Strona główna Samorząd Współpraca

Współpraca

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie współpracuje stale z zawodowymi organizacjami samorządowymi adwokatów m.in. w Paryżu, Wersalu, Barcelonie, Lwowie, Mińsku i Kecskemet. Jest też członkiem europejskich organizacji i stowarzyszeń adwokatury; organizatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji jak n.p. organizowanej w Krakowie na temat " Inspiracje Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla stanowienia i stosowania prawa w państwach - stronach EKPCz, w szczególności w Polsce, Ukrainie, Francji i Wielkiej Brytanii" z okazji 10 - lecia istnienia Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw Człowieka ORA w Krakowie oraz dla uczczenia 50 - lecia uchwalenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Komisja Zagraniczna Okręgowej Rady Adwokackiej kontynuuje współpracę bilateralną z adwokaturami ościennymi, współpracę instytucjonalna z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, które dedykowane są kontaktom na szczeblu lokalnym oraz współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego dotyczącego prawa międzynarodowego i prawa obcego.

 

W zakresie współpracy bilateralnej Komisja współuczestniczyła w organizacji praktyk studenckich w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Ukrainie, którą prowadzi Uniwersytet Jagielloński. W tym zakresie Koleżanki i Koledzy Adwokaci z Izby Krakowskiej w osobach adw. adw. Marcina Jagielskiego, Dariusza Jasińskiego, Andrzeja Kubasa, Wojciecha Sieniawskiego, Romana Sygulskiego, Adama Włocha, Michała Wojtyczko, współpracując bezpośrednio ze Szkołą, zorganizowali praktyki miesięczne dla najlepszych 15 studentów. Wszystkie praktyki były odpłatne. Na ręce Przewodniczącej Komisji ds Zagranicznych został skierowany list z podziękowaniami od Kierownika Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Krzysztofa Wojtyczko, prof. UJ, za włączenie się do projektu.

Także w ramach współpracy z Ukrainą przedstawiciele ORA uczestniczyli w Polsko Ukraińskich Dniach Prawa, które odbyły się w październiku 2011r.

 

W ramach współpracy biletarealnej rozwijane są kontakty z adwokaturą niemiecką. Kolega adw. dr. Piotr Kostański koordynował w tym zakresie spotkania oraz uczestniczył w konferencji absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW. 

 

Rozwój stosunków partnerskich zaowocował także reprezentatywnym udziałem Koleżanek i Kolegów adwokatów z Niemiec, Ukrainy i Czech w konferencji, którą zorganizowała ORA w Krakowie wraz z Sądem Apelacyjnym, a to Forum Cywilistycznym w dniu 9 grudnia 2011r., dotyczącym zmieniających się reguł postępowania cywilnego. Komisja przygotowuje kolejną edycję Forum z udziałem przedstawiceli adwokatur zagranicznych.

 

Niezmiennie Komisja Zagraniczna umacnia stosunki z adwokatami węgierskimi z Izby Adwokackiej w Kescemet. W roku 2011r. Przedsyawicele Prezydium ORA uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym na Węgrzech. W bieżącym obchodzone będą obchody 50 lecia współpracy, które zorganizowane będą zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce.

 

W ramach stosunków bilateralnych odnowione są zostały kontakty z adwokatami francuskimi. Dzięki życzliwości kolegów z Izby Paryskiej pozyskaliśmy najnowsze komentarze do prawa o adwokaturze obowiązującego we Francji oraz do Kodeksu Etyki. Na jesień 2012 r. zaplanowane są Dni Prawnicze Polsko Francuskie.

W zakresie stosunków instytucjonalnych Komisja Zagraniczna reaktywowała aktywność w ramach Federacji Europejskich Izb Adwokackich. W pracach organizacji oraz konferencjach uczestniczyli adw. dr A. Czekaj Dancewicz (Florencja), adw. dr M. Kożuch (Wrocław), adw. J. Składowska (Barcelona).

 

Informacje i dokumenty w zakładce Adwokaci.