Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń ”Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

Kalendarz wydarzeń

business-card-2056020_960_720.jpg

”Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

Poniedziałek, 16 Marca 2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją Pana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o odwołaniu imprez masowych organizowanych na terenie uczelni zmuszeni jesteśmy odwołać Ogólnopolską Konferencję poświęconą tematyce:

                                

”Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- aspekty praktyczne”

 

w planowanym terminie 16 marca 2020 r.

 

Równocześnie zawiadamiamy, że nowy termin konferencji ustalony został na dzień 21 września 2020 r.

Informacja o nowym terminie i szczegółach związanych z konferencją zostanie przesłana w osobnej wiadomości do każdej z osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w Konferencji.

 

Przepraszając za niedogodności wywołane odwołaniem terminu konferencji, łączymy wyrazy szacunku i poważania,

               

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy UEK

Adwokat mediator Anna Kreczmer, Kraków

Adwokat mediator Magdalena Bielska, Rzeszów

Adwokat Michał Mastej, Kraków

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej tematyce:

                       

”Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

 

 

Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- aspekty praktyczne”

 

 

Konferencja ta zorganizowana została we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r.

 

Patronat Honorowy:

Witold Kozłowski -Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Patronat:

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie,

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Uprzejmie informujemy, iż udział w niej jest bezpłatny, a liczba miejsc ściśle ograniczona.

 

Konferencja ma dwa cele:

  • analizę praktyczną postępowania mediacyjnego/ugodowego z udziałem podmiotów publicznych, jako sposobu rozwiązywania sporów będącego alternatywą dla postępowań sądowych,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi mediatorami, autorami i propagatorami zmian przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych a przedstawicielami instytucji publicznych i pełnomocnikami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na adres konferencja.mediacyjna.16marca@gmail.com

 

W załączeniu przesyłamy program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym.

PROGRAM
FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

 

Łączymy wyrazy szacunku i poważania,

           

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy UEK

Adwokat mediator Anna Kreczmer, Kraków

Adwokat mediator Magdalena Bielska, Rzeszów

Adwokat Michał Mastej, Kraków