Strona główna Samorząd Organy samorządowe i komisje

Organy samorządowe i komisje

KADENCJA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ 2020-2024

 

Referat Osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Piotr Ochwat Przewodniczący Referatu

adw. Paweł Eilmes

Zastępca Przewodniczącego Referatu

adw. Lech Ławrowski

Członek Referatu

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Członek Referatu

 

 

Konwent Seniorów Krakowskiej Izby Adwokackiej

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Przewodniczący Konwentu

adw. Konrad Firlej

Członek Konwentu

adw. Andrzej Krzyżowski Członek Konwentu
adw. Barbar Kuroczycka Członek Konwentu
adw. Zofia Małaszyńska-Woźniak Członek Konwentu
adw. Marian Ożog Członek Konwentu
adw. Urszula Siarkiewicz Członek Konwentu
adw. Andrzej Sopata Członek Konwentu

 

 

Komisja ds. współpracy z zagranicą

adw. Aleksander Gut Przewodniczący Komisji

adw. dr. Tomasza Cyrola

Członek Komisji

adw. Anna Kliczewska

Członek Komisji
adw. Ewa Kodymowska-Sioła Członek Komisji
adw. Mikołaj Świstowski Członek Komisji
adw.  Joanna Wsołek Członek Komisji

 

Delegat na posiedzenia Rady do reprezentowania Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni oraz Dębicy

adw. Robert Piekarczyk

 

Referat Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Paweł Eilmes Przewodniczący Referatu

adw. Dariusz Gradzi

Członek Referatu

adw. Lech Ławrowski

Członek Referatu

adw. Marcin Kosiorkiewicz

Członek Referatu

adw. Władysław Pociej

Członek Referatu

adw. Maria Skotnicka

Członek Referatu
adw. Tomasz Tarnawski Członek Referatu

 

 

Zespół ds. Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda

Przewodnicząca Zespołu

adw. Aleksandra Nędzi–Marek

Zastępca Przewodniczącej Zespołu

adw. Karolina Szews

Sekretarz Zespołu

adw. Patrycja Dyluś-Borcz

Członek Zespołu

adw. Katarzyna Gumula-Kubicka Członek Zespołu
adw. Klaudia Krzysztowska Członek Zespołu
adw. Aleksandra  Nędzi-Marek Członek Zespołu
adw. Barbara Młynarczyk Członek Zespołu
adw. Monika Obrułowicz Członek Zespołu
adw. Adrianna Pabian-Sroka Członek Zespołu

adw. Maria Padlewska

 Członek Zespołu
adw. Marta Styrna  Członek Zespołu
adw. Agnieszka Światłoń  Członek Zespołu

adw. Jagoda Tendera

Członek Zespołu

adw. Joanna  Zbierzchowska-Ochałek

Członek Zespołu

 

Delegat na posiedzenia Rady do reprezentowania okręgu sądeckiego

adw. Stanisław Cabała

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady w Krakowie

adw. Aleksander Gut Przewodniczący Komisji
adw. Dominika Górnik – Gieras Członek Komisji
adw. Janusz Bystrzonowski Członek Komisji
adw. Stanisław Cabała Członek Komisji
adw. Piotr Ochwat Członek Komisji
adw. Bogdan Matłok Członek Komisji
adw. Andrzej Sopata Członek Komisji

 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Angelika Arter

adw. Wojciech Bergier

adw. Tomasz Cyrol

adw. Zbigniew Ćwiąkalski

adw. Dąbrowska - Kardas Małgorzata
adw. Paweł Eilmes
adw. Filip Fedorowicz
adw. Józef Forystek

adw. Marek Forystek

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda

adw. Paweł Gieras
adw. Dariusz Gradzi
adw. Aleksander Gut
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Andrzej Karczewski
adw. Piotr Kardas
adw. Stanisław Kłys
adw. Marcin Kosiorkiewicz
adw. Krzysztof Kostański
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Piotr Ochałek
adw. Piotr Ochwat
adw. Władysław Pociej
adw. Andrzej Sopata
adw. Agata Wantuch

 

Komisja Budżetowo-Przetargowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Krzysztof Kostański Przewodniczący Komisji
adw. Paweł Eilmes Członek Komisji
adw. Maciej Hałuszczyński Członek Komisji
adw. Andrzej Karczewski Członek Komisji
adw. Antoni Piegza Członek Komisji

 

 

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Paweł Gieras Przewodniczący Komisji

adw. Małgorzata Bac – Matuszewska

Członek Komisji

adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda

Członek Komisji

adw. Dariusz Gradzi

Członek Komisji

adw. Aleksander Gut

Członek Komisji

adw. Anna Żarnowiecka – Szymczyk

Członek Komisji

 

 

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Filip Fedorowicz Przewodniczący Komisji

 

 

Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ds. kontaktów z mediami

adw. Wojciech Bergier

 

 

Rzecznicy Dyscyplinarni Krakowskiej Izby Adwokackiej w Kadencji 2020-2024

adw. dr Patrycja Balcer - Czarnecka

adw. Daniel Bieszczad

adw. Marzena Juśkiewicz

adw. Fryderyka Kulesza

adw. Marek Kowalczyk

adw. Bogdan Matłok

adw. Mirosław Pałucki

adw. Magdalena Rygoł – Kościarz

adw. Rafał Stańczewski

 

Sędziowie Sądy Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie
adw. Piotr Ochałek Prezes SD KIA

adw. Wojciech Gryboś

Zastępca SD KIA

adw. Angelika Arter

Członek SD KIA
adw. Andrzej Braum Członek SD KIA
adw. dr Aleksandra Cempura Członek SD KIA
adw. Beata Czosnowska Członek SD KIA
adw. Bogumiła Górnikowska Członek SD KIA
adw. Anna Kasolik Członek SD KIA
adw. Katarzyna Kasprzykiewicz Członek SD KIA
adw. Ewa Kodymowska – Sioła, Członek SD KIA
adw. Agnieszka Kurek – Mazgaj Członek SD KIA
adw. Piotr Karol Ochwat Członek SD KIA
adw. Maciej Pietrzykowski Członek SD KIA
adw. Andrzej Sopata Członek SD KIA
adw. Małgorzata Tokarz Członek SD KIA
adw. dr Magdalena Waligóra, Członek SD KIA
adw. Bartosz Wójcik Członek SD KIA
adw. Łukasz Wójtowicz Członek SD KIA
adw. Hubert Znamirowski Członek SD KIA
adw. Łukasz Znamirowski Członek SD KIA

 

 

Komisja ds. zawodu adwokata Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
adw. Marcin Kosiorkiewicz Przewodniczący Komisji

adw. Wojciech Bergier

Członek Komisji

adw. Władysław Pociej

 Członek Komisji
adw. Maciej Hałuszczyński  Członek Komisji

 

 

 

Komisja ds. Wizerunku, Komunikacji i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Katarzyna Frankiewicz - Burda Przewodnicząca Komisji
adw. Filip Duski Członek Komisji 
adw. Karolina Gorczyca - Barszczewska Członek Komisji
adw. Cezary Rogula Członek Komisji
adw. Adriana Szczęśniak - Majcher Członek Komisji
adw. Joanna Szpiega – Bzdoń Członek Komisji
adw. Filip Tohl Członek Komisji
adw. Mateusz Weredyński Członek Komisji

adw. Joanna Zbierzchowska – Ochałek

Członek Komisji

adw. Anna Żarnowiecka - Szymczyk

Członek Komisji

 

 

Zarząd Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej

adw. Krzysztof Kostański Przewodniczący Zarządu
adw. Michał Strojek  Sekretarz
adw. Michał Chrabąszcz Skarbnik
adw. Marta Pendzej  Członek Zarządu
adw. Tomasz Tarnawski  Członek Zarządu
adw. Tomasz Staszak Członek Zarządu
adw. Rafał Chrząszcz Członek Zarządu
adw. Robert Rychlicki Członek Zarządu

 

Komisja Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Dariusz Gradzi Przewodniczący Komisji
adw. Angelika Arter Członek Komisji
adw. Daniel Bieszczad Członek Komisji
adw. dr Tomasz Cyrol Członek Komisji
adw. Klaudia Dominiak Członek Komisji
adw. Paweł Gieras Członek Komisji
adw. Karolina Gorczyca-Barszczewska Członek Komisji
adw. Aleksander Gut Członek Komisji
adw. Katarzyna Jagielska Członek Komisji
adw. Maciej Michalak Członek Komisji
adw. dr Katarzyna Witkowska Członek Komisji

 

 

 

Komisja Prawna i Legislacyjna Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. dr hab. Janusz Raglewski prof. UJ Przewodniczący Komisji

adw. Maciej Hałuszczyński

Członek Komisji

adw. dr Andrzej Jezusek

Członek Komisji
adw. dr hab Grzegorz Suliński Członek Komisji
adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycką prof. UJ Członek Komisji
adw. dr Tomasz Targosz Członek Komisji

 

Komisja Edukacji Prawnej i Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej

adw. Magdalena Maciukiewicz

Przewodnicząca Komisji

adw. Katarzyna Jagielska

Członek Komisji

 

 

Zespół Historyczny Krakowskiej Izby Adwokackiej

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Przewodniczący Zespołu

 

 

Zespół Wizytatorów Krakowskiej Izby Adwokackiej

adw. Władysław Pociej Przewodniczący Zespołu
adw. Piotr Capiński Członek Zespołu
adw. Piotr Danek Członek Zespołu
adw. Roman Gładyszowski Członek Zespołu
adw. Marcin Klatkiewicz Członek Zespołu
adw. Michał Kołodziejski Członek Zespołu
adw. Agnieszka Kurek - Mazgaj Członek Zespołu
adw. Adam Madejski Członek Zespołu
adw. Paweł Mędoń Członek Zespołu
adw. Tomasz Nowak Członek Zespołu
adw. Michał Oleszkowicz Członek Zespołu
adw. Ryszard Pałosz Członek Zespołu
adw. Łukasz Pilipowicz Członek Zespołu
adw. Zbigniew Podgórski Członek Zespołu
adw. Beata Ponikau Członek Zespołu
adw. Tomasz Rytlewski Członek Zespołu
adw. Maciej Skotnicki Członek Zespołu
adw. Jakub Skowronek Członek Zespołu
adw. Anna Smagowicz - Tokarz Członek Zespołu
adw. Anna Sobczyńska Członek Zespołu
adw. Rafał Stańczewski Członek Zespołu
adw. Robert Stańda Członek Zespołu
adw. Beata Stec - Kolanko Członek Zespołu
adw. Renata Studzińska - Pindel Członek Zespołu
adw. Artur Szarkowski Członek Zespołu
adw. Marek Śliz Członek Zespołu
adw. Tomasz Tarnawski Członek Zespołu
adw. Wojciech Węgrzyn Członek Zespołu
adw. Jadwiga Wiernikowska Członek Zespołu
adw. Leszek Wojtasik Członek Zespołu

 

Koordynator ds. dostępności przy KIA

adw. Jakub Staszkiewicz

 

Powołane Sekcje kadencji Rady 2020 – 2024

Sekcja praktyków prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy KIA

adw. Bartosz Groele Przewodniczący sekcji

 

Sekcja Praktyków Prawa Spółek przy KIA

adw. Bogdan Chudoba Przewodniczący sekcji

 

Sekcja Arbitrażu i Mediacji przy KIA

adw. Tomasz Cyrol Przewodniczący sekcji

 

Sekcja Prawa Rodzinnego przy KIA

adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda Przewodnicząca sekcji

 

Sekcja Prawa Karnego przy KIA

adw. Filip Duski Przewodniczący sekcji

 

Sekcja Praktyków Sporów w sprawach cywilnych i handlowych przy KIA

adw. dr. Andrzej Olaś

Przewodniczący sekcji

adw. dr. Maciej Durbas

Zastępca Przewodniczącego sekcji

 

Sekcja Prawa Nowych Technologii przy KIA

apl. adw. Aleksander Grudniewski Przewodniczący sekcji