Władze ORA

DZIEKANI

 

Prezydium

SEKRETARZ ADW. MARCIN KOSIORKIEWICZ
SEKRETARZ ADW. MARCIN KOSIORKIEWICZ
ZASTĘPCA SEKRETARZA ADW. DARIUSZ GRADZI
ZASTĘPCA SEKRETARZA ADW. DARIUSZ GRADZI
SKARBNIK ADW. ANDRZEJ KARCZEWSKI
SKARBNIK ADW. ANDRZEJ KARCZEWSKI

Sekretarze Prawniczy

adw. Paweł Eilmes
adw. Paweł Eilmes
adw. Piotr Ochwat
adw. Piotr Ochwat

Członkowie rady:

adw. Wojciech Bergier
adw. Wojciech Bergier
adw. Filip Fedorowicz
adw. Filip Fedorowicz
adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda
adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Maciej Hałuszczyński
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Magdalena Maciukiewicz
adw. Władysław Pociej
adw. Władysław Pociej
adw. Janusz Raglewski
adw. Janusz Raglewski
adw. Agata Wantuch
adw. Agata Wantuch

Prezes Sądu Dyscyplinarnego KIA

adw. Piotr Ochałek
adw. Piotr Ochałek

Rzecznik Dyscyplinarny KIA

adw. dr Michał Sowa
adw. dr Michał Sowa

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KIA

adw. Monika Gurbiel
adw. Monika Gurbiel