Strona główna Samorząd Uchwały ORA Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie ...

Uchwały ORA

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 11 sierpnia 2016 roku

 

Załącznik nr 39 do protokołu

 

 

STANOWISKO

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

z dnia 11 sierpnia 2016 roku

 

 

w sprawie par.10 ust.3 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 roku
(uchwała NRA 55/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku z późn. zmianami)

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie uważa na konieczne  dokonanie zmiany

Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej poprzez uchylenie paragrafu 10 ust. 3.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie uważa ,że celową i uzasadnioną zmianę Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej przez zachowanie sztywnej granicy 5 letniego okresu doświadczenia zawodowego dla adwokata pełniącego funkcję patrona bez możliwości skrócenia tego okresu do lat 3, co zawiera obecnie przepis par.10 ust.3 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 roku ( uchwała NRA 55/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku z późn. zmianami) . Przyczyni się to nie tylko o ujenolicenia  zasad patronatu w skali  Kraju ale będzie to z pożytkiem całej adwokatury a przede wszystkim dla  dla aplikantów którzy będą praktykowali u adwokatów z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Zmiana ta nie ograniczy dostępu do wykonywania zawodu przez aplikantów adwokackich  a to z uwagi na znaczny przyrost w ostaniem dziesięcioleciu adwokatów legitymujących się 5 letnim okresem wpisu na listę adwokatów i wykonywaniem zawodu adwokata od co najmniej 5 lat , co w pełni zapewni patronat dla wszystkich aplikantów przy zachowaniu wymogu określonego w §10 ust.2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.

 

 

 

                                Zastępca Sekretarza ORA                                                            Dziekan ORA

                                     adw. Paweł Eilmes                                                                 adw. Paweł Gieras

 

 

 

 

Czwartek, 11 Września 2016

PowrótPowrótPowrót