Strona główna Nieodpłatna Pomoc Prawna 2024 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2024 r.

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo Adwokaci

Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

Na podstawie Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 poz. 945), jak również uchwały podjętej przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie (uchwała nr 40/2015 z dnia 19 września 2015 roku) Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie rozpoczyna nabór skierowany do adwokatów KIA, którzy chcieliby świadczyć nieodpłatną pomoc prawną/ nieodpłatną mediację w roku 2024.

 

            Zmianie ulega forma zgłaszania Państwa akcesu.

Nabór prowadzony będzie za pośrednictwem ankiety dostępnej poniżej

 

<LINK DO ANKIETY>

 

Zainteresowani proszeni są o wybranie wyłącznie jednego powiatu/gminy na prawach powiatu wg wykazu w ankiecie, a ponadto o podanie informacji o gotowości świadczenia dyżuru w ramach nieodpłatnej mediacji. W tym ostatnim przypadku konieczne jest pozostawanie wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez właściwy Sąd Okręgowy.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 października 2023 roku.

 

Listy Adwokatów, którzy dokonają zgłoszenia w terminie zostaną przekazane odpowiednim Starostom/Prezydentom w kolejności alfabetycznej.


ORA w Krakowie nie wprowadza limitów zgłoszeń oraz nie jest decydentem w sprawach dotyczących podpisywania umów bezpośrednio z adwokatami.

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Moniką Frytek, e-mail: monika.frytek@adwokatura.krakow.pl bądź pod nr tel. 664 129 743.

 

 

Z poważaniem,

                                                                      

Sekretarz

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Krakowie

 

adw. Marcin Kosiorkiewicz

 

 

 

 

Załączniki: