Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń KONFERENCJA - Czy i jak mediować w sektorze...

Kalendarz wydarzeń

program-konferencji-mediacyjnej-1.jpg

KONFERENCJA - Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

Poniedziałek, 26 Października 2020

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że odwołana z przyczyn zagrożenia epidemiologicznego w marcu 2020 roku Konferencja pt:

 

”Czy i jak mediować w sektorze publicznym?

Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych

- aspekty praktyczne”

 

odbędzie się w formule on-line w dniu 26 października 2020 roku od godziny 9.00 do godziny 15:00

 

Wydarzenie to zorganizowane zostało przy udziale Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rzecznika Finansowego. 

 

Objęte zostało Honorowym Patronatem Prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, a także Patronatem Krakowskiej Izby Adwokackiej i Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Celem Konferencji jest:

 

  • analiza praktyczna postępowania mediacyjnego z udziałem podmiotów publicznych jako alternatywnego sposobu w stosunku do postępowań sądowych;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi mediatorami, autorami i propagatorami zmian przepisów z dziedziny finansów publicznych, a przedstawicielami instytucji publicznych i pełnomocnikami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę.

 

Informacje dotyczące rejestracji:

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i przesłanie ww. danych na adres: konferencja.mediacyjna.16marca@gmail.com .

W związku z tym, iż konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Webex, kolejne informacje dotyczące procedury rejestracyjnej zostaną Państwu przesłane z adresu email: messenger@webex.com . 

 

W załączeniu przesyłamy program Konferencji oraz klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Osoby, które dokonały już rejestracji udziału, prosimy uprzejmie o nieudzielanie odpowiedzi na niniejszą korespondencję.

 

Łączymy wyrazy szacunku i poważania,

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji:

 

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Prof. UŁ dr hab. Tomasz Bekrycht

Adwokat mediator Anna Kreczmer, Kraków, grzecznościowy nr tel. 602-139-308

Adwokat mediator Magdalena Bielska MBA, Rzeszów, grzecznościowy nr tel. 606-644-350

Adwokat Michał Mastej, Kraków

 

"Osoby zainteresowane udzialem w Konferencji prosimy o wysłanie informacji na adres: konferencja.mediacyjna.16marca@gmail.com 

wraz z podaniem adresu e-mail na który ma zostać przesłane zaproszenie z platformy Webex.”