Strona główna Ubezpieczenia OC dla adwokatów

Ubezpieczenia OC dla adwokatów

NOWE DEKLARACJE OC ADWOKATA NA ROK 2022

insurance-ge294ef898_1920.jpg
Załączniki:

Nowe ubezpieczenie dla adwokatów – utrata dochodu

 

Ubezpieczenie utraty dochodu adwokata w PZU

Pewna ochrona budżetu w razie niezdolności do pracy. Na jasnych warunkach.
Rekompensata nawet 537 zł dziennie.

 

Ubezpieczenie utraty dochodu gwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią wykonywanie pracy zawodowej. Adwokat ma w ten sposób zapewnione świadczenie nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

 

>> Tu można obliczyć składkę <<

 

Ubezpieczenie dedykowane prawnikom, którzy nie ukończyli 65 roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia. Nie obowiązuje też okres karencji, przystąpienie do ubezpieczenia nie wymaga wypełnienia ankiety medycznej.

 

Wysokość dochodów nie wpływa na sumę ubezpieczenia. Możliwość wyboru spośród trzech dostępnych sum ubezpieczenia: 60 tys., 120 tys. i 180 tys. złotych.

 

Podstawą do wypłaty odszkodowania jest poświadczona zwolnieniem nieobecność w pracy powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby.

 

W zależności od wybranego wariantu wskazanego na polisie, odszkodowanie może być wypłacone od 1 dnia nieobecności w pracy lub 31 dnia nieobecności.

 

Utrata dochodu adwokata w PZU:

  • Składka już od 226 zł za rok z możliwością rozłożenia na raty
  • Nawet 537 zł dziennie w razie utraty dochodu na skutek wypadku lub choroby
  • Działa także wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • Wypłacane także w przypadku niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie zawodu
  • Elastyczna oferta - w dwóch wariantach wypłaty odszkodowania, z trzema sumami ubezpieczenia do wyboru
  • Wygodny zakup polisy online lub telefonicznie


>> Tu można złożyć wniosek <<

 

Wszelkich informacji udziela:

Milena Dynus
k: 882 102 221
milena.dynus@iexpert.pl
iExpert.pl SA

www.iexpert.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ OC

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

 

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

 

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

 

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,

FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych Marsh Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 98,

00-807 Warszawa, Polska

 

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

 

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

 

 

adw. Rafał Dębowski

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej

 

adw. Henryk Stabla

skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Ubezpieczenie OC Adwokatów 2018/2021

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Krakowskiej Izbie Adwokackiej obowiązuje uchwała Zgromadzenia Krakowskiej Izby Adwokackiej z dnia 26 czerwca 2016 roku, numer 11 oraz z dnia 19 maja 2017 roku, nr 10, zgodnie z którymi, składka izbowa w KIA obejmuje także miesięczną płatność z tytułu ubezpieczenia OC, którą w imieniu każdego członka Izby, Rada odprowadza bezpośrednio do ubezpieczyciela. W związku ze zmianą ubezpieczyciela od 2018 roku, zasada powyższa nie ulegnie zmianie i Rada nadal wykonywać będzie ten obowiązek.

 

W przypadkach zmiany wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, należy wypełnić deklarację i przesłać do Rady
na adres:
 ksiegowosc@adwokatura.krakow.pl.

 

Osoby, które miały do tej pory doubezpieczenie OC i nie zamierzają zmieniać sumy ubezpieczenia nie muszą wypełniać nowej deklaracji.

 

Księgowość ORA w Krakowie

 

Pliki do pobrania: 

 

Formularz zgłoszeniowy szkody

 

Komunikat ubezpieczenia OC

   

Umowa o współpracy technicznej

 

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

 

 

zni-ka-dla-cz-onk-w-izby-adwokackie-150x200-180215-1.jpg

ERGO HESTIA - ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW IZBY ADWOKACKIE

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zawartą umową generalną każdy z adwokatów może dodatkowo skorzystać ze zniżki specjalnej 10% na inne ubezpieczenia w Hestii dostępne u Agentów.

 

W załączeniu informacja w tym temacie >>> pdf.

 

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SZKÓD ZA POŚREDNICTERM MARSH SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że na postawie Umowy brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód.

 

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Broker działając w oparciu o wystawione przez zgłaszającego szkodę Klienta (adwokata lub aplikanta adwokackiego) upoważnienie reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody.  Świadczenie usług na rzecz adwokata lub aplikanta adwokackiego następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej z Naczelną Radą Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

 

Możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem Brokera dotyczy wszystkich szkód z ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu adwokata objętych zarówno Umową Generalną z dnia 5 grudnia 2017 roku zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. jak i poprzednio obowiązującą Umową Generalną z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartą z PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

 

W celu zgłoszenia szkody, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonych druków (formularza zgłoszenia szkody oraz upoważnienia) i odesłanie ich na adres email: NRA.szkody@marsh.com lub bartlomiej.glowacki@marsh.com, ewentualnie na adres korespondencyjny: Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

 

Formularz-zgloszenia-szkody OC

Formularz zgłoszenia szkody NNW

Upoważnienie

 

Z poważaniem,

 

Bartłomiej Głowacki
Broker Ubezpieczeniowy │FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych
Marsh Sp. z o.o. │ Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 376 15 89 | tel. kom.: +48 691 210 136

bartlomiej.glowacki@marsh.com | www.marsh.pl

OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro
 

Zobacz więcej