Strona główna Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022r.

npp-2022r.png

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo Adwokaci

Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

Na podstawie Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 poz. 945), jak również uchwały podjętej przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie (uchwała nr 40/2015 z dnia 19 września 2015 roku) Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie rozpoczyna nabór skierowany do adwokatów KIA, którzy chcieliby świadczyć nieodpłatną pomoc prawną/ nieodpłatną mediację w roku 2022.

 

Zmianie ulega forma zgłaszania Państwa akcesu.

Nabór prowadzony będzie za pośrednictwem ankiety załączonej poniżej 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

<LINK DO ANKIETY>

 

Zainteresowani proszeni są o wybranie wyłącznie jednego powiatu/gminy na prawach powiatu wg wykazu w ankiecie, a ponadto o podanie informacji o gotowości świadczenia dyżuru w ramach nieodpłatnej mediacji. W tym ostatnim przypadku konieczne jest pozostawanie wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez właściwy Sąd Okręgowy.

 

            Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 października 2021 roku.

Listy Adwokatów, którzy dokonają zgłoszenia w terminie zostaną przekazane odpowiednim Starostom/Prezydentom w kolejności alfabetycznej.


ORA w Krakowie nie wprowadza limitów zgłoszeń oraz nie jest decydentem w sprawach dotyczących podpisywania umów bezpośrednio z adwokatami.

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Karoliną Włodarczyk-Całus, e-mail: karolina.wlodarczyk.calus@adwokatura.krakow.pl bądź pod nr tel. 728 871 911.

 

 ------------------

Z poważaniem,  

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej

w Krakowie 

adw. Marcin Kosiorkiewicz

 

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatna mediacja

w roku 2022

 świadczona będzie
w następujących powiatach:
 

 

 1. Bocheński
 2. Brzeski
 3. Dąbrowski
 4. Dębicki
 5. Gorlicki
 6. Gmina Miejska Kraków
 7. Powiat krakowski
 8. Limanowski
 9. Myślenicki
 10. Gmina Miejska Nowy Sącz
 11. Nowosądecki
 12. Nowotarski
 13. Proszowicki
 14. Gmina Miejska Tarnów
 15. Tarnowski
 16. Tatrzański
 17. Wielicki