Władze ORA

Dziekan <br/>adw. Paweł Gieras
Dziekan
adw. Paweł Gieras
Prezes Sądu Dyscyplinarnego <br/>adw. Piotr Ochałek
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Piotr Ochałek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej <br/>adw. prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Rzecznik Dyscyplinarny <br/>adw. Marcin Kosiorkiewicz
Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Marcin Kosiorkiewicz
Wicedziekan <br/>adw. Krzysztof Kostański
Wicedziekan
adw. Krzysztof Kostański
Wicedziekan <br/>adw. Piotr Ochwat
Wicedziekan
adw. Piotr Ochwat
Sekretarz ORA <br/>adw. Aleksander Gut
Sekretarz ORA
adw. Aleksander Gut
Zastępca Sekretarza ORA <br/>adw. Paweł Eilmes
Zastępca Sekretarza ORA
adw. Paweł Eilmes
Skarbnik <br/>adw. Andrzej Karczewski
Skarbnik
adw. Andrzej Karczewski

Członkowie rady:

adw. Stanisław Cabała
adw. Stanisław Cabała
adw. Filip Fedorowicz
adw. Filip Fedorowicz
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Kinga Konopka
adw. Kinga Konopka
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Dariusz Gradzi
adw. Dariusz Gradzi
adw. Robert Rychlicki
adw. Robert Rychlicki
adw. Antoni Zduńczyk
adw. Antoni Zduńczyk
adw. Katarzyna Burda
adw. Katarzyna Burda
Zastępca Członka ORA <br/>adw. Roman Gładyszowski
Zastępca Członka ORA
adw. Roman Gładyszowski
Zastępca Członka ORA <br/>adw. Andrzej Sopata
Zastępca Członka ORA
adw. Andrzej Sopata
Zastępca Członka ORA <br/>adw. Małgorzata Weredyńska -Szpakowska
Zastępca Członka ORA
adw. Małgorzata Weredyńska -Szpakowska
Rzecznik ds. kontaktów z mediami Członek NRA <br/>adw. Wojciech Bergier
Rzecznik ds. kontaktów z mediami Członek NRA
adw. Wojciech Bergier