierunku przekształcenia Pikniku Lekarsko - Adwokackiego w piknik zawodów zaufania publicznego.   Ponadto podjęto stanowisko w związku z wejściem w życie w dniu 9 lutego 2019 r. ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE)2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Treść stanowiska w załączeniu.   Prezydencję w ramach Forum przejęła na spotkaniu Krakowska Izba Aptekarska.  
E-Informator KIA nr 9/2019

E-Informator KIA nr 9/2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej   Zbliża się czas, w którym Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie będzie decydować o wyznaczeniu terminu tegorocznego Zgromadzenia Sprawozdawczego Krakowskiej Izby Adwokackiej.   Mając na uwadze preferencje większości z Państwa, aby Zgromadzenie takie odbywało się w dzień powszedni jak również kierując się racjonalizacją kosztów jego przeprowadzenia, Prezydium ORA zamierza rekomendować powzięcie uchwały o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku  (wtorek) o godz. 16.30. Planowane Zgromadzenie Izby poprzedzi uroczystość ślubowania adwokatów, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą tegoroczny egzamin adwokacki.   Oba Wydarzenia odbędą się w sali Audytorium Maximum UJ w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 a zatem w miejscu, które gwarantuje odpowiednie warunki techniczne oraz odpowiednią ilość miejsc dla wszystkich uczestników.   W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o takie zaplanowanie swoich zajęć zawodowych, aby zapewniona była Państwa obecność w dniu 25 czerwca w godzinach popołudniowych.   Wzorem ubiegłego roku oraz w oparciu o zapisy Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń izb adwokackich, rekomendowane zostanie także Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie przesłanie zawiadomienia o Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej wraz ze sprawozdaniami z działalności organów Izby, wnioskiem Komisji Rewizyjnej, preliminarzem budżetowym z wnioskowaną wysokością składki rocznej w formie pliku elektronicznego. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów druku i kolportażu Biuletynu oraz znacznie usprawni organizację Zgromadzenia.   Dlatego też koniecznym staje się potwierdzenie przez Państwa właściwych adresów e-mail, na które niniejsze Zawiadomienie wraz z załącznikami ma zostać przesłane, celem uaktualnienia bazy KIA. W zamierzeniu potwierdzony adres stanie się adresem do kontaktu z ORA w Krakowie (wysyłka zawiadomień, informacji o szkoleniach i inne). Proszę zatem o wiadomość zwrotną do 15 marca 2019 r. o  treści:   Imię: Nazwisko: adres e-mail do kontaktu z Biurem ORA: adres e-mail do wiadomości publicznej (jeśli inny, np. na stronę internetową KIA):   Przy tej okazji także proszę Państwa o aktualizowanie na bieżąco wszelkich zmian dotyczących siedzib Kancelarii i danych teleadresowych, co usprawnia pracę Biura i wspólną komunikację.    Okręgowa Rada Adwokacka równocześnie informuje o możliwości doręczenia papierowej wersji wskazanych wyżej dokumentów. W takim przypadku proszę o przekazanie życzenia w tym zakresie na adres mailowy:  ora@adwokatura.krakow.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku.   Wszyscy Państwo, którzy nie zgłoszą woli otrzymania Biuletynu w formie papierowej w dacie, lub nie uaktualnią swojego adresu e-mail do kontaktu otrzymają elektroniczną wersję na posiadany obecnie przez ORA adres.   z poważaniem   adw. Paweł Gieras Dziekan ORA w Krakowie   adw. Aleksander Gut            Sekretarz ORA
    1  2  3  4  5