Strona główna Samorząd Organy samorządowe i komisje

Organy samorządowe i komisje

KADENCJA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ 2016-2020

 

Prezydium
adw. Paweł Gieras Dziekan
adw. Piotr Ochwat Wicedziekan
adw. Krzysztof Kostański Wicedziekan
adw. Aleksander Gut Sekretarz
adw. Paweł Eilmes Zastępca Sekretarza
adw. Andrzej Karczewski Skarbnik

 

 

Skład ORA
adw. Paweł Gieras Dziekan
adw. Piotr Ochwat Wicedziekan
adw. Krzysztof Kostański Wicedziekan
adw. Aleksander Gut Sekretarz
adw. Paweł Eilmes Zastępca Sekretarza
adw. Andrzej Karczewski Skarbnik
adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda Członek Rady
adw. Stanisław Cabała Członek Rady
adw. Dariusz Gradzi Członek Rady
adw. Filip Fedorowicz Członek Rady
adw. Maciej Hałuszczyński Członek Rady
adw. Kinga Konopka Członek Rady
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz Członek Rady
adw. Magdalena Maciukiewicz Członek Rady
adw. Robert Rychlicki Członek Rady
adw. Antoni Zduńczyk  Członek Rady

 

 

ZASTĘPCY CZŁONKÓW ORA
adw. Roman Gładyszowski
adw. Andrzej Sopata 
adw. Małgorzata Weredyńska - Szpakowska

 

 

KOMISJE, REFERATY, ZESPOŁY  
Referat Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący
adw. Paweł Eilmes

Zastępca  Przewodniczącego
adw. Lech Ławrowski

Członek Komisji:

adw. Aleksander Gut

adw. Anna Konduracka

adw. Wojciech Bergier

Referat Osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej  w Krakowie

Przewodniczący
adw. Piotr Ochwat

Zastępca Przewodniczącego
adw. dr Michał Sowa

Członkowie Komisji:

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

adw. dr Janusz Gładyszowski

adw. Lech Ławrowski

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodnicząca
adw. Magdalena Maciukiewicz

Członkowie Komisji:

adw. Małgorzata Bac-Matuszewska

adw. Dariusz Gradzi

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

adw. Anna Żarnowiecka

adw. Bartłomiej Tabaka

Zespół Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący:

adw. Stanisław Cabała

Członkowie Zespołu:

adw. Piotr Capiński

adw. Piotr Cichy

adw. Piotr Danek

adw. Janusz Dyrda

adw. Magdalena Gajewska

adw. Roman Gładyszowski

adw. Tomasz Golenia

adw. Marcin Klatkiewicz

adw. Michał Kołodziejski

adw. Agnieszka Kurek-Mazgaj

adw. Adam Madejski

adw. Michał Mastej

adw. Paweł Mędoń

adw. Ryszard Pałosz

adw. Zbigniew Podgórski

adw. Maciej Prus – Bugayski

adw. Tomasz Rytlewski

adw. Maciej Skotnicki

adw. Anna Smagowicz – Tokarz

adw. Anna Sobczyńska

adw. Rafał Stańczewski

adw. Zbigniew Stańczewski

adw. Robert Stańda

adw. Beata Stec – Kolanko

adw. Renata Studzińska – Pindel

adw. Artur Szarkowski

adw. Marek Śliz

adw. Tomasz Świerczyński

Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ds. kontaktów z mediami

adw.  Wojciech Bergier

Komisja Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ds. kontaktów z mediami i wizerunku Adwokatury Krakowskiej

Przewodniczący:

adw.  Wojciech Bergier

Członkowie Komisji:

adw. dr Michał Rams

adw. Michał Kula

adw. Anna Kliczewska

adw. Karolina Lemańska

apl. adw. Przemysław Stanek

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący
adw. Filip Fedorowicz

Wiceprzewodniczący Komisji:

adw. Paweł Gieras

adw. Dariusz Gradzi

Członkowie Komisji:

adw. Angelika Arter - Krzyżek

adw. Daniel Bieszczad

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

adw. Piotr Gieras

adw. Stanisław Kłys

adw. Lidia Piwowarczyk

adw. Magdalena Waligóra

adw. Katarzyna Witkowska – Moździerz

adw. Joanna Zbierzchowska – Ochałek

adw. Piotr Zieliński

Pełnomocnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ds. prawnych

adw. Maciej Hałuszczyński

Komisja Prawna

Przewodniczący:

adw. Maciej Hałuszczyński

Członkowie Komisji:

adw. dr Roman Gładyszowski

adw. Marcin Kosiorkiewicz

adw. dr Michał Sowa

Komisja ds. współpracy z zagranicą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodnicząca:

adw. Kinga Anna Konopka

Członkowie Komisji:

adw. Magdalena Czerwień

adw. Paweł Eilmes

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

adw. Szymon Gostyński

adw. Bogusława Górnikowska

adw. Michał Hosowicz

adw. Andrzej Karczewski

adw. Szymon Kleber

adw. Ewa Kodymowska

adw. Rafał Kos

adw. Katarzyna Kosiorkiewicz

adw. Gabriela Niezgoda

adw. Joanna Składowska

adw. Paweł Śliz

adw. Jagoda Tendera

adw. Joanna Wsołek

Komisja ds. ułatwiania wykonywania zawodu adwokata Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący
adw. Robert Rychlicki

Członek Komisji:

adw. Filip Duski

adw. Justyna Piegza

adw. Małgorzata Weredyńska – Szpakowska

Komisja Budżetowo-Przetargowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący
adw. Krzysztof Kostański

Członkowie Komisji:

adw. Andrzej Karczewski

adw. Michał Kula

adw. Justyna Migas

adw. Antoni Piegza

adw. Robert Piekarczyk

Komisja Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodnicząca
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz

Zasępca Przewodniczącego:

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

Członkowie Komisji:

adw. Patrycja Dyluś-Borcz

adw. Agnieszka Mędryk - Jamrozik

adw. Dominika Górnik – Gieras

adw. Michał Hosowicz

adw. Michał Mędryk

adw. Wojciech Luty

Komisja Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący
adw. Dariusz Gradzi

Członkowie Komisji:

adw. Klara Andres

adw. Angelika Arter-Krzyżek

adw. Michał Banszel

adw. Daniel Bieszczad

adw. dr Tomasz Cyrol

adw. Janusz Długopolski

adw. Klaudia Dominiak

adw. Maciej Durbas

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

adw. Paweł Gieras

adw. Karolina Gorczyca - Barszczewska

adw. Katarzyna Gumula-Kubicka

adw. Katarzyna Kosiorkiewicz

adw. Małgorzata Weredyńska - Szpakowska

adw. Katarzyna Witkowska – Moździerz

Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Przewodniczący: 
adw. Paweł Gieras

Członkowie Komisji:

adw. Janusz Bystrzonowski

adw. Stanisław Cabała

adw. Aleksandra Cempura

adw. dr Tomasz Cyrol

adw. Kinga Anna Konopka

adw. Bogdan Matłok

adw. Piotr Ochwat

adw. Władysław Pociej

adw. Małgorzata Weredyńska – Szpakowska

Zarząd Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej

Przewodniczący: 
adw. Antoni Zduńczyk

Skład Zarządu FWP:
adw. Lilianna Bugaj - Wołek

adw. Maria Padlewska

adw. Marta Pendzej

adw. Piotr Sokołowski

adw. Michał Strojek

adw. Tomasz  Wójcik
adw. Łukasz Znamirowski

Konwent Seniorów

Przewodniczący:

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Członkowie Konwentu:

adw. Alicja Czerwińska – Morańska

adw. Barbara Alicja Kuroczycka

adw. Marian Ożóg

adw. prof. dr hab. Janusz Szwaja

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
adw. Marcin Kosiorkiewicz

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
adw.  Piotr Ostrowski

 

 

ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

adw. Daniel Bieszczad

adw.  Wojciech Cichoń

adw.  Jakub Dzwoniarski

adw. Bartosz Kosek

adw.  Marek Kowalczyk

adw.  dr Jacek Henryk Krupa

adw.  Fryderyka Kulesza

adw.  Paweł Lewiński

adw.  Bogdan Matłok

adw.  Paweł Mędoń

adw.  Mirosław Pałucki

adw.  Jarosław Ruchałowski

adw.  Rafał Stańczewski

adw.  dr Zbigniew Stańczewski

adw.  Adam Szkaradziński

adw.  Radosław Trybulec

adw. Krzysztof Wiśniowski

adw.  Mateusz Zbierzchowski-Ochałek

 

 

 

PREZES SĄDU DYSCYPLINARNEGO
 adw. Piotr Ochałek

 

SĘDZIOWIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO

adw. Andrzej Braum

adw. Aleksandra Cempura

adw. dr Tomasz Cyrol

adw. Beata Czosnowska

adw. Janusz Długopolski

adw. Józef Forystek

adw. Andrzej Giza

adw. Krzysztof Góralczyk

adw. Bogumiła Górnikowska

adw. Wojciech Gryboś

adw. Anna Kasolik

adw. Katarzyna Kasperska – Kranz

adw. Katarzyna Kasprzykiewicz

adw. Katarzyna Kot

adw. Agnieszka Kurek – Mazgaj

adw. Małgorzata Tokarz

adw. Łukasz Wołk

adw. Piotr Zieliński

adw. Łukasz Znamirowski

 

 

ZASTĘPCY SĘDZIÓW

adw. Sandra Sobańska – Drexler

adw. Edyta Wojnarowska

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ ORA
adw. prof. dr hab. Janusz Raglewski

 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ORA
adw. Monika Gurbiel
adw. Maciej Lis
adw. Tomasz Tarnawski
adw. Agata Wantuch

 

 

ZASTĘPCY CZŁONKÓW KOMISJI
adw. Agnieszka Kilian
adw. Aleksandra Krawiec – Jazgar

 

 

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY
adw. Wojciech Bergier
adw. prof. Zbigniew Ćwiąkalski
adw. dr Małgorzata Dąbrowska – Kardas
adw. Janusz Długopolski
adw. Paweł Eilmes
adw. Grzegorz Eliasz
adw. Filip Fedorowicz
adw. Paweł Gieras
adw. Dominika Górnik – Gieras
adw. Dariusz Gradzi
adw. Aleksander Gut
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. prof. Piotr Kardas
adw. dr Małgorzata Kożuch
adw. Rafał Kos
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
adw. Marcin Kosiorkiewicz
adw. Krzysztof Kostański
adw. prof. Andrzej Kubas
adw. Jan Kuklewicz
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Piotr Ochałek
adw. Piotr Ochwat
adw. Władysław Pociej
adw. prof. Janusz Raglewski