Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...

Kalendarz wydarzeń

pomoc.jpg

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Piątek, 21 Lutego 2020 - Piątek, 28 Lutego 2020

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Adwokaci Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-28 lutego 2020 roku

  

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

 

Założeniem jest, iż w ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać w Ośrodkach Pomocy bezpłatną pomoc prawną nie tylko od adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także od osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego – prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i komorników. 

 

Z uwagi na udział Adwokatury w tego typu akcjach, Krakowska Izba Adwokacka jak co roku włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia.

 

 

Chęć uczestnictwa w akcji, wraz z sugerowanym terminem dyspozycyjności proszę zgłaszać drogą elektroniczną bezpośrednio  

 

na adres: mediacja@adwokatura.krakow.pl do 18 lutego 2020 roku

Koordynatorem, akcji jest Pani Mecenas Katarzyna Kosiorkiewicz

 

 

Dyżury w akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-28 lutego 2020 roku” będziecie Państwo pełnić w swoich Kancelariach
w podanych przez siebie godzinach i terminach – zatem prosimy zawrzeć to  w zgłoszeniu.

 

z poważaniem

adw. Aleksander Gut

Sekretarz ORA w Krakowie