Strona główna E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-informator Krakowskiej Izby Adwokackiej

E-Informator KIA nr 6/2019

E-Informator KIA nr 6/2019

W 2018 roku przypadła historyczna rocznica 100-lecia powołania polskiego, niezależnego samorządu adwokackiego. Przez cały ubiegły rok obchodziliśmy ten Jubileusz jakże ważny i znaczący dla całej Adwokatury. Świętowaliśmy w różny sposób od zawodów sportowych poprzez konferencje naukowe, koncerty do uroczystej Gali jaka miała miejsce w listopadzie za Zamku Królewskim w Warszawie. Padło przy tej okazji wiele komplementów pod adresem Adwokatury, przesłano miłe adresy ale jak dla mnie zabrakło sprawy najważniejszej; naszego samorządowego „rachunku sumienia” i rzetelnego określenia stanu i pozycji Adwokatury ad 2018/19.   Zabrakło wizji, co można tu i teraz zrobić, by odmienić niekorzystną sytuacje, w jakiej od dłuższego czasu się znajdujemy. Obszarów potrzebnych do aktywnego zaangażowania jest wiele. Stopniowo i racjonalnie musimy je definiować a przede wszystkim z pozytywnym skutkiem rozwiązywać. Adwokatura winna z pozycji komentatora przejść „do ofensywy” tj. proponować i próbować wdrażać dobre rozwiązania legislacyjne, przede wszystkim dla naszych klientów. Temu służy projekt„100/ 100” czy propozycja przygotowania stu własnych, adwokackich pomysłów ustawodawczych. Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się pomysł przeprowadzenia procesu legislacyjnego mającego w efekcie doprowadzić do przyjęcia przez ustawodawcę nowej ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, ustawy, która doprowadzi do profesjonalizacji pomocy prawnej a tym samym wpłynie w sposób istotny na bezpieczeństwo prawne obywateli.   Zespół pod kierunkiem członka NRA adw. Przemysława Rosatiego taki pomysł ustawy opracował. Teraz od nas i naszego zaangażowania zależeć będzie dalszy jego los. Pomysł na tą ustawę to niezależnie od wszystkich ważnych „za”, to również wkład adwokatów w właściwe zdefiniowanie i zracjonalizowanie rynku usług prawnych, a przede wszystkim uporządkowanie tzw. ”dzikiego” rynku usług, przynoszącego społeczeństwu wiele, czasem nieodwracalnych szkód. I w taki sposób powinien ten pomysł zostać zaprezentowany szerokiej opinii publicznej. Zaangażowanie w ten projekt to być może ostatnia szansa na integrację naszego środowiska w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szansą też, by Adwokatura zaczęła być skuteczna i stała się autentycznym liderem środowisk prawniczych. Gorąco zachęcam nas wszystkich: adwokatów i aplikantów do aktywnego włączenia się w ten projekt, w szczególności do akcji zbierania 100 tysięcy podpisów, niezbędnych do uruchomienia procesu legislacyjnego. W załączeniu projekt ustawy.   adw. Paweł Gieras      Projekt ustawy  
E-Informator KIA nr 5/2019

E-Informator KIA nr 5/2019

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie podjęte w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych, administracyjnych oraz pracowników prokuratury.
E-Informator KIA nr 4/2019

E-Informator KIA nr 4/2019

W dniach 25 – 27 stycznia 2019r. w Mediolanie odbyły się coroczne obchody otwarcia Roku Prawniczego organizowane wspólnie przez Sąd Apelacyjny i Izbę Adwokacką w Mediolanie. Na związane z nimi uroczystości organizatorzy zaprosili przedstawicieli Izb adwokackich z całych Włoch jak również izby zagraniczne, m.in. z Londynu, Frankfurtu, Monachium, Paryża, Wiednia, Nicei, Aten,  Nowego Jorku oraz Krakowa.   Krakowską Izbę Adwokacką reprezentowali adw. Paweł Gieras, adw. Kinga Konopka i adw. Gabriela Niezgoda. Przed główną uroczystością, jaka miała miejsce w sobotę 26 stycznia br. w Pałacu Sprawiedliwości w Mediolanie, doszło do uroczystej ceremonii podpisania umowy o współpracy pomiędzy Izbami Adwokackimi w Mediolanie i Krakowie. Podpisujący umowę Dziekani adw. Remo Danovi oraz adw. Paweł Gieras wyrazili nadzieję, że przyszła współpraca pomiędzy Izbami – sygnatariuszami będzie owocna i odbywać się będzie na wielu płaszczyznach. - Jestem dumny, iż Krakowska Izba Adwokacka nawiązała bezpośrednie kontakty z największą we Włoszech izbą adwokacką, zrzeszającą ponad 20 tysięcy adwokatów. Taka współpraca w przyszłości zaowocuje wieloma inicjatywami i przyniesie korzyści dla krakowskich adwokatów - powiedział po podpisaniu umowy adw. Paweł Gieras.   W trakcie ceremonii Dziekan Remo Danovi uhonorowany został statuetką Złotego Pawiego Pióra a Dziekan Paweł Gieras medalem Piusa IV.   Następnie odbyły się główne obchody otwarcia Roku Prawniczego 2019r., którym tradycyjnie przewodniczyła dott. Marina Anna Tavassi - Prezes Sądu Apelacyjnego.   Uroczystości w Mediolanie zakończyła uroczysta gala, która miała miejsce w salach recepcyjnych Hotelu Principe di Savoia.
E-Informator KIA nr 3/2019

E-Informator KIA nr 3/2019

Informujemy, iż Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 18 grudnia 2018 roku podjęło Uchwałę NR 98/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku, dotyczącą przyznania Nagrody „Kobieta Adwokatury". Jest to już druga odsłona tej Nagrody.   Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w 2018 roku wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.   Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., realizacją nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.   W załączeniu regulamin, formularz zgłoszenia, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku kandydatki oraz plakat konkursu. Załączone formularze są jedyną formą wskazywania kandydatek.   Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń i zgody, prosimy nadsyłać do dnia 15.02.2019 roku na adres mailowy:  dzial.osobowy@nra.pl    Zachęcamy do zgłaszania kandydatek do Nagrody „Kobieta Adwokatury 2018".  
E-Informator KIA nr 2/2019

E-Informator KIA nr 2/2019

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, radcy prawnego i przyjaciela Adwokatury. Żonie, Dzieciom oraz Współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w bólu.   Jesteśmy wstrząśnięci okolicznościami śmierci Pana Prezydenta. Do zamachu na Niego dochodzi bowiem podczas wydarzenia charytatywnego, w ramach którego promowana jest przyjaźń, miłość, muzyka, solidarność i które także Krakowskiej Adwokaturze jest od wielu lat szczególnie bliskie.   Głęboko wierzymy mimo wszystko, iż ostatecznie to one zwyciężą a nienawiść i agresja przestaną dominować w naszym społecznym życiu.   Łączymy jednocześnie wyrazy uznania dla dokonań śp. Prezydenta, szanowanego i docenianego przez społeczeństwo Gdańska samorządowca.   Z wyrazami szacunku Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
E-Informator KIA nr 1/2019

E-Informator KIA nr 1/2019

W imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Pawła Gierasa serdecznie zapraszamy wszystkich adwokatów naszej Izby na Noworoczne Spotkanie Krakowskiej Palestry. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2019 roku, o godzinie 19.00, w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1. w Krakowie. To wyjątkowy czas spędzony w miłej atmosferze, przy lampce wina i muzyce na żywo! Zapraszamy! Do zobaczenia!
„E-Informator KIA nr 51/2018"

„E-Informator KIA nr 51/2018"

Szanowni Państwo,    Ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym życzą Dziekan adw. Paweł Gieras i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie.
„E-Informator KIA nr 50/2018"

„E-Informator KIA nr 50/2018"

Zapraszamy na spotkanie autorskie wokół książki - "KRUCHE DZIEDZICTWO. JAN PAWEŁ II OD NOWA". Spotkanie odbędzie się w środę 19 grudnia o godz. 19:00 w Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej, ul.  Sławkowska 1 w Krakowie. Z autorem książki, ks. Alfredem M. Wierzbickim, rozmowę poprowadzi Artur Sporniak. Gościem specjalnym wieczoru będzie Zofia Zarębianka.   Po spotkaniu odbędzie się koncert Dmytra Holovenki na gitarze klasycznej.   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
„E-Informator KIA nr 49/2018”

„E-Informator KIA nr 49/2018”

Serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie Krakowskiej Palestry, które odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 20.00 w Klubie No7, Rynek Główny 7 w Krakowie. Wstęp wolny.   Zapraszamy.
E-Informator KIA nr 48/2018

E-Informator KIA nr 48/2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy   Minęły już dwa lata drugiej kadencji władz Krakowskiej Izby Adwokackiej powołanej na lata 2016-2020, zatem jako jej Dziekan i jednocześnie członek Komisji Integracji, Kultury, Sportu i Turystyki, stojąc na stanowisku, iż integracja środowiskowa powinna stanowić ważny element funkcjonowania naszego samorządu, zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie preferowanych przez Państwa form integracji.   Na tę okoliczność przygotowana została ankieta w której będziecie Państwo mogli dokonać wyboru, a który będzie stanowił podstawę do dalszych działań samorządu. treningi biegowe i biegi  rozgrywki sportowe imprezy integracyjne i bale wyjazdy połączone ze szkoleniem zawodowym turystyka górska seanse kinowe w ramach klubu filmowego wernisaże  koncerty muzyki klasycznej w Klubie Adwokatów inne koncerty spektakle teatralne  inne żadne Prosimy zatem o zagłosowanie na pięć z powyższych poprzez ankietę na stronie:  https://adwokatura.krakow.pl/   Każda Państwa uwaga w tym temacie jest dla nas cenna. Jeśli macie Państwo także inne pomysły, które nie zostały objęte listą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Rady lub Komisją Integracji, Kultury, Sportu i Turystyki bądź przesłanie swoich autorskich pomysłów mailem:  ora@adwokatura.krakow.pl   Dziękuję za poświęcony czas a na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 1 grudnia 2018 roku. adw. Paweł Gieras Dziekan ORA
    3  4  5  6  7