Strona główna Ubezpieczenia OC dla adwokatów

Ubezpieczenia OC dla adwokatów

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ OC

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

 

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

 

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

 

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,

FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych Marsh Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 98,

00-807 Warszawa, Polska

 

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

 

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

 

 

adw. Rafał Dębowski

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej

 

adw. Henryk Stabla

skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Ubezpieczenie OC Adwokatów 2018/2021

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Krakowskiej Izbie Adwokackiej obowiązuje uchwała Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej z dnia 26 czerwca 2016 roku, numer 11 oraz z dnia 19 maja 2017 roku, nr 10, zgodnie z którymi, składka izbowa w KIA obejmuje także miesięczną płatność z tytułu ubezpieczenia OC, którą w imieniu każdego członka Izby, Rada odprowadza bezpośrednio do ubezpieczyciela. W związku ze zmianą ubezpieczyciela od 2018 roku, zasada powyższa nie ulegnie zmianie i Rada nadal wykonywać będzie ten obowiązek.

 

W przypadkach zmiany wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, należy wypełnić deklarację i przesłać do Rady
na adres:
 ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl.

 

Osoby, które miały do tej pory doubezpieczenie OC i nie zamierzają zmieniać sumy ubezpieczenia nie muszą wypełniać nowej deklaracji.

 

Księgowość ORA w Krakowie

 

Pliki do pobrania: 

 

Deklaracja OC adwokata.pdf

Deklaracja OC adwokata.docx

 

Formularz zgłoszeniowy szkody

 

Komunikat ubezpieczenia OC

   

Umowa o współpracy technicznej

 

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

 

 

zni-ka-dla-cz-onk-w-izby-adwokackie-150x200-180215-1.jpg

ERGO HESTIA - ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW IZBY ADWOKACKIE

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zawartą umową generalną każdy z adwokatów może dodatkowo skorzystać ze zniżki specjalnej 10% na inne ubezpieczenia w Hestii dostępne u Agentów.

 

W załączeniu informacja w tym temacie >>> pdf.

 

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SZKÓD ZA POŚREDNICTERM MARSH SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że na postawie Umowy brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód.

 

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Broker działając w oparciu o wystawione przez zgłaszającego szkodę Klienta (adwokata lub aplikanta adwokackiego) upoważnienie reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody.  Świadczenie usług na rzecz adwokata lub aplikanta adwokackiego następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej z Naczelną Radą Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

 

Możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem Brokera dotyczy wszystkich szkód z ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu adwokata objętych zarówno Umową Generalną z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. jak i poprzednio obowiązującą Umową Generalną z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartą z PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

 

W celu zgłoszenia szkody, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych druków (formularza zgłoszenia szkody oraz upoważnienia) i odesłanie ich na adres email: NRA.szkody@marsh.com lub bartlomiej.glowacki@marsh.com, ewentualnie na adres korespondencyjny: Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

 

Formularz-zgloszenia-szkody OC

Formularz zgłoszenia szkody NNW

Upoważnienie

 

Z poważaniem,

 

Bartłomiej Głowacki
Broker Ubezpieczeniowy │FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych
Marsh Sp. z o.o. │ Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 376 15 89 | tel. kom.: +48 691 210 136

bartlomiej.glowacki@marsh.com | www.marsh.pl

OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro
 

Zobacz więcej