Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń Adwokacko – Radcowski „Autobus wolności”...

Kalendarz wydarzeń

Adwokacko – Radcowski „Autobus wolności” na „Marsz tysiąca tóg”

Sobota, 11 Stycznia 2020

 

 

11 stycznia 2020 r. rusza adwokacko – radcowski

„Autobus wolności” na „Marsz tysiąca tóg”

 

WAŻNE! Uległa zmianie godzina wyjazdu na „Marsz tysiąca tóg”  w dniu 11 stycznia sobota z godz. 10  na 9:00

 Miejsce zbiórki pozostaje bez zmian tj. Kraków, ul. Francesco Nullo 8/4

 

-----------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

W ostatnim czasie Dziekani 16 wydziałów prawa polskich uczelni poparli ideę zorganizowania „Okrągłego stołu dla praworządności" przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. To bardzo dobra inicjatywa, motywowana głęboką troską o wymiar sprawiedliwości, obawą przed konsekwencjami nieprzemyślanych
i pochopnych reform.

 

Zdaniem dziekanów procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów, dlatego konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

 

Doświadczenie polskiej historii uczy, że przy okrągłym stole można wypracować rozwiązania służące dobru wspólnemu.

 

Doświadczenie polskiej historii uczy, że przy okrągłym stole można porozumieć się, osiągając kompromis w imię dobra Naszej Ojczyzny.

 

Doświadczenie uczy też, że zaproszenie do okrągłego stołu zostanie przez przedstawicieli władzy przyjęte tylko wtedy, gdy składa je strona, z którą trzeba się liczyć, której nie można zignorować.

Pokażmy zatem naszą liczebność, nasze zaangażowanie i troskę o przyszłość wymiaru sprawiedliwości, głęboką troskę o Naszą Ojczyznę i dobro Obywateli.

 

Znakomitą okazją ku temu będzie „Marsz 1000 tóg” organizowany 11 stycznia w Warszawie przez: Iustitia Polska – „Polish Judges”, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.

 

https://www.facebook.com/events/1542023625951576/

 

Marsz rozpocznie się 11 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 pod Sądem Najwyższym (Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) i przejdzie trasą - Sąd Najwyższy – Pałac Prezydencki – Sejm. Zgodnie z zamierzeniem Organizatorów nie są planowane przemówienia, ani wznoszenia żadnych haseł na trasie przemarszu. Marsz odbędzie się w milczeniu – są chwile, gdy ma ono siłę krzyku wielu tysięcy osób.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Aplikanci

Tych z Państwa, którzy wyrażają chęć udziału w Marszu i chcą w ten sposób wyrazić swoją troskę o przyszłość wymiaru sprawiedliwości, a także pokazując liczebność i zaangażowanie osób zaniepokojonych wprowadzanymi reformami, nakłonić przedstawicieli władzy do podjęcia rozmów przy „Okrągłym stole dla praworządności”, zapraszamy do skorzystania ze wspólnego transportu.

Adwokacko – radcowskie autokary ruszą do Warszawy spod siedziby OIRP w Krakowie, przy ul. Francesco Nullo 8/4  w dniu 11 stycznia o godz. 10.00  (powrót do Krakowa tego samego dnia po zakończeniu marszu).

 

Osoby zainteresowane transportem proszone są o rezerwowanie miejsc mailowo, do dnia 8 stycznia 2020 r. pod adresami:

 

Adwokaci – ora@adwokatura.krakow.pl

Radcowie prawni – biuro@oirp.krakow.pl

 

w tytule wiadomości wpisując „Transport na marsz 1000 tóg”, a w treści wiadomości podając imię i nazwisko osób chcących skorzystać z transportu

 

Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras

Dziekan OIRP w Krakowie r.pr. Marcin Sala-Szczypiński

 

logoadwokatura.png