Strona główna Samorząd Kalendarz wydarzeń Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej | 13- 15...

Kalendarz wydarzeń

logoadwokatura.png

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej | 13- 15 Października 2020

Wtorek, 13 Października 2020 - Czwartek, 15 Października 2020

 

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci

Krakowskiej Izby Adwokackiej

 

W załączeniu przesyłamy Państwu Uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie nr 6/IX/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiej Izby w roku 2020r.

 

Stan epidemii Covid-19 jaki panuje w Polsce od marca br. ma wpływ nie tylko na nasze życie osobiste i zawodowe, ale również na funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Obowiązujące przepisy sanitarne z jednej strony oraz brak szczególnych a niekiedy sprzeczność uregulowań prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu w tym wyjątkowym okresie spowodował, iż planowane wcześniej terminy Zgromadzenia KIA nie mogły zostać zrealizowane. Obecnie wobec jednoznacznego stanowiska Ministra Sprawiedliwości o braku możliwości zmiany „kalendarza wyborczego” w Adwokaturze, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wywiązując się z obowiązków nałożonych przepisami Prawa o adwokaturze zwołała Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 13-15 października 2020r. Biorąc pod uwagę wszelkie złożone aspekty sytuacji braku jednoznacznych uregulowań odbywania Zgromadzeń w okresie pandemii jak również kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne, ORA w Krakowie zdecydowała się na przeprowadzenie Zgromadzenia w formie tzw. „hybrydowej”.

 

Polegać to będzie na tym, że część sprawozdawcza oraz prezentacja kandydatów do najważniejszych funkcji w samorządzie odbywałaby się w sposób tradycyjny w sali Audytorium Maximum dla max. 150 osób oraz równolegle dla pozostałych z Państwa w sposób zdalny z wykorzystaniem odpowiedniej platformy informatycznej przy jednoczesnym przekazie on-line. Etap głosowania przeprowadzony zostanie w sposób tradycyjny, przy czym odbywać się będzie w kilku miejscach w tym również w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu oraz będzie rozciągnięty w dłuższym czasie tak aby każdy miał obiektywną możliwość wzięcia udziału w wyborach do samorządu. Tylko taki sposób przeprowadzenia Zgromadzenia zapewni w ocenie ORA powszechność udziału oraz usunie argumenty prawne do ewentualnego kwestionowania wyniku wyborów.

 

Wszelkie informacje dot. szczegółów Zgromadzenia będą Państwu przesyłane na bieżąco.

Z uwagi na potrzebę sprawności organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia, ORA korzystając z możliwości jaką daje Regulamin odbywania Zgromadzeń zdecydowała, że zgłaszanie kandydatur na poszczególne stanowiska oraz do organów samorządu będzie następowało pisemnie w terminie do dnia 6.10. br.

Aby ułatwić możliwość prezentacji kandydatom aspirującym do władz KIA udostępniona zostanie strona www.adwokatura.krakow.pl (Box Wybory Samorządowe 2020) oraz kanał ORA na Youtube.

Polegać to będzie na tym, że kandydaci do wszystkich funkcji i organów będą mogli przesłać prezentację swojej kandydatury (zdjęcia mile widziane) – opcjonalnie wraz ze spotem wyborczym oraz zaznaczeniem funkcji/organu do jakiego aspiruje - na adres: ora@adwokatura.krakow.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono umieszczone w boxie – Wybory Samorządowe 2020.

ORA w Krakowie zastrzega sobie prawo odmowy publikacji treści, która byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej.

 

Mam pełną świadomość, że Zgromadzenie w zaproponowanej formie dla niektórych z nas wiązać się będzie z utrudnieniami, ale specyficzny czas pandemii nacechowany jest wszelkiego rodzaju utrudnieniami w normalnym funkcjonowaniu zawodowym i samorządowym. W mojej ocenie wybrana forma przeprowadzenia Zgromadzenia te utrudnienia minimalizuje.

Miejmy nadzieję, że po okresie epidemii będzie możliwe przywrócenie „normalności” w funkcjonowaniu naszego samorządu a 2020r. będzie jedynym w tym zakresie odstępstwem.

 

Z poważaniem

adw. Paweł Gieras

Dziekan ORA w Krakowie