Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń Warsztaty on-line z Alexem Barszczewskim.

Kalendarz wydarzeń

Warsztaty on-line z Alexem Barszczewskim.

Sobota, 4 Lipca 2020 - Niedziela, 5 Lipca 2020

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

 

Biorąc pod uwagę gwałtownie zmieniającą się sytuację gospodarczą, #Nowoczesna Adwokatura, we współpracy ze znanym Państwu międzynarodowym konsultantem Alexem W. Barszczewskim, zaprasza na specjalne spotkania online, podczas których w małych grupach (do 10 osób) będą Państwo mieli możliwość zarówno przedyskutowania rozwiązań dla typowych czekających nas sytuacji z klientami, jak też praktycznego przećwiczenia ich implementacji.

 

Seria takich konkretnych warsztatów została z powodzeniem przeprowadzona z zespołem kancelarii KGB-Adwokaci, każda z uczestniczek bardzo pozytywnie oceniła ich skuteczność, więc zapraszamy na coś wartościowego i sprawdzonego w praktyce.

 

Alex W. Barszczewski, prywatnie mąż jednej z naszych Koleżanek i sympatyk naszego środowiska zaproponował przeprowadzenie 4 sesji po 2,5h dla 10 osób każda, całkowicie pro bono przy następujących założeniach:

 

1. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne, niemniej każdy zakwalifikowany uczestnik wpłaci przed jej rozpoczęciem datek według swojego uznania na jedną z dwóch wspieranych przez nas organizacji charytatywnych, a mianowicie:


- Fundacja O ZDROWIE DZIECKA https://ozdrowiedziecka.org/
- Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR
https://fundacja.topr.pl/

 

2. Warunkami wzięcia udziału, oprócz przynależności do naszej Izby i wpłacenia powyższego datku są:

 

- posiadanie sprzętu z mikrofonem i kamerą oraz stabilnego łącza internetowego umożliwiającego ciągłą pracę z włączoną opcją wideo,


- gotowość do praktycznej nauki i próbowania nowych rzeczy, co wiąże się z otwartością na dyskomfort wynikający z działania na granicach własnych umiejętności. To jest bardzo ważny warunek, bo skuteczność warsztatów jest wprost proporcjonalna do tego ostatniego czynnika,


- zakwalifikowania się na konkretną sesję w procesie opisanym w punkcie poniżej.

 

3. Aby zakwalifikować się należy do 3 dni przed terminem każdej sesji wysłać na adres mailowy alex@alexba.eu zgłoszenie z następującymi informacjami:


- imię i nazwisko,


- staż w zawodzie adwokata,

 

- opis 2-3 kazusów,(każdy po 2-3 zdania), którymi dana osoba chciałaby się zająć podczas warsztatów. Te opisy pozwolą nam tak dobrać ich kolejność, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom danej grupy. Kazusy powinny dotyczyć sytuacji negocjacyjnych z klientami, w tym też bronienia się przed próbami renegocjowania dotychczasowych umów oraz skutecznego i zgodnego z Zasadami Etyki pozyskiwania nowych,


- ze względu na spodziewane zainteresowanie i bardzo ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się wyłącznie te osoby, które są zdecydowane wziąć udział oraz na pewno się pojawią!

 

4. Sesje będą odbywać się:


28 czerwca 16:00-18:30
4 lipca   10:00-12:30
5 lipca   16:00-18:30

 

5. Informację o zakwalifikowaniu się na sesję wyślemy najpóźniej 48h przed jej rozpoczęciem.

 

W razie pytań dotyczących samego przebiegu oraz kwestii technicznych prosimy też pisać na adres: alex@alexba.eu.