Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń SZKOLENIE - „Adwokat jako kurator...

Kalendarz wydarzeń

SZKOLENIE - „Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne”

Sobota, 23 Października 2021 - Niedziela, 24 Października 2021

 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

serdecznie zaprasza
na bezpłatne szkolenie online pt.

 

Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne

i psychologiczne”

 

które odbędzie się w dniach 23-24/10.2021 r.

w godzinach 9.00-16.00.

 

Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności adwokatów występujących w procesie karnym w roli kuratora reprezentującego pokrzywdzone dziecko. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodyki pracy adwokata - kuratora.

 

Szkolenie poprowadzi:

  • Alicja Budzyńska - posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce związanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych adresowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich rodzinami.

Marek Aureliusz Karczmarzyk - ukończył aplikację prokuratorską i adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpoczął własną praktykę zawodową. Wykonywanie zawodu łączy z pracą naukową oraz szkoleniową. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Gdańskim – w Instytucie Psychologii, w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Wyższej Szkole Bankowej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Jest egzaminatorem na kolokwiach i adwokackich egzaminach zawodowych. Były Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

 

Zapisy prowadzone są pod adresem e-mail: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  • Imię i nazwisko;
  • Kontakt mailowy i telefoniczny;
  • Izbę adwokacką.

Liczba miejsc jest ograniczona – w szkolenie może wziąć udział 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.