Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...

Kalendarz wydarzeń

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-24 lutego 2019 roku

Poniedziałek, 18 Lutego 2019

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-24 lutego 2019 roku

  

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r.
o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

 

Założeniem jest, iż w ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać w Ośrodkach Pomocy bezpłatną pomoc prawną nie tylko od adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także od osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego – prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i komorników. 

 

Z uwagi na udział Adwokatury w tego typu akcjach, Krakowska Izba Adwokacka jak co roku włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia.

 

 

Chęć uczestnictwa w akcji, wraz z sugerowanym terminem dyspozycyjności proszę zgłaszać drogą elektroniczną bezpośrednio do koordynatora akcji
adw. Katarzyny Kosiorkiewicz
na adres: 
k.kosiorkiewicz@kosiorkiewicz.pl do 13 lutego 2019 roku

 

Dyżury w akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem18-24 lutego 2019 roku” będziecie Państwo pełnić w swoich Kancelariach
w podanych przez siebie godzinach i terminach – zatem prosimy zawrzeć to  w zgłoszeniu.

 

z poważaniem

adw. Aleksander Gut

Sekretarz ORA w Krakowie

 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W KRAKOWIE

31-135 Kraków, ul. Batorego 17

SEKRETARIAT - tel./fax: 12 633 57 63     

DZIEKAN - tel.: 12 633 07 10    

KSIĘGOWOŚĆ - tel.: 12 633 66 40     

APLIKACJA - tel.: 12 376 76 25

tel. kom.: 664 152 661, 664 152 662, 664 129 743       

e-mail: ora.krakow@adwokatura.pl

e-mail: ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl

http://www.adwokatura.krakow.pl

internet-2314523_960_720.jpg